دستیاران تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/01-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول
هانیه پایداری 98 hanie.paydari@yahoo.com
زهره حیدری مدوئیه 98 h.zohre67@yahoo.com
محسن خردمند 98 kheradmand.mohsen@gmail.com
مهسا طیبی 98 Dr.tayebi93@yahoo.com
سمیرا قاسمی 98 Samira_gh69@yahoo.com
محمد امین نجفی 98 Najafi.ma1372@gmail.com
صبا نقوی 98 saba.naghavii@gmail.com
  سال دوم  
رضا صرافی 97 reza.sarrafi@gmail.com
سونیا عنایتی  97 مهمان به دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهر 98 به مدت شش ماه Sonya.enayati89@gmail.com
پوران نچارزاده 97 Dr.P.Najarzadeh@gmail.com
مریم السادات حسینی دارنجانی 97 Dr.m.Hosseini9896@gmail.com
 شیرین پورعجم 97 shirinpourajam@gmail.com
نفیسه سادات منصوری طهرانی 97 nm.9311@yahoo.com
سمانه حسینی سلکی سری 97 sammane.hosseini@gmail.com
سید مریم احمدی   96 sm.ahmadi69@gmail.com
سال سوم
  زهرا السادات  مرتضوی    96   m13.mortazavi@yahoo.com
  ندا شیخی نیا (رزیدنت ارشد گروه)   96   neda.sheikhinia@yahoo.com
 زهرا شفیعی   96   azid5664@yahoo.com
  علی رحیمی صادق   96   barbodnc@gmail.com
  الهام بانی   96   elham_bn68@yahoo.com
  زینب امیری   96    z_amiri1381@yahoo.com
 احسان ضیایی   96   Ziaei@me.com
 افشین نجفی 96 afna2012@gmail.com
ریحانه سماعی نژاد میهمان شش ماه از کشور آلمان شروع دوره از 98/6/10  

سال چهارم

مهدیه افضلی

95

maryam.rah89@yahoo.com

مولود رایانی 

95

rayani.m71169@gmail.com

مهتا رنجبر

95

mahta.ranjbar87@gmail.com

مریم رهنما  

95

maryam.rah89@yahoo.com

اکرم عطایی کچویی

95

akramdr23@yahoo.com

محمدجواد فرج پور خاناپشتانی 

95

mjf.khp@gmail.com

معصومه قادری احسان پور

95

masumeghaderiehsan@yahoo.com
  فرینازالسادات پور آذریان   ( مهمان از اهواز ) از فروردین 96 به مدت شش ماه  - انتقالی دائم96 95 farinaz-777@yahoo.com

 

     
     
     
     
     
     
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir