دستیاران تخصصی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/06/22-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال اول

     
     
     
     
     
     
     
     
سال دوم
دکتر مجید ملت دی 96 majidmellat68@yahoo.com
دکتر پویا امیدی
مهر 96
دکتر آروین رحیمی
مهر 96
دکتر سعید سقائی
مهر 96
دکتر آرمان سورانی
مهر 96
دکتر محمدمهدی میرحسینی
مهر 96
دکتر محمد شرفی
مهر 96
دکتر احمد صحرایی
مهر 96
دکتر مهرداد لاری
مهر 96

سال سوم

دكتر فرزاد زلقي
مهر 94
علی مختاری
مهر 94
سجاد اسدی
مهر 95
محمدرضا حساس
مهر 95
mrh13691990@gmail.com
حامد کوهگرد
مهر 95
محمدابراهیم اشکاران
مهر 95
محمدرضا خوش آیند
مهر 95
محمد موسی زاده
مهر 95
بابک کرمی
مهر 95

سال چهارم

دکتر کامران کاغذچی
مهر 94
دكتر حامد احمديان
مهر 94
دكتر سيد آرش منصوري
مهر 94
دكتر ابوالفضل زارعيان
مهر 92

سال پنجم

دكتر حميد رضا خاني
مهر 93
دكتر علي مقدم
مهر 93
دكتر محمدباقر صادقي
مهر 93
دكتر سعيد مختاري
مهر 93
دكتر حميد نيكزاد
مهر 93
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir