دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/11-14:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود ایمیل
دستیاران سال اول
دكتر ملكي  1398 ali.mba.engineer@gmail.com
دكتر اسدپور  1398 rahgozar.m.b@gmail.com
دكتر كيخاني  1398 fe.ke5657@gmail.com
دستیاران سال دوم
دکتر الهام هنرجو 1397 dr_elham_5665@yahoo.com
دکتر سارا نصیر هرندی 1397 sara.nharandi@gmail.com
دکتر مراد اخبار فر 1395 dr.morad.akhbarfar.1396@gmail.com
دستیاران سال سوم
دکتر الهام طوطی کمشه چه 1396 elentooty@gmail.com
دکتر یاسمن اسکندری 1396 y_e522000@yahoo.com
دکتر ابوالفضل حبیبی 1396 abolmen.habib@gmail.com
دکتر فریده فلاح 1396 faridehfallah.1352@gmail.com
دکتر فرانک کثیری 1396 dr.mohammadnazer@gmail.com
دستیاران سال چهارم 
دکتر محمد رضا محمدی 1395 dr.mohammadi50@yahoo.com
دکتر علی انجم شعاع 1395 I.anjomshoa@gmail.com
دکتر منصور بنی نعمتی 1395 www.mbn57m@gmail.com
دکتر عباسعلی طرفه 1395 abas1793@gmail.com
دکتر رضا رادمهر 1395 mehrradreza1@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir