دستیاران تخصصی (سال اول داخلی)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

لیلا ادهمی

1396

lunm83@yahoo.com

محمد امین

1396

iranvest@gmail.com

بهاره بهوندی

1396

baharbehvandi@gmail.com

هاجر بیگی حبیب آبادی

1396

hajarbeigy@yahoo.com

زهرا خانی خوزانی

1396

dr_zahrakhani@yahoo.com

نفیسه سرشتی

1396

sereshti.nafiseh@gmail.com

مهدیه عبودیت

1396

dr.nooshin_obo@yahoo.com

مرضیه قاسمی

1396

drmgha_92@yahoo.com

مینا متقی

1396

minamotaghi67@yahoo.com

مهسا مستأجران

1396

pourheidar@yahoo.com

حامد مقدم منش

1396

Dr.hamedmmanesh@gmail.com
دیبا منجزی

1396

dibamonjezi@yahoo.com

فخرالدین محمد موسی ئی

1396

fakhredin64@gmail.com

فاطمه سادات میرمحمدصادقی

1396

drfm.sadeghi@gmail.com

ساره کیمیایی فر

1396

peacekeepe@gmail.com

الهه کیوانی بروجنی

1396

e.keivany@yahoo.com

شهریار بنائی اردستانی 1396 banaies@yahoo.com
آزاده محمودی کردی 1396 azade_2007_mk@yahoo.com
عاطفه نورمحمدی 1396 a.nourmohamadi@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir