دستیاران تخصصی رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-7:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ماه برنامه راند دستیاران
مهر 98 فايل برنامه
شهريور 98 فايل برنامه
مرداد98 فايل برنامه
تير 98 فايل برنامه
خرداد98 فايل برنامه
ارديبهشت 98 فايل برنامه
فروردين 98 فايل برنامه
اسفند 97 فايل برنامه
بهمن97 فايل برنامه
دي 97 فايل برنامه
آذر 97 فايل برنامه
آبان 97 فايل برنامه
مهر97 فايل برنامه
شهريور97 فايل برنامه
مرداد97 فايل برنامه
تير 97 فايل برنامه
خرداد97 فايل برنامه
ارديبهشت 97 فايل برنامه
فروردين97 فايل برنامه
اسفند96 فايل برنامه
بهمن96 فايل برنامه
دي96 فايل برنامه
آذر 96 فايل برنامه
آبان 96 فايل برنامه
مهر 96 فايل برنامه
شهريور 96 فايل برنامه
مرداد 96 فايل برنامه
تير 96 فايل برنامه
خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 96 فايل برنامه
فروردين 96 فايل برنامه
اسفند95 فايل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه
آذر95 فايل برنامه
آبان95 فايل برنامه
مهر95 فايل برنامه
شهريور95 فايل برنامه
مرداد95 فايل برنامه
تير95 فايل برنامه
خرداد95 فايل برنامه
ارديبهشت95 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir