دستیاران تخصصی روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگی سال ورود Email
احمدرضا آقابزرگی 1398 aghabozorgi.ahmadreza@gmail.com
عبدالله قاسمی 1398 kianfar2011@yahoo.com
لیدا اسدی بروجنی 1398 lida.asadii63@gmail.com
مهسا رحیمی 1398 dr.mahsa.rahimi.67@gmail.com
فهیمه رضائی برزانی 1398 eh.jafarpour@yahoo.com
عاطفه سهیلی پور 1398 atsoheilipour@yahoo.com
شیوا سیدصالحی 1398 alalsayedsalehi@yahoo.com
سوده طالبی 1398 salarnavab@gmail.com
زینب طالبی حبیب آبادی 1398 talebizeynab@yahoo.com
مریم ملک محمدی 1398 hpasiyar@gmail.com
زهرا مهدی پور دستجردی 1398 Zahramp89@yahoo.com

سعید الوندیان

1397

 

مهدیه سلطانیان

1397

 

سیدوحید سیدمعلمی

1397

moalemivahid@yahoo.com

فرزانه حسینی

1397

farzanehoseini@gmail.com

سارا سپهری نیا

1397

amsp40@yahoo.com

طاهره افشون

1397

esfandafshoon@gmail.com

صفیه شفیعی زادگان

1397

m.a3034@yahoo.com

نیلوفر قاسمی

1397

nghma70@gmail.com

درسا داودپور

1397

dorsa.davoopour@gmail.com

فرانک زکی زاده

1397

faranak_zakizadeh@yahoo.com

 آرزو صفاری

1397

drsafari.arezoo@gmail.com

 نوشین طاهر

1397

n_taher@ymail.com

 مائده رضائی

1397

maedeh.rezaei48@gmail.com

مائده قضاوی

1397

m.april.1991@gmail.com

پگاه عبداللهی

1397

m.soroor.gp1387@gmail.com

مصطفی سیدمیررمضانی

1396

msmirramazani@gmail.com

کیانا قاسمی

1396

54262gh@gmail.com

نسرین عطائی

1396

moshkdar@yahoo.com

مهرسا کباری

1396

mehrshad_m19@yahoo.com

فاطمه فزوه

1396

drmke2024@gmail.com

شیرین گلکار

1396

shirindokht67@yahoo.com

شقایق خسروی فر

1396

shaghayegh_khosravifar@yahoo.com

سیما آنی

1396

simaani84@yahoo.com

زهرا خسروی

1396

shiva.khf@gmail.com

الهام نیازی

1395

elhamniazi@chmail.ir

افسانه فدائی

1395

afsanehfadaei23@gmail.com

علی شریعت

1395

ali_shariat2004@yahoo.com

فرزانه یاوری

1395

yavari_farzane@yahoo.com

محبوبه آقانوری

1395

mahboubeh.aghanouri@gmail.com

مهین ربیعی

1395

mahin.rabiei1987@gmail.com

نرگس نجفیان

1395 

hamid_ant2005@yahoo.com

نیلوفر کیانی

1395

niloofar67kiyani@gmail.com

هاجر زرکوب

1395

ha.zarkoob@gmail.com

ولی الله نصر

1395

doctor_nasr@yahoo.com

شکوفه جعفری

1394

shokufejafari@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir