دستیاران تخصصی (سال اول پرتودرمانی)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:52
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

نویدرضا زمانی

1396

navid_z2014@yahoo.com

رویا مبینی دهکردی

1396

roya.mobini@gmail.com

امیرحسین رایگانی 1396 amirhray@gmail.com
زینب عندلیب 1396 zeynab.andalib31@gmail.com
ندا محمدی 1396 nedamohamadi18@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir