دستیاران تخصصی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/24-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email
  دکتر مرجان موحدی  اردیبهشت 1395 m.movahedi92771@gmail.com
دکتر سید امیر علی فاطمی طبائی اردیبهشت 1395 amiralifatemi@yahoo.com
دکتر محمود مسیبی اردیبهشت 1395 drmosayebi@gmail.com
 دکتر زهرا هادی سیچانی اردیبهشت 1395 Dr_zahrahadisichani@yahoo.com
دکتر آنیتا توکلی اردیبهشت 1395 Anitatavakoli1353@yahoo.com
دکتر مژگان عامری اردیبهشت 1395 Mozhganameri110@gmail.com
دکتر محمد نورائیان اردیبهشت 1395 Mohamad.noranian.mn@gmail.com
دکتر ندا معین آذر 95 nedamoein@gmail.com
دکتر امیر وطنی نظافت آذر 1395 avatanin@gmail.com
دکتر هادی علیجان زاده آذر 1395 Alijanzade.hadi@gmail.com
دکتر زهرا اسکندری آذر 1395 Mirkhani402@yahoo.com
دکتر شیوا فراست کیش آذر 1395 Dr.sh.farasatkish@gmail.com
دکتر زهرا رهنما آذر 1395 Zahrarahnama980@gmail.com
دکتر فرزانه کیانی تیر 1396 Dr.kiyany@gmail.com
دکتر امیرحسین سنبلستان تیر 1396 Sonbolestanamirhosein@Yahoo.Com
دکتر محمدرضا عبداله زاده تیر 1396 Mra1350@yahoo.com
دکتر مریم رجالی تیر 1396 rejalimaryam@yahoo.com
دکتر نگار براتی تیر 1396 Negar_br2002@yahoo.com
دکتر سهیلا امینی تیر 1396 Soheila.amini120@gmail.com
دکتر سیده رکسانا مستجاب الدعواتی تیر 1396 Seyedeh.roxana1353@gmail.com
دکتر محبوبه نادرالاصلی تیر 1396 mahnadermed@gmail.com
دکتر رضا والاگهر شهریور 1396 rvalagohar@yahoo.com
دکتر نوشین خنده رو شهریور 1396 nk7551615@gmail.com
دکتر مریم میرزاییان شهریور 1396 maryammirzaean@gmail.com
دکتر میترا مرادی نیا شهریور 1396 mitramoradinia@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir