دستیاران تخصصی (سال اول داخلی)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                      

نام نام خانوادگی
امیر آریا
فاطمه احمدي
اشکان اکبري
هدی ایمانی
الهام بابائي
بهاره بطلاني يادگار
شهریار بنایی
آذر توانا
ميلاد حايري ده ابادي
مریم ربانی
دلارام زيراچي
شهين سامانيان باقرصاد
سيد محمد جواد سجادي
فرشاد فرداني
مهشيد فرشيدنژاد
رضا کياني مهر
محمد جواد کياني نژاد
شهرزاد  کي منش
ریحانه گلستانه
الهام گودرزي نژاد
شهلا ميرزابيگي
آتنا نايبي
سهیلا نجمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir