دستیاران تخصصی اورولوژِی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-19:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود رایانامه
سال يك
1 دکتر موحد بهرامی 1399 dr_bahrami88@yahoo.com
2 دکتر مهدی محمدی 1399 Mahdi.m729119@gmail.com
3 دکتر عبدالرحمن کلکلی 1399 abdikalkali@gmail.com
4      
5      
سال دو
6 دكتر مسعود زارعی 1398 amd13710@gmail.com
7 دكتر حسین بهرامی سامانی 1398 bahrami.hossein1993@gmail.com
8 دكتر محمد باقری وانانی 1398 drbagheri1369@gmail.com
9 دكتر محمد ابطحی 1398 mohamad87a@yahoo.com
10 دكتر مائده صفري 1398  
سال سه
11 دكترآرش رزاززاده 1397 ma.soltanian@yahoo.com
12 دكترمهيارشيرچي 1397 mahyar.shirchi@yahoo.com
13 دكتر مجيد فتحي 1397 majid.fathi93@gmail.com
14 دكتر داودقاراخاني ده سرخي 1397 davoud.gharakhani@gmail.com
15 دكتر سيد محمدموسوي فيروزآبادي 1397 smm_esfmed@yahoo.com
سال چهار
16 دكتر زهرا زندي مشهدي 1396 z.zandi70@gmail.com
17 دكتر امير ارشام پوريا منفرد 1396 amirarsham@me.com
18 دكتر محمود امرايي 1396 amin.unique74@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir