دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/09/13-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

1396

نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
كامليا حیدری 1392
Camelia.heydari60@gmail.com
هاجر جباری 1392
Jabarihasti@gmail.com
بهاره رهبری 1392
Rahbareee@yahoo.com
سعيده کردجزی 1392
Saeede.kordjazi@yahoo.com
شهرزاد شعبانی نيا 1392
Dr.shabaninia@yahoo.com
افشان فرشادمهر 1392
afshanfarshadmehr@gmail.com
مريم ناظمی 1392
Maryamnazemi2012@yahoo.com
فروغ یزدانی 1392
forughyazdani@yahoo.com
الهام قریشی 1392
elham_ghoreishi63@yahoo.com
متینا جعفری 1392
Matina.jafari@yahoo.com
فرزانه احمدپور 1392
farzaneahmadpour@yahoo.com
مائده ابراهيميان 1393  
ebrahimian82.maede@yahoo.com
بنفشه دهقان خليلي 1393
hojat.asadi@yahoo.com
فاطمه اسماعيليان 1393 --------
ندا معظم 1393  
نهال اعظمي 1393
Nahal_az@yahoo.com
الهام مدني 1393
Elaham_madani2000@yahoo.com
سارا حق شناس 1393
sarahahgshenas@yahoo.com
مهرنوش صولتي 1393
Msolaty@yahoo.com
مينا احمدي 1393
minaahmadi9026@gmail.com
محبوبه محمدي 1393
mahboob.mohammadi67@gmail.com
ليلا تقي يار 1393 dr.leilataghiyar@yahoo.com
شیوا دانشپور 1393
hamidipy@yahoo.com
لادن مسگری 1393
ladanmesgari@gmail.com
مینا قائد امینی 1394  
الهام ارشد 1394
arshad.elham@yahoo.com
مریم ترابی پور 1394
maryam.torabipour@yahoo.com
زهرا تشکر 1394
tashakorz@gmail.com
شقایق محمودیان 1394
Mahmoodian419@gmail.com
مینا مهاجری 1394
mina_mohajeri2003@yahoo.com
ریحانه ولیان 1394
reihanehvalian@yahoo.com
مریم دهقان 1394
maryam_dehghan_bahar1367@yahoo.com
زهرا فروغی 1394 foroghi.z@yahoo.com
نجمه آندیده 1394
najmeh_andideh@yahoo.com
مریم کلاته جاری 1394
mk.medicen@yahoo.com
زینب السادات نوابی 1394
Dr.navabi88@gmail.com
مریم معتمدی 1394
maryam.motamedi1363@yahoo.com
اعظم اسفندیاری 1395
azamesfandiyari@yahoo.com
شادی زمانسرایی 1395
shadi.zamansaraei@gmail.com
فیروزه صالح زاده 1395
firoozeh.salehzadeh@gmail.com
افسانه صلاحی 1395
afsanehsalahi95@yahoo.com
مهسا طاولی 1395
mehdikhosravi29@yahoo.com
توران عالی فرجا 1395
Alifarja.Touran67@gmail.com
مهناز عطایی 1395
Dr_m_ataie1365@yahoo.com
سمانه مغزی 1395
smaghzy@yahoo.com
مهسا میری 1395
dr.msmiri@gmail.com
زهرا نیاکان 1395
niakanzahra@gmail.com
فرناز باباحاجی میبدی 1395  
ندا ابراهیمیان 1395  
سميه ايزدپناه 1396 Mi623650@yahoo.com
راحله توكلي 1396 r_Tavackoli@yahoo.com
شايسته نجفي 1396 Najafirazieh@yahoo.com
سارا روان 1396 h_noroozzadeh@yahoo.com
سمانه جهانفر 1396 Dr.sam.jahanfar@gmail.com
آزیتا اسدی 1396 Azita.asadi_230@yahoo.com
فاطمه شریفیان 1396 drsharifian.f@gmail.com
فروغ مومنی 1396 dr.f.momeni84@gmail.com
محبوبه غفاری 1396 Mahboobeh.qafari.66@gmail.com
الهه شاهسوندی 1396 shahsavandii@yahoo.com
سهیلا افضلی 1396 Hosseingh110@yahoo.com
افسانه همت یار 1396 Afsoongar69@yahoo.com
حلما محسنی 1396 Helmamohseni1368@gmail.com
پريسا ايران نژاد 1396 Parisa_Irannezhad@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir