دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/27-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر الهام امیدی

95

elhamomidi20@yahoo.com

دکتر مهسا باقریان

95

mbagherian8976@gmail.com

دکتر محدثه حاجیان

95

guitarstoranj@yahoo.com

دکتر مرجان حسینی

95

mb8922@yahoo.com

دکتر رضا رخشان

95

rezarakhshan1368@gmail.com

دکتر فتانه فرخ پور

95

fatanehfarokh@gmail.com

دکتر امیرحسین کاظمیان

95

A.h_kazemian@yahoo.com

سال دوم

دکتر مریم سلطان

مهر 94

Maryam.soltan1367@gmail.com

دکتر مینا شاکری

مهر 94

Mina.shakery89@gmail.com

دکتر مهران طاهری

مهر 94

Reza.drtaher@yahoo.com

دکتر بهناز صباغی

مهر 94

Sabaghi_beh@yahoo.com

دکتر امیر ورد

مهر 94

Amir_vard@yahoo.com

دکتر سمیه حیدری

 

Heydari_s62@yahoo.com

دکتر مریم کتانی

 

Maryamkatani@yahoo.com

سال سوم

دکتر زهرا کسایی

مهر 93

Kasaeiparisa@gmail.com

دکتر روژان محمدی

مهر 93

Rojanirani@yahoo.com

دکتر نگار حاجی اشرفی (دستیار ارشد  گروه)

مهر 93

Negar_ok64@yahoo.com

دکتر بهنوش  محمدی

مهر 93

Behnoosh.mohamadi.mui@gmail.com

دکتر میترا شواخی

مهر 93

Mitra.shv@gmail.com

دکتر آزاده کدخدایی

مهر 93

 

سال چهارم

دکتر شهناز اسکندری

مهر 92

d.p93@mihanmail.ir

دکتر الناز بابایی پور

مهر 92

E.babaeipour@gmail.com

دکتر متین شریعتی

مهر 92

matin_shariati@yahoo.com

دکتر بهار صفار

مهر 92

Baharsaffar1392@gmail.com

دکتر مرضیه پزوه

92

M.pozveh@gmai.com

دکتر ثریا دادخواه  تهرانی

92

Sorayya_dadkhah@yahoo.com

دکتر فاطمه محمودی

92

Fatemehmahmudi654@yahoo.com

دکتر مریم دهقانی

92

dr-dehghani-md@yahoo.com

دکتر الهه صابری

92

Elahesaberi01@gmail.com

دکتر زهرا حقیقتیان

92

Haghighatian14@yahoo.com

دکتر الهام عقیلی

92

Elham_aghili@yahoo.com

دکتر رسول توکلی

92

rtavakoli@chmail.ir

دکتر فاطمه طاهری

92

Taheri2065@yahoo.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir