دستیاران تخصصی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

علی مختاری

94

Alimokhtary2001@yahoo.com

سجاد اسدی

95

sajadboroujen@gmail.com

محمدابراهیم اشکاران

95

otagheabi.cn@gmail.com

محمد موسی زاده

95

m_mosazadeh@yahoo.com

بابک کرمی

95

www.rezvan_khsravi@yahoo.com

حامد کوهگرد

95

hamed.koohgard@gmail.com

محمدرضا حساس

95

mrh13691990@gmail.com

محمدرضا خوش آیند

95

mrh13691990@gmail.com

سال دوم

دكتر حامد احمديان

مهر 94

mailto:h-ahmadian67@yahoo.com

دكتر فرزاد زلقي

مهر 94

farzadzallaghi@gamail.com

دكتر سيد آرش منصوري

مهر 94

s.arash.mansoori@gmail.com

دکتر کامران کاغذچی

مهر 94

Kaghazchi_k@yahoo.com

سال سوم

دكتر حميد رضا خاني

مهر 93

Hamidkhani1364@yahoo.com

دكتر علي مقدم

مهر 93

Dr.alimoghaddam1@yahoo.com

دكتر محمدباقر صادقي

مهر 93

Mb.sadeghi@yahoo.com

دكتر سعيد مختاري

مهر 93

saeedsamokhtary@gmail.com

دكتر حميد نيكزاد

مهر 93

Hamidnikzad1355@yahoo.com

دكتر ابوالفضل زارعيان

مهر 92

Abolfazl_zareian46@yahoo.com

سال چهارم

دكتر احسان محمدحسيني

مهر 92

Ehsan_m_h76@yahoo.com

دكتر محمد كمانگر

مهر 92

Dr_mkamangar@yahoo.com

دكتر امين راستگو

مهر 92

Nima_r234@yahoo.com

دكتر ميثم عديمي

مهر 92

Meisam_adimi@yahoo.com

دكتر محمد علوي

مهر 92

Mohammadalavi1361@gmail.com

سال پنجم

دكتر سيد بهرام سيف

مهر 91

bahramseif@yahoo.com

دكتر رضا عباسي منجزي

مهر 91

Dr.reza.abbasi@gmail.com

دكتر حسينعلي عليخاني(ارشد)

مهر 91

hosenalialikhani@yahoo.com

دكتر جمال الدين اسدي

مهر 91

Jamalasadi58@gmail.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir