دستیاران تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-13:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

مهدیه افضلی

95

maryam.rah89@yahoo.com

مولود رایانی 

95

rayani.m71169@gmail.com

مهتا رنجبر

95

mahta.ranjbar87@gmail.com

مریم رهنما 

95

maryam.rah89@yahoo.com

اکرم عطایی کچویی

95

akramdr23@yahoo.com

محمدجواد فرج پور خاناپشتانی 

95

mjf.khp@gmail.com

معصومه قادری احسان پور

95

masumeghaderiehsan@yahoo.com
  فرینازالسادات پور آذریان   ( مهمان از اهواز ) از فروردین 96 95مهمان از اهواز farinaz-777@yahoo.com

سال دوم

معصومه چشم آور

مهر 94

cheshmavarm@yahoo.com

مرجان اوستاد

مهر 94

oustadmarjan@yahoo.com

میترا رحیمی نژاد

مهر 94

mitra.rahiminejad@gmail.com

زینب جعفری اشکاوندی

مهر 94

z.jafari.med86@gmail.com

سمانه السادات مسجدی

مهر 94

ssm.masjedi@gmail.com

سال سوم

مائده عباسی

مهر 93

Mana.med937@gmil .com

فاطمه قیصری

مهر 93

Gheisari_FZ@gmil.com

محبوبه خلیلی

مهر 93

Mbh_khalili@yahoo.com

ریحانه السادات مدنیان

مهر 93

Rs.madanian@yahoo.com

معصومه ملکیان

مهر 93

MSM_Malakiyan@yahoo.com

مهسا عبداله ئیان مقدم

مهر 93

Mh.abdolahian@yahoo.com

لادن تفنگ سازی  (رزیدنت ارشد گروه)

مهر 93

Ladan_tsazi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

سال چهارم

نسرین اوجی فرد

مهر 92

nasrinousifard@gimail.com

فاطمه جهانشاهی فر

مهر 92

pooolice@yahoo.com

مریم شیر مردی

مهر 92

Drshirmardi_M@yahoo.com

مریم علیزاده

مهر 92

dralizadehm@gmail.com

ساناز معصومی

مهر 92

Sanaz 8888@yahoo.com

روشنک مهدی پور

مهر92

Roshy_m13@gmail. com

زهرا نیکو

مهر92

Nikoo1987@gmail.com

پدرام معینی

مهر92

Pmoeini@yahoo.com

روح اله اندامی

مهر 92

Nice_shoes2003@yahoo.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir