دستیاران تخصصی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام ونام خانوادگی سال ورود Email
1

احمدرضا آقابزرگی

1398 aghabozorgi.ahmadreza@gmail.com
2

لیدا اسدی بروجنی

1398 lida.asadii63@gmail.com
3

مهسا رحیمی

1398 dr.mahsa.rahimi.67@gmail.com
4

فهیمه رضائی برزانی

1398 eh.jafarpour@yahoo.com
5

عاطفه سهیلی پور

1398 atsoheilipour@yahoo.com
6

شیوا سیدصالحی

1398 alalsayedsalehi@yahoo.com
7

سوده طالبی

1398 salarnavab@gmail.com
8

زینب طالبی حبیب آبادی

1398 talebizeynab@yahoo.com
9

مریم ملک محمدی

1398 hpasiyar@gmail.com
10

زهرا مهدی پور دستجردی

1398 Zahramp89@yahoo.com
11

سعید الوندیان

1397

---

12

مهدیه سلطانیان

1397

m.soltanian72@iran.ir

13

سیدوحید سیدمعلمی

1397

moalemivahid@yahoo.com

14

فرزانه حسینی

1397

farzanehoseini@gmail.com

15

سارا سپهری نیا

1397

amsp40@yahoo.com

16

طاهره افشون

1397

esfandafshoon@gmail.com

17

صفیه شفیعی زادگان

1397

m.a3034@yahoo.com

18

نیلوفر قاسمی

1397

nghma70@gmail.com

19

درسا داودپور

1397

dorsa.davoopour@gmail.com

20

فرانک زکی زاده

1397

faranak_zakizadeh@yahoo.com

21

 آرزو صفاری

1397

drsafari.arezoo@gmail.com

22

 نوشین طاهر

1397

n_taher@ymail.com

23

 مائده رضائی

1397

maedeh.rezaei48@gmail.com

24

مائده قضاوی

1397

m.april.1991@gmail.com

25

پگاه عبداللهی

1397

m.soroor.gp1387@gmail.com

26

مصطفی سیدمیررمضانی

1396

msmirramazani@gmail.com

27

کیانا قاسمی

1396

54262gh@gmail.com

28

نسرین عطائی

1396

moshkdar@yahoo.com

29

مهرسا کباری

1396

mehrshad_m19@yahoo.com

30

فاطمه فزوه

1396

drmke2024@gmail.com

31

شیرین گلکار

1396

shirindokht67@yahoo.com

32

شقایق خسروی فر

1396

shaghayegh_khosravifar@yahoo.com

33

سیما آنی

1396

simaani84@yahoo.com

34

زهرا خسروی

1396

shiva.khf@gmail.com

35

الهام نیازی

1395

elhamniazi@chmail.ir

36

افسانه فدائی

1395

afsanehfadaei23@gmail.com

37

علی شریعت

1395

ali_shariat2004@yahoo.com

38

فرزانه یاوری

1395

yavari_farzane@yahoo.com

39

محبوبه آقانوری

1395

mahboubeh.aghanouri@gmail.com

40

مهین ربیعی

1395

mahin.rabiei1987@gmail.com

41

نرگس نجفیان

1395 

hamid_ant2005@yahoo.com

42

نیلوفر کیانی

1395

niloofar67kiyani@gmail.com

43

هاجر زرکوب

1395

ha.zarkoob@gmail.com

44

ولی الله نصر

1395

doctor_nasr@yahoo.com

45

شکوفه جعفری

1394

shokufejafari@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir