دستیاران تخصصی اورولوژِی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگي دستيار سال ورود ايميل
دكتر زهرا زندي مشهدي 1396 z.zandi70@gmail.com
دكتر محمد رضا رضايي مهر 1396 maareza2000@gmail.com
دكتر امير ارشام پوريا منفرد 1396 amirarsham@me.com
دكتر محمود امرايي 1396 amin.unique74@gmail.com
دكتر علي شريعتي 1395  
دكترمحمد علي وکيلي ني ريزي 1395 m.alivakili@gmail.com
دكترمصطفي مظاهري 1395 mazaheri.mostafa67@gmail.com
دكترفرشاد قلي پور 1395 farshad.gholipoor@gmail.com
دكترسيدمسعود سادات 1395 sm.sadat155@gmail.com
دكتر نيما عباسي 1394  
دكتر عبدالكريم خرمي 1394  
دكتر مهدي غلامپور 1394 Mehdigholampour22@gmail
دكتر امير محسني دزكي   DUE_prosperiy@yahoo.com
دكتر حامد جهانگيري 1394  
دكترعباس  برزگر 1393 Aabas2@gmail.com
دكترمتين  شيراني 1393 Shirani0000@yahoo.com
دكتر رضا كاظمي 1393 Rezakazemi6788@yahoo.com
دكترامين  شوهاني 1393 aminshohani@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir