دستیاران تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-14:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

                                                    سال اول
  زهرا السادات  مرتضوی    96   m13.mortazavi@yahoo.com
  ندا شیخی نیا   96   neda.sheikhinia@yahoo.com
 زهرا شفیعی   96   azid5664@yahoo.com
  علی رحیمی صادق   96   barbodnc@gmail.com
  الهام بانی   96   elham_bn68@yahoo.com
  زینب امیری   96   z_amiri1381@yahoo.com
سیده مریم احمدی شیخ شبانی 96  بمدت یکسال مرخصی استعلاجی sm.ahmadi69@gmail.com
 احسان ضیایی   96 انتقالی از تبریز   Ziaei@me.com
 افشین نجفی 96 انتقالی از اهواز afna2012@gmail.com

سال دوم

مهدیه افضلی

95

maryam.rah89@yahoo.com

مولود رایانی 

95

rayani.m71169@gmail.com

مهتا رنجبر

95

mahta.ranjbar87@gmail.com

مریم رهنما 

95

maryam.rah89@yahoo.com

اکرم عطایی کچویی

95

akramdr23@yahoo.com

محمدجواد فرج پور خاناپشتانی 

95

mjf.khp@gmail.com

معصومه قادری احسان پور

95

masumeghaderiehsan@yahoo.com
  فرینازالسادات پور آذریان   ( مهمان از اهواز ) از فروردین 96 به مدت شش ماه  - انتقالی دائم96 95 farinaz-777@yahoo.com

سال سوم

معصومه چشم آور

مهر 94

cheshmavarm@yahoo.com

مرجان اوستاد

مهر 94

oustadmarjan@yahoo.com

میترا رحیمی نژاد

مهر 94

mitra.rahiminejad@gmail.com

زینب جعفری اشکاوندی

مهر 94

z.jafari.med86@gmail.com

سمانه السادات مسجدی

مهر 94

ssm.masjedi@gmail.com

سال چهارم

مائده عباسی

مهر 93

Mana.med937@gmil .com

فاطمه قیصری

مهر 93

Gheisari_FZ@gmil.com

محبوبه خلیلی

مهر 93

Mbh_khalili@yahoo.com

ریحانه السادات مدنیان(رزیدنت ارشد گروه)

مهر 93

Rs.madanian@yahoo.com

معصومه ملکیان

مهر 93

MSM_Malakiyan@yahoo.com

مهسا عبداله ئیان مقدم

مهر 93

Mh.abdolahian@yahoo.com

لادن تفنگ سازی 

مهر 93

Ladan_tsazi@yahoo.com

فارغ التحصیل سال 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir