دستیاران تخصصی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-6:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
1 دکتر فرزانه کیانی تیر 1396 Dr.kiyany@gmail.com
2 دکتر امیرحسین سنبلستان تیر 1396 Sonbolestanamirhosein@Yahoo.Com
3 دکتر محمدرضا عبداله زاده تیر 1396 Mra1350@yahoo.com
4 دکتر مریم رجالی تیر 1396 rejalimaryam@yahoo.com
5 دکتر نگار براتی تیر 1396 Negar_br2002@yahoo.com
6 دکتر سهیلا امینی تیر 1396 Soheila.amini120@gmail.com
7 دکتر سیده رکسانا مستجاب الدعواتی تیر 1396 Seyedeh.roxana1353@gmail.com
8 دکتر رضا والاگهر شهریور 1396 rvalagohar@yahoo.com
9 دکتر نوشین خنده رو شهریور 1396 nk7551615@gmail.com
10 دکتر مریم میرزاییان شهریور 1396 maryammirzaean@gmail.com
11 دکتر میترا مرادی نیا شهریور 1396 mitramoradinia@gmail.com
12 دکتر افسانه نورافکن تیر 97 noourafkan@gmail.com
13 دکتر زکیه عرب نجف آبادی مهر 98 eleia1393@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir