دستیاران تخصصی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-5:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
5 دکتر زکیه عرب نجف آبادی 1398 eleia1393@gmail.com
4 دکتر افسانه نورافکن 1397 noourafkan@gmail.com
3 رضا والاگهر شهریور 1396  
2 دکتر نوشین خنده رو شهریور 1396 nk7551615@gmail.com
1 دکتر میترا مرادی نیا شهریور 1396 mitramoradinia@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir