دستیاران تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-7:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
     

نام و نام خانوادگی

سال

Email

دكتر عباس ميرقادري 4 mirghaderiabbas@yahoo.com
دكتر حسين ابراهيمي 4 delta.sabz@ymail.com
دكتر زرير علي نژاد 4  
دكتر بابك امرايي 4 Amraei.babak@gmail.com
دكتر رويا مدرسي 4  
دكتر حميد بهجتي نجف ابادي 4 dr.hamid.behjati@gmail.com
دكتر محمد توحيدي 4 nunak414243@yahoo.com
دكتر امين سلطاني 4 amin.soltani69@yahoo.com
دكتر سينا سيدي پور 4 sina.seyedipour@gmail.com
دكتار عليرضا فيروزفر 4 alireza.firoozfar.mui@gmail.com
دكتر راضيه كريمي 4 karimi.mdstudent@yahoo.com
دكتر ميلاد نظري ثابت 4  
دكتر محسن بختيار 3 mohsenbakhtiar4@gmail.com
دكترعلميه حسين عبدالهي 3 abdolahi88@hotmail.com
دكتر محمدرضا شريفي مهر 3 sahar.lotfizade@yahoo.com
دكتر محسن لطفي پور 3 drmilo917@gmail.com
دكتر رضا ابراهيمي 3 yasbaran76@gmail.com
دكتر هومن هاديان قهدريجاني 3 hooman.hadian@yahoo.cim
دكتر کیمیا میرجلالی 3  
دكتر علي افشاري نيا 2  
دكتر امير فرهنگ 2 amir.farhang.dr@gmail.com
دكتر عماد بيات 2 emad.b2006@yahoo.com
دكتر حميدرضا جعفري 2 hrjaf88@gmail.com
دكتر پوريا سربلوك زاده 2 dr.pooriasharandi@yahoo.com
دكتر شيوا شجاع 2 shshoja6@yahoo.com
دكتر بتول قويدل 2 ghavidelb90@yahoo.com
دكتر داود مذنبي 2 dr.moznebi@yahoo.com
دكتر محمد جواد يزداني 2 dr.mjyazdani@yahoo.com
دكتر محسن كريميان 2 mohsenkya@gmail.com
دكتر عليرضا رحمتي 2 dr.alirezarahmati@gmail.com
امير عباس شاه محمديان 1 aa.shahmohammadi1393@gmail.com
سید امین رضا ابطحی 1 Abtahi.amin1372@gmail.com
ابراهیم حقیقی زاده 1 dr.ebrahim2013@yahoo.com
سمیرا حیدری کتایونچه 1 samiraheydari2525@yahoo.com
ایمان حیدریان فروشانی 1 iman.heydarian@gmail.com
ناهید شایان 1 shn40@yahoo.com
سید پوریا فاتحی 1 pooriyafatehi@gmail.com
محمدامین قادری بغداداباد 1 ghaderiamin87@gmail.com
حسین معینی 1 moein67@dr.com
امید مهران نیا 1 omid_mehrannia@yahoo.com
محسن هاشمی 1 1994mohsenhashemi@gmail.com
     
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir