دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/08/29-16:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دستیاران سال دوم
ملكي 1398 ali.mba.engineer@gmail.com
 اسدپور 1398 rahgozar.m.b@gmail.com
مریم كيخاني 1398 fe.ke5657@gmail.com
دستیاران سال سوم
الهام هنرجو 1397 dr_elham_5665@yahoo.com
سارا نصیر هرندی 1397 sara.nharandi@gmail.com
دستیاران سال چهارم
 طوطی کمشه چه 1396 elentooty@gmail.com
 یاسمن اسکندری 1396 y_e522000@yahoo.com
 ابوالفضل حبیبی 1396 abolmen.habib@gmail.com
 فریده فلاح 1396 faridehfallah.1352@gmail.com
 فرانک کثیری 1396 dr.mohammadnazer@gmail.com
 مراداخبارفر 1395 dr.morad.akhbarfar.1396@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir