دستیاران تخصصی (سال اول عفونی)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-13:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود Email
فرانک کثیری 1396 dr.mohammadnazer@gmail.com
الهام هنرجو 1396 dr_elham_5665@yahoo.com
الهام طوطی کمشه چه 1396 elentooty@gmail.com
یارمحمد بهروزیان دهنو 1396 yarmohammad.behroozian@gmail.com
یاسمن اسکندری 1396 y_e522000@yahoo.com
مراد اخبارفر 1395 iman_3103@yahoo.com
علی انجم شعاع 1395 l.anjomshoa@gmail.com
رضا رادمهر 1395 mehrradreza1@yahoo.com
محمدرضا محمدي 1395 dr.mohammadi50@yahoo.com
لادن عالمی 1395 laaadanalemi@gmail.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir