دستیاران تخصصی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

سال اول

 
دکتر عاطفه صاحبکاری 1398  
دکتر فاطمه مهرابی نژاد 1398  
دکتر سیما خلیلی 1398  
 

سال دوم

 
دکتر محمود رضایی 1397  
دکتر احسان ملکی 1397  
دکتر محسن طاهری راد 1397  

 

سال سوم

 
دکتر رویا مبینی 1396 roya.mobini@gmail.com
دکتر زینب عندلیبی 1396  
دکتر امیرحسین رایگانی 1396  
دکتر ندا محمدی 1396  

سال چهارم

دکتر سوسن عندلیبی

1395

dr.susanand@yahoo.com

فارغ التحصیل

 دکتر مانیا رجب زاده

(انتقال به دانشگاه شهید بهشتی تهران)

1394

mania_008@yahoo.com

دکتر نوشین ناظمی نژاد

1394

nooshin.nazemi@yahoo.com

دکتر زهرا نادری

1394

z_naderibeni@yahoo.com

دکتر علی ابراهیمی

1394

aalliiee50@yahoo.com

دکتر حمید قهرمانی

1394

hamid-ghahemani650@yahoo.com

دکتر رضا مقاره عابد   

1393

Rezamoghareabed@yahoo.com   

دکتر مهسا کیانی نیا   

1393

Mahsa.kianinia@gmail.com

 دکتر زکیه وسگری (مهمان دانشگاه تهران)

1393

 Zakiehv-64@yahoo.com

دکتر رفاق شرهانی

1392

refagh@yahoo.com

دکتر علی اصغر شاکری

1392

irancure@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir