دستیاران تخصصی (سال اول قلب)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email

محمد اسماعیل آرامش بروجني

1395

m.e.aramesh@live.com

پریسا اديب حاج باقري

1395

adib.parisa@gmail.com

علی اسدي نليوان

1395

aliasadi.689@gmail.com

فرید اسماعيلي احمدآبادي

1395

farid.esmaeili@gmail.com

فاطره بهارلويي يانچشمه

1395

creator_b709@yahoo.com

فاطمه جلالي ديل

1395

mojtabaramazanpoor78@gmail.com

میثم جهانبخشي پردنجاني

1395

meisam_j_mseu@yahoo.com

علیرضا چم آسماني

1395

alireza_chamassemani@yahoo.com

آزاده داوديان دهکردي

1395

dr.a.davoudiand@gmail.com

امیرمحسن رشيدي

1395

smehrjo@yahoo.com

پریسا سالاري

1395

parisa_salary@yahoo.com

مژگان عموعلي

1395

o_amouali@yahoo.com

شهروز کبيري

1395

shahrooz.kabiri@yahoo.com

فاطمه نوري

1394

f_nourisari@gmail.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir