دستیاران تخصصی اورولوژِی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/10-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگي دستيار سال ورود ايميل

دكترامين  شوهاني

1393

aminshohani@yahoo.com

دكتر رضا كاظمي

1393

Rezakazemi6788@yahoo.com

دكترمتين  شيراني

1393

Shirani0000@yahoo.com

دكترعباس  برزگر

1393

Aabas2@gmail.com

دكتر حامد جهانگيري

1394

 

دكتر امير محسني دزكي

1394

DUE_prosperiy@yahoo.com

دكتر مهدي غلامپور

11394

Mehdigholampour22@gmail

دكتر عبدالكريم خرمي

1394

 

دكتر نيما عباسي 1394  

دكترسيدمسعود سادات

1395

sm.sadat155@gmail.com

 

دكترفرشاد قلي پور

1395

farshad.gholipoor@gmail.com

 

دكترمصطفي مظاهري

1395

mazaheri.mostafa67@gmail.com

 

دكترمحمد علي وکيلي ني ريزي

1395

m.alivakili@gmail.com

 

دكتر علي شريعتي 1395  
دكتر زهرا زندي مشهدي 1396 z.zandi70@gmail.com
دكتر محمد رضا رضايي مهر 1396 maareza2000@gmail.com
دكتر امير ارشام پوريا منفرد 1396 amirarsham@me.com
دكتر محمود امرايي 1396 amin.unique74@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir