دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-17:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود ایمیل
دس
 
دستیار سال دوم
دکتر فرانک کثیری 1396 dr.mohammadnazer@gmail.com
دکتر الهام هنرجو 1396 dr_elham_5665@yahoo.com
دکتر سارا نصیر هرندی 1397  
دکتر مراد اخبار فر 1395  
دكتر ابوالفضل حبيبي  1398  
دستیار سال سوم
دکتر الهام طوطی کمشه چه 1396 elentooty@gmail.com
دکتر یاسمن اسکندری 1396 y_e522000@yahoo.com
دکتر ابوالفضل حبیبی 1396 abolmen.habib@gmail.com
دکتر فریده فلاح 1396 faridehfallah.1352@gmail.com
دستیار سال چهارم 
دکتر محمد رضا محمدی 1395 dr.mohammadi50@yahoo.com
دکتر علی انجم شعاع 1395 I.anjomshoa@gmail.com
دکتر منصور بنی نعمتی 1395 www.mbn57m@gmail.com
دکتر عباسعلی طرفه 1395 abas1793@gmail.com
دکتر رضا رادمهر 1395 mehrradreza1@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir