دستیاران تخصصی (سال اول داخلی)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نام خانوادگی سال ورود ایمیل
1 الهه ابراهیمی 99 elh_ebrhm@yahoo.com
2 مریم  ابراهیمی 99 maryam.ebrahimi12873@gmail.com
3 آرش احمدی 99 Oscar_200973@yahoo.com
4 فاطمه  اربابی 99 ahmad4salari@gmail.com
5 مرضیه سادات اعتضادی 99 marzieh5862@yahoo.com
6 نورا بهزادیان 99 behzadiannoor@gmail.com
7 محمد مصطفی تحقیقی 99 tahghighi2020@gmail.com
8 فرشته  توکلی 99 f.tavakoli69@gmail.com
9 راحله  حیدری 99 -
10 طاهره  خواجه 99 amirna571@gmail.com
11 صبا دهقان زاد 99 saba.med89@gmail.com
12 شقایق رضاخانی 99 shaghayeghrezakhani@yahoo.com
13 فرشته  رفیعی بلداجی 99 -
14 مژده سقایی 99 mozhdeh67saghaei@gmail.com
15 مرضیه صالحی 99 dr.nader-kalbasi@yahoo.com
16 زینب  عالی پور 99 zeinabalipour2017@gmail.com
17 ندا عبدیردان 99 nda.abdeyazdan@gmail.com
18 صفورا سادات عرفانیان 99 s.erfanian72@gmail.com
19 نگار عصارزادگان 99 negar_assarzadegan@yahoo.com
20 محمد غلامشاهی 99 mezbanchi@gmail.com
21 راضیه فدایی 99 raziefadaei@gmail.com
22 ندا فروغی نژاد 99 foroughi.neda@gmail.com
23 ستاره  فلفلیان 99 setarehfelfelian@yahoo.com
24 محمدرضا گودرزی 99 m.reza.goodarzi1391@gmail.com
25 مریم  معین الدینی 99 maryam.moeinoddini@gmail.com
26 حامد منتظری 99 hamed.mt70@yahoo.com
27 محمد منوچهری 99 mohammadmanoochehri@yahoo.com
28 سیده مریم  موسوی 99 sar.mousavi66@gmail.com
29 امیر حسین  دلکش 99 n.saeid2018@gmail.com
30 نرگس هاتفی 99 nhatefi74@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir