دستیاران تخصصی بیوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

دستیار سال

سال ورود

Email

دکتر مهسا پاینده 4 1392 Mahsa1983p@yahoo.com
دکتر آزاده توانگر 4 1392 azadehtavangar@yahoo.com
دکتر بابک حقانی فر 4 1392 B.haghanifar@gmail.com
دکتر سیما زنگوئی 4 1392 simazangouie@yahoo.com
دکتر سید حسین موسوی 4 1392 h.mousavi351@gmail.com
دکتر زهرا نوروزی 4 1392 Zahranowrouzi@yahoo.com
دکتر سیده حمیده هاشمی 4 1392 hashemi.s.h@yahoo.com
دکتر آزاده اصلانی 3 1393 Aslani_1977@yahoo.com
دکتر آرش پوررضا 3 1393 Arash_pourreza@yahoo.com
دکتر مجتبی تقئی 3 1393 Mojtaba_ok@yahoo.com
دکتر مرضیه تقوایی 3 1393 Dr.taghvaie@gmail.com
دکتر سعادت رئیسی 3 1393 Saadat873@yahoo.com
دکتر اطهر زندی 3 1393 Athar.zandi@yahoo.com
دکتر راضیه سماوکی 3 1393 samavaki@yahoo.com
دکتر بنت الهدی عموهاشمی 3 1393 Athar.zandi@yahoo.com
دکتر منا مستشفی 3 1393 M43.mostashfi@gmail.com
دکتر سهیلا مکارمی 3 1393 sohilamakaremi@gmail.com
دکتر مهدی ناروئی 3 1393 Mehdinar76@yahoo.com
دکتر مهرشاد نمازی 3 1393 namazi@yahoo.com
دکتر دلیر یوسفی 3 1393 dalir.u@yahoo.com
دکتر سجاد ادیب 2 1394 sajjadadib@gmail.com
دکتر مهدی ایزدی 2 1394 mimi_izadi2@yahoo.com
دکتر سوسن بابایی 2 1394 susanbabayi@yahoo.com
دکتر مینا پولادچنگ 2 1394 m.pooladchang@yahoo.com
دکتر پردیس تقی زاده 2 1394 bita.hatamzadeh@yahoo.com
دکتر علیرضا جباری 2 1394 dr.alirezajabbari@gmail.com
دکتر بیتا حاتم زاده 2 1394 bita.hatamzadeh@yahoo.com
دکتر سید جواد حسینی 2 1394 hoseini@yahoo.com
دکتر لادن صالح فرد 2 1394 ladansalehfard@gmail.com
دکتر مژگان فتحی 2 1394 dr_mfathi@yahoo.com
دکتر حیدر کریمی 2 1394 karimi@yahoo.com
دکتر زهرا مظاهری 2 1394 z.mazaheritehrani@yahoo.com
دکتر ایمان نیکخو 2 1394 imannikkhoo@yahoo.com
دکتر محمدنصیر نکوئی 2 1394 mn.nekouei@gmail.com
دکتر الهام ابوطالبی 1 1395 elhamabootalebi@yahoo.com
دکتر کیوان بهرامی 1 1395 Bahrami_keyvan@yahoo.com
دکتر الناز جبلی 1 1395 Jebeli.elnaz@yahoo.com
دکتر محمد جعفری 1 1395 jafari.m@yahoo.com
دکتر محسن جهاندیده 1 1395 drmjahandideh@gmail.com
دکتر علیرضا حقوقی 1 1395 Alireza.hoghooghy@gmail.com
دکتر امیررضا حمصیان 1 1395 Dr.amirhemasian@gmail.com
دکتر نرگس خطیب 1 1395 Narges_khatib@yahoo.com
دکتر مهشاد رحیمیان 1 1395 k.mahshad_net@yahoo.com
دکتر ایمان رئیسی 1 1395 Ienr20@yahoo.com
دکتر حسن زمانی 1 1395 Hassan.zamanialavi@yahoo.com
دکتر عاطفه قصوری 1 1395 ghosouriatefeh@gmail.com
دکتر سمیه قلعه شاهی 1 1395 Somaye.gh54@yahoo.com
دکتر یلدا قودجانی 1 1395 yaldaghodjani@gmail.com
دکتر مهشید معصومی 1 1395 Drmahshid61@gmail.com
دکتر سید آرش میرستاری 1 1395

Dr.sam562@yahoo.com

 

 

 

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir