دستیاران تخصصی (سال اول پرتودرمانی)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-13:45
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

نویدرضا زمانی

1396

navid_z2014@yahoo.com

رویا مبینی دهکردی

1396

roya.mobini@gmail.com

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir