دستیاران تخصصی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگینام  دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر سوسن عندلیبی

1395

susan.Andalibi@yahoo.com

سال دوم

 دکتر مانیا رجب زاده

(مهمان در دانشگاه شهیدبهشتی تهران)

1394

mania_008@yahoo.com

دکتر نوشین ناظمی نژاد

1394

nooshin.nazemi@yahoo.com

دکتر زهرا نادری

1394

z_naderibeni@yahoo.com

دکتر علی ابراهیمی

1394

aalliiee50@yahoo.com

دکتر حمید قهرمانی

1394

hamid-ghahemani650@yahoo.com

سال سوم

دکتر رضا مقاره عابد   

1393

Rezamoghareabed@yahoo.com   

دکتر مهسا کیانی نیا   

1393

Mahsa.kianinia@gmail.com

 دکتر زکیه وسگری (مهمان دانشگاه تهران)

1393

 Zakiehv-64@yahoo.com

سال چهارم

دکتر رفاق شرهانی

1392

refagh@yahoo.com

دکتر علی اصغر شاکری

1392

irancure@yahoo.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir