دستیاران تخصصی اورولوژِی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگي دستيار سال ورود ايميل

دكترعلي محمد طائف نيا

1392

taefniamailbox@yahoo.com

دكتررضا صافي

1392

Dr.razasafi6cl@gmail.com

دكترسيد امير محمد  ابطحي

1392

Amir.mohamad.abtahi@gmail.com

دكتر محسن رضا موسائي

1392

moosaiem@gmail.com

دكترايمان  اميدي

1392

Imanomidi715@yahoo.com

دكترامين  شوهاني

1393

aminshohani@yahoo.com

دكتر رضا كاظمي

1393

Rezakazemi6788@yahoo.com

دكترمتين  شيراني

1393

Shirani0000@yahoo.com

دكترعباس  برزگر

1393

Aabas2@gmail.com

دكتر حامد جهانگيري

1394

 

دكتر امير محسني دزكي

1394

DUE_prosperiy@yahoo.com

دكتر مهدي غلامپور

11394

Mehdigholampour22@gmail

دكتر عبدالكريم خرمي

1394

 

سيدمسعود سادات

1395

sm.sadat155@gmail.com

 

فرشاد قلي پور

1395

farshad.gholipoor@gmail.com

 

مصطفي مظاهري

1395

mazaheri.mostafa67@gmail.com

 

محمد علي وکيلي ني ريزي

1395

m.alivakili@gmail.com

 

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir