دستیاران تخصصی (سال اول داخلی)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

حامد آذرنوش

1395

hamedmds@yahoo.com

علی پورياي ولي

1395

alipo64@gmail.com

سارا حسين پور

1395

sarah_dreamland@yahoo.com

محمدسعید خاکسار

1395

msaeid.khaksar@yahoo.com

عادله دادخواه

1395

adeledadkhah@yahoo.com

شادی رئيسي زاده مبارکه

1395

alisanayei2@yahoo.com

پوریا رمضاني

1395

behzad.amir79@gmail.com

غزاله سجادي

1395

dr.gh.sajadi@gmail.com

سارا سلطانمحمدي

1395

sara.sm.68@gmail.com

رایحه شکل آبادي

1395

baharnarenj313@gmail.com

بهاره صفاييان

1395

b_S_508@yahoo.com

زهرا عربي

1395

zari_arabi@yahoo.com

مریم علمداري

1395

alamdarima@gmail.com

نوشین علوي ناييني

1395

drnooshinalavi@yahoo.com

الهام نورمحمدي

1395

rasoul.rastegari@gmail.com

فرزانه يوسفي صدر

1395

shadi_y149@yahoo.com

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir