دستیاران تخصصی (سال اول قلب)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-13:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email
سیما آزیش

1396

sima.azish@yahoo.com

سعیده بحرانی

1396

saeide.bahrani@gmail.com

ثمین بهداد

1396

samin.behdad@yahoo.com

امین رحیمی پردنجانی

1395

aminpordanjan@gmail.com

حدیث رحیمی نام

1395

rahiminamhadis@gmail.com
فرشاد رستم پور

1396

farshad.rostampour@yahoo.com

کیمیا شریفی

1396

kimia_sharifi@yahoo.com
محسن صفری تالارپشت 1396 mohsen_888s@yahoo.com
فرشته فرازنده 1396 dr.farazandeh85@gmail.com
مریم ملائی اردستانی 1396 kermaninezhad@gmail.com
سیده مهناز میربد 1396 ma.mirbod@yahoo.com

امیر هادی

1396

amirhadi110@gmail.com
سید معین هندی مرجان 1396 moienhendi@gmail.com
دلیر یزدانی 1396 drpiano00@gmail.com

میثم جهانبخشي پردنجاني

1395

meisam_j_mseu@yahoo.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir