دستیاران تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/01-4:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال دستیاری سال ورود Email
دکتر سپهر اسلامی 4 1394 sepehr.eslami2004@yahoo.com
دکتر محمد انصاری 4 1394 dr.ansari13@yahoo.com
دکتر مسلم رفیعی 3 1394 dr_ah63@yahoo.com
 دکتر سیدمحمدحسین طباطبایی 4 1395 smhosseintn@gmail.com
دکتر منصور مرادی 4 1395 mansour.moradi1990@gmail.com
دکتر محمدرضا پیری 4 1395 pirimd@yahoo.com
دکتر مقداد رحمانی 4 1395 meghdad_rahmani@yahoo.com
دکتر عباس شهروزیان 4 1395 abbassh89@yahoo.com
دکتر مهدی ایزدی 2 1396 izadi_77@yahoo.com
دکتر سیدمهدی جزایری 2 1396 smj1990mahdi@yahoo.com
دکتر راشد رحمتی 2 1396 rashed_petro@yahoo.com
دکتر محمد سالکی 3 1396 m13.mortazavi@yahoo.com
 دکتر پویا مشکدار 3 1396 pooya.moshkdar@gmail.com
دکتر حمید مهرابی 3 1396 hamidmehrabi67@yahoo.com
دکتر رضا انتظاری 2 1397 drreza.ent@gmail.com
دکتر سعید حاتمی 1 1397 hatamiali55@yahoo.com
دکتر عماد سیدچی 2 1397 emadsey70@gmail.com
دکتر محسن علی اکبری 2 1397 aliakbari_mohsen71@yahoo.com
دکتر امیرحسین فرخ زاد 2 1397 Dr.amirfarrokhzad@gmail.com
دکتر سیدمحمد میرمیران 1 1397  
دکتر فرید بنکدار 1 1398 farbod.bonakdar@yahoo.com
دکتر مصطفی خاشعی 1 1398 dr.mkh2006@yahoo.com
دکتر محمد شاهسون 1 1398 shahsavan_mohammad69@yahoo.com
دکتر حسن طاهری 1 1398 hasantaherri1397@gmail.com
دکتر بهنام علیخانی 1 1398 behnam_alikhani2003@yahoo.com
دکتر محمد امیری 1 1398  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir