دستیاران تخصصی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
1   دکتر مرجان موحدی  اردیبهشت 1395 m.movahedi92771@gmail.com
2 دکتر سید امیر علی فاطمی طبائی اردیبهشت 1395 amiralifatemi@yahoo.com
3 دکتر محمود مسیبی اردیبهشت 1395 drmosayebi@gmail.com
4  دکتر زهرا هادی سیچانی اردیبهشت 1395 Dr_zahrahadisichani@yahoo.com
5 دکتر آنیتا توکلی اردیبهشت 1395 Anitatavakoli1353@yahoo.com
6 دکتر مژگان عامری اردیبهشت 1395 Mozhganameri110@gmail.com
7 دکتر محمد نورائیان اردیبهشت 1395 Mohamad.noranian.mn@gmail.com
8 دکتر ندا معین آذر 95 nedamoein@gmail.com
9 دکتر امیر وطنی نظافت آذر 1395 avatanin@gmail.com
10 دکتر هادی علیجان زاده آذر 1395 Alijanzade.hadi@gmail.com
11 دکتر زهرا اسکندری آذر 1395 Mirkhani402@yahoo.com
12 دکتر شیوا فراست کیش آذر 1395 Dr.sh.farasatkish@gmail.com
13 دکتر زهرا رهنما آذر 1395 Zahrarahnama980@gmail.com
14 دکتر فرزانه کیانی تیر 1396 Dr.kiyany@gmail.com
15 دکتر امیرحسین سنبلستان تیر 1396 Sonbolestanamirhosein@Yahoo.Com
16 دکتر محمدرضا عبداله زاده تیر 1396 Mra1350@yahoo.com
17 دکتر مریم رجالی تیر 1396 rejalimaryam@yahoo.com
18 دکتر نگار براتی تیر 1396 Negar_br2002@yahoo.com
19 دکتر سهیلا امینی تیر 1396 Soheila.amini120@gmail.com
20 دکتر سیده رکسانا مستجاب الدعواتی تیر 1396 Seyedeh.roxana1353@gmail.com
21 دکتر محبوبه نادرالاصلی تیر 1396 mahnadermed@gmail.com
22 دکتر رضا والاگهر شهریور 1396 rvalagohar@yahoo.com
23 دکتر نوشین خنده رو شهریور 1396 nk7551615@gmail.com
24 دکتر مریم میرزاییان شهریور 1396 maryammirzaean@gmail.com
25 دکتر میترا مرادی نیا شهریور 1396 mitramoradinia@gmail.com
26 دکتر افسانه نورافکن تیر 97 noourafkan@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir