دستیاران تخصصی رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/17-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ  سال يك، دو، سه و چهار تاریخ سال يك، دو، سه و چهار
       
نوروز96 فايل برنامه

نوروز97

فايل برنامه
اسفند95 فايل برنامه اسفند 96 فايل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه بهمن 96 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه دی 96 فايل برنامه
آذر95 فايل برنامه آذر 96 فايل برنامه
آبان 95 فايل برنامه آبان 96 فايل برنامه
مهر 95 فايل برنامه مهر 96 فايل برنامه
شهريور 95 فايل برنامه شهریور 96 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه مرداد 96 فايل برنامه
تير 95 فايل برنامه تیر 96 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه اردیبهشت 96 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه فروردين 96 فايل برنامه

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir