دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-10:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

 

نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
كامليا حیدری 1392

Camelia.heydari60@gmail.co

هاجر جباری 1392 Jabarihasti@gmail.com
بهاره رهبری 1392

 Rahbareee@yahoo.com

سعيده کردجزی 1392 Saeede.kordjazi@yahoo.com
شهرزاد شعبانی نيا 1392
افشان فرشادمهر 1392 afshanfarshadmehr@gmail.com
مريم ناظمی 1392 Maryamnazemi2012@yahoo.com
فروغ یزدانی 1392 forughyazdani@yahoo.com
الهام قریشی 1392 elham_ghoreishi63@yahoo.com
متینا جعفری 1392 Matina.jafari@yahoo.com
فرزانه احمدپور 1392 farzaneahmadpour@yahoo.com
مائده ابراهيميان 1393 ebrahimian82.maede@yahoo.com
بنفشه دهقان خليلي 1393
فاطمه اسماعيليان 1393 --------
ندا معظم 1393  
نهال اعظمي 1393 Nahal_az@yahoo.com
الهام مدني 1393 Elaham_madani2000@yahoo.com
سارا حق شناس 1393 sarahahgshenas@yahoo.com
مهرنوش صولتي 1393 Msolaty@yahoo.com
مينا احمدي 1393 minaahmadi9026@gmail.com
محبوبه محمدي 1393 mahboob.mohammadi67@gmail.com
ليلا تقي يار 1393 dr.leilataghiyar@yahoo.com
شیوا دانشپور 1393 hamidipy@yahoo.com
لادن مسگری 1393 ladanmesgari@gmail.com
مینا قائد امینی 1394  
الهام ارشد 1394 arshad.elham@yahoo.com
مریم ترابی پور 1394 maryam.torabipour@yahoo.com
زهرا تشکر 1394 tashakorz@gmail.com
شقایق محمودیان 1394 Mahmoodian419@gmail.com
مینا مهاجری 1394 mina_mohajeri2003@yahoo.com
ریحانه ولیان 1394 reihanehvalian@yahoo.com
مریم دهقان 1394 maryam_dehghan_bahar1367@yahoo.com
زهرا فروغی 1394 foroghi.z@yahoo.com
نجمه آندیده 1394 najmeh_andideh@yahoo.com
مریم کلاته جاری 1394 mk.medicen@yahoo.com
زینب السادات نوابی 1394 Dr.navabi88@gmail.com
مریم معتمدی 1394 maryam.motamedi1363@yahoo.com
اعظم اسفندیاری 1395 azamesfandiyari@yahoo.com
شادی زمانسرایی 1395 shadi.zamansaraei@gmail.com
فیروزه صالح زاده 1395 firoozeh.salehzadeh@gmail.com
افسانه صلاحی 1395 afsanehsalahi95@yahoo.com
مهسا طاولی 1395 mehdikhosravi29@yahoo.com
توران عالی فرجا 1395 Alifarja.Touran67@gmail.com
مهناز عطایی 1395

Dr_m_ataie1365@yahoo.com

سمانه مغزی 1395 smaghzy@yahoo.com
مهسا میری 1395 dr.msmiri@gmail.com
زهرا نیاکان 1395 niakanzahra@gmail.com
فرناز باباحاجی میبدی 1395  
ندا ابراهیمیان 1395  
سميه ايزدپناه 1396 Mi623650@yahoo.com
راحله توكلي 1396 r_Tavackoli@yahoo.com
شايسته نجفي 1396 Najafirazieh@yahoo.com
سارا روان 1396 h_noroozzadeh@yahoo.com
سمانه جهانفر 1396 Dr.sam.jahanfar@gmail.com
آزیتا اسدی 1396 Azita.asadi_230@yahoo.com
فاطمه شریفیان 1396 drsharifian.f@gmail.com
فروغ مومنی 1396 dr.f.momeni84@gmail.com
محبوبه غفاری 1396 Mahboobeh.qafari.66@gmail.com
الهه شاهسوندی 1396 shahsavandii@yahoo.com
سهیلا افضلی 1396 Hosseingh110@yahoo.com
افسانه همت یار 1396 Afsoongar69@yahoo.com
حلما محسنی 1396 Helmamohseni1368@gmail.com
پريسا ايران نژاد 1396 Parisa_Irannezhad@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir