دستیاران تخصصی (سال اول داخلی)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/02/25-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام نام خانوادگی سال ورود ایمیل
صفا آهون 98 dorkhosh22@yahoo.com
زینب احمدی کیا 98 zeinab_kia65@yahoo.com
زهرا ایروانی محمدآبادی 98 iravani90@yahoo.com
شیما بنی نجاریان 98 shimabaninajarian@yahoo.com
لیلا خسروی 98 leila.kh7501256@yahoo.com
وحیده رئیسی 98 vahideraissei@yahoo.com
سميه رحيمي 98 Somayehrahimi12@gmail.com
طیبه شمسی زاده میمندی 98 t.shamsizadeh68@yahoo.com
مریم صدارت 98 maryam.sedarat.1368@gmail.com
شکوفه عباسی 98 shamim.abasi@yahoo.com
فاطمه عظیمی 98 asma_azimi@ymail.com
علیرضا فاضل علیزاده 98 fazel5169@yahoo.com
فرزانه فتاحی 98 drzahednezhad@yahoo.com
نسرین فخری فخرابادی 98 drnfakhri115@gmail.com
زهره میربیک سبزواری 98 zm.sabzevari@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir