دستیاران تخصصی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

سال اول

 
دکتر نوید رضا زمانی 1396 navid_z2014@yahoo.com
دکتر رویا مبینی 1396 roya.mobini@gmail.com
دکتر زینب عندلیبی 1396  
دکتر امیرحسین رایگانی 1396  
دکتر ندا محمدی 1396  

سال دوم

دکتر سوسن عندلیبی

1395

dr.susanand@yahoo.com

سال سوم

 دکتر مانیا رجب زاده

(انتقال به دانشگاه شهید بهشتی تهران)

1394

mania_008@yahoo.com

دکتر نوشین ناظمی نژاد

1394

nooshin.nazemi@yahoo.com

دکتر زهرا نادری

1394

z_naderibeni@yahoo.com

دکتر علی ابراهیمی

1394

aalliiee50@yahoo.com

دکتر حمید قهرمانی

1394

hamid-ghahemani650@yahoo.com

سال چهارم

دکتر رضا مقاره عابد   

1393

Rezamoghareabed@yahoo.com   

دکتر مهسا کیانی نیا   

1393

Mahsa.kianinia@gmail.com

 دکتر زکیه وسگری (مهمان دانشگاه تهران)

1393

 Zakiehv-64@yahoo.com

فارغ التحصیل

دکتر رفاق شرهانی

1392

refagh@yahoo.com

دکتر علی اصغر شاکری

1392

irancure@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir