دستیاران تخصصی بیوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-20:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار

دستیار سال

سال ورود

Email

دکتر مرضیه تقوایی 4 1393 Dr.taghvaie@gmail.com
دکتر سجاد ادیب 4 1394 sajjadadib@gmail.com
دکتر مهدی ایزدی 4 1394 mimi_izadi2@yahoo.com
دکتر سوسن بابایی 4 1394 susanbabayi@yahoo.com
دکتر مینا پولادچنگ 4 1394 m.pooladchang@yahoo.com
دکتر پردیس تقی زاده 4 1394 bita.hatamzadeh@yahoo.com
دکتر علیرضا جباری 4 1394 dr.alirezajabbari@gmail.com
دکتر بیتا حاتم زاده 4 1394 bita.hatamzadeh@yahoo.com
دکتر سید جواد حسینی 4 1394 hoseini@yahoo.com
دکتر لادن صالح فرد 4 1394 ladansalehfard@gmail.com
دکتر مژگان فتحی 4 1394 dr_mfathi@yahoo.com
دکتر حیدر کریمی 4 1394 karimi@yahoo.com
دکتر زهرا مظاهری 4 1394 z.mazaheritehrani@yahoo.com
دکتر ایمان نیکخو 4 1394 imannikkhoo@yahoo.com
دکتر محمدنصیر نکوئی 4 1394 mn.nekouei@gmail.com
دکتر الهام ابوطالبی 3 1395 elhamabootalebi@yahoo.com
دکتر کیوان بهرامی 3 1395 Bahrami_keyvan@yahoo.com
دکتر الناز جبلی 3 1395 Jebeli.elnaz@yahoo.com
دکتر محمد جعفری 3 1395 jafari.m@yahoo.com
دکتر محسن جهاندیده 3 1395 drmjahandideh@gmail.com
دکتر علیرضا حقوقی 3 1395 Alireza.hoghooghy@gmail.com
دکتر امیررضا حمصیان 3 1395 Dr.amirhemasian@gmail.com
دکتر نرگس خطیب 3 1395 Narges_khatib@yahoo.com
دکتر مهشاد رحیمیان 3 1395 k.mahshad_net@yahoo.com
دکتر ایمان رئیسی 3 1395 Ienr20@yahoo.com
دکتر حسن زمانی 3 1395 Hassan.zamanialavi@yahoo.com
دکتر عاطفه قصوری 3 1395 ghosouriatefeh@gmail.com
دکتر سمیه قلعه شاهی 3 1395 Somaye.gh54@yahoo.com
دکتر یلدا قودجانی 3 1395 yaldaghodjani@gmail.com
دکتر مهشید معصومی 3 1395 Drmahshid61@gmail.com
دکتر سید آرش میرستاری 3 1395 Dr.sam562@yahoo.com
دکتر زهرا احمدزاده 2 1396 z.ahmadzade@gmail.com
دکتر هدی السادات روحانی 2 1396 sadatrohani@yahoo.com
دکتر منصور زاهدی 2 1396 Mz751101027.mz@gmail.com
دکتر شهرام سپیانی 2 1396 Sepiani_shahram@yahoo.com
دکتر علی شهریاری 2 1396 dr.shahriari@yahoo.com
دکتر حمیدرضا فرهودی 2 1396 Hamidfarhudi68@gmail.com
دکتر مینا قضاوی 1 1396 dr.m.ghazavi@gmail.com
دکتر کوشا کیانی 2 1396 kooshakiani@yahoo.com
دکتر شهاب الدین میلانی 2 1396 sdin.milani@gmail.com
دکتر آرش مسعودپور 2 1396 arashmasoudpour@yahoo.com
دکتر پویان نادری افشار 2 1396 Pna6023@gmail.com
دکتر محمدرضا ناظر 2 1396 Dr.mohammadnazer@gmail.com
دکتر علی نصیری 2 1396 Dr.nasiri26@gmail.com
دکتر محمدحسن هوشمندی 2 1396 mhhoushmandi@yahoo.com
دکتر اکرم همتی 2 1396 Hemati.akram@gmail.com
دکتر محمدرضا احمدی 1 1397 DrAhmadimohamadreza@gmail.com
دکتر علیرضا بابایی زاده 1 1397 alirezabbz@yahoo.com
دکتر مسعود برجیان 1 1397 Masoudborjian_65@yahoo.com
دکتر سمیه حقوقی 1 1397 sagarmehrmed@gmail.com
دکتر معصومه داودی 1 1397 Ma.dav97@yahoo.com
دکتر زهرا دهقان نیری 1 1397 Dr.r.dehghanniri84@gmail.com
دکتر آمنه رودحله 1 1397 Dr.amene1990@gmail.com
دکتر نوشین شعبانی 1 1397 Ms_mostafavi_kashan@yahoo.com
دکتر محمود فلامرز فولادی 1 1397 Mahmoud.fouladi@gmail.com
دکتر مینا قضاوی 1 1397 dr.m.ghazavi@gmail.com
دکتر سحر مراتیان 1 1397 Shr.mrtin@gmail.com
دکتر شیدا مشرف 1 1397 Sheida.mosharaf@yahoo.com
دکتر سمیرا یاوری 1 1397 Samira.yavari1368@gmail.com

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir