دستیاران تخصصی (سال اول پرتودرمانی)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-5:47
Printer-friendly versionPDF version
ردیف نام  نام خانوادگی سال ورود ایمیل
1 زهرا بهرامی سامانی 99 Zahrasamaniii1373@gmail.om
2 فریبا جعفری سورانی 99 dr.fariba_j@yahoo.com
3 سیده شادی زارعی 99 shadizarei26@gmail.com
 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir