دستیاران تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

ردیف سال اول
1 هانیه پایداری 98 hanie.paydari@yahoo.com
2 زهره حیدری مدوئیه 98 h.zohre67@yahoo.com
3 محسن خردمند 98 kheradmand.mohsen@gmail.com
4 مهسا طیبی 98 Dr.tayebi93@yahoo.com
5 سمیرا قاسمی 98 Samira_gh69@yahoo.com
6 محمد امین نجفی 98 Najafi.ma1372@gmail.com
7 صبا نقوی 98 saba.naghavii@gmail.com
    سال دوم  
8 رضا صرافی 97 reza.sarrafi@gmail.com
9 سونیا عنایتی  97 مهمان به دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهر 98 به مدت شش ماه Sonya.enayati89@gmail.com
10 پوران نچارزاده 97 Dr.P.Najarzadeh@gmail.com
11 مریم السادات حسینی دارنجانی 97 Dr.m.Hosseini9896@gmail.com
12  شیرین پورعجم 97 shirinpourajam@gmail.com
13 نفیسه سادات منصوری طهرانی 97 nm.9311@yahoo.com
14 سمانه حسینی سلکی سری 97 sammane.hosseini@gmail.com
15 سید مریم احمدی   96 sm.ahmadi69@gmail.com
  سال سوم
16   زهرا السادات  مرتضوی    96   m13.mortazavi@yahoo.com
17   ندا شیخی نیا (رزیدنت ارشد گروه)   96   neda.sheikhinia@yahoo.com
18  زهرا شفیعی   96   azid5664@yahoo.com
19   علی رحیمی صادق   96   barbodnc@gmail.com
20   الهام بانی   96   elham_bn68@yahoo.com
21   زینب امیری   96    z_amiri1381@yahoo.com
22  احسان ضیایی   96   Ziaei@me.com
23  افشین نجفی 96 afna2012@gmail.com
       
 

سال چهارم

24

مهدیه افضلی

95

maryam.rah89@yahoo.com

25

مولود رایانی 

95

rayani.m71169@gmail.com
26

مهتا رنجبر

95

mahta.ranjbar87@gmail.com
27

مریم رهنما  

95

maryam.rah89@yahoo.com
28

اکرم عطایی کچویی

95

akramdr23@yahoo.com
29

محمدجواد فرج پور خاناپشتانی 

95

mjf.khp@gmail.com
30

معصومه قادری احسان پور

95

masumeghaderiehsan@yahoo.com
31   فرینازالسادات پور آذریان   ( مهمان از اهواز ) از فروردین 96 به مدت شش ماه  - انتقالی دائم96 95 farinaz-777@yahoo.com
 

 

       
       
       
       
       
       
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir