دستیاران تخصصی (سال اول قلب)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام  نام خانوادگی سال ورود  ایمیل
1 زهرا ارحمند 99 www.zahraarjmand26@yahoo.com
2 الهه امیر فر 99 Elahe.amirfar@gmail.com
3 ابراهیم  بنام 99 benam.ebrahim@gmail.com
4 مریم پرهوده 99 mparhoode@yahoo.com
5 پیمان خجسته 99 khojaste.peyman@gmail.com
6 المیرا خمیسی 99 elmira_khamisi@yahoo.com
7 مریم  درویشایی 99 dr.maryandarvishiaee@gmail.com
8 نیلوفر رضوی 99 razavi.niloufar@gmail.com
9 احسان زارع پور 99 -
10 مریم  شینی 99 mryam.sheyni@gmail.com
11 فاطمه مالکی 99 fatememaleki20@yahoo.com
12 حسن  نسیمی 99 h.nasimi@gmail.com
13 طاهره کریمی 99 tkarimi88@yahoo.com
14 مهشید  کشاورزدارایکلائی 99 mahshid2921371@yahoo.com
15 زهرا کیماسی 99 F.Keymasi@sutech.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir