دستیاران تخصصی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-15:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر مجید ملت دی 96 majidmellat68@yahoo.com
دکتر پویا امیدی
مهر 96
دکتر آروین رحیمی
مهر 96
دکتر سعید سقائی
مهر 96
دکتر آرمان سورانی
مهر 96
دکتر محمدمهدی میرحسینی
مهر 96
دکتر محمد شرفی
مهر 96
دکتر احمد صحرایی
مهر 96
دکتر مهرداد لاری
مهر 96

سال دوم

دکتر کامران کاغذچی
مهر 94
دكتر فرزاد زلقي
مهر 94
علی مختاری
مهر 94
سجاد اسدی
مهر 95
محمدرضا حساس
مهر 95
حامد کوهگرد
مهر 95
محمدابراهیم اشکاران
مهر 95
محمدرضا خوش آیند
مهر 95
محمد موسی زاده
مهر 95
بابک کرمی
مهر 95

سال سوم

دكتر حامد احمديان
مهر 94
دكتر سيد آرش منصوري
مهر 94
دكتر ابوالفضل زارعيان
مهر 92

سال چهارم

دكتر حميد رضا خاني
مهر 93
دكتر علي مقدم
مهر 93
دكتر محمدباقر صادقي
مهر 93
دكتر سعيد مختاري
مهر 93
دكتر حميد نيكزاد
مهر 93

سال پنجم

دكتر محمد علوي
مهر 92
دكتر امين راستگو
مهر 92
دكتر احسان محمدحسيني
مهر 92
دكتر محمد كمانگر
مهر 92
دكتر ميثم عديمي
مهر 92
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir