دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/09/19-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email(رایانامه)

سال اول

1

حسین اقدامی

99

mostafa.eghdami@gmail.com

2

زهرا باطنی

99

zahrabateni@gmail.com

3

فائزه صابری

99

faeazehd1@yahoo.com

4

شکوفه عنایتی عطاآبادی

99

sh_f1992@yahoo.com

5

مائده کورنگ بهشتی

99

maedeh_kourangbeheshti@yahoo.com

6

پرتو نصری

99

parto.nasri@gmail.com

7

سالار نصری

99

salarnasr@yahoo.com

سال دوم

1

مرضیه آقابابایی

98

mzbabaei88@gmail.com

2

فاطمه اله بخشیان

98

lalehallahbakhshian@yahoo.com

3

امیرحسین پزشکی

98

luciferinahp@gmail.com

4

منصوره خدایاری

98

matin665@yahoo.com

5

محمد سجاد عبداللهی

98

msastar.icho@yahoo.com

6

الهه مردانی بلداجی

98

ellahe.mardani94@gmail.com

7

طاهره نارکی

98

kafinet.meli@gmail.com

سال سوم

1

دکتر فرشته آیتی

97

feayati94@gmail.com

2

دکتر یلدا حشمتی

97

yaldaheshmaty@gmail.com

3

دکتر شیوا رادفر

97

shiva_med88@yahoo.com

4

دکتر ساناز رزی

97

dr_sanaz1387@yahoo.com

5

دکتر نگار صفری

97

 

6

دکتر عاطفه عرفانی

97

atefeherfanii@gmail.com

7

دکتر راضیه قاسمی

97

Dr.ra.ghasemi67@gmail.com

8

دکتر مریم ملک محمد

97

malekmohamad.m@gmail.com

9

دکتر فرناز نصری

97

SAEID.NASR.1367@gmail.com

10

دکتر محبوبه وفایی (دستیار ارشد) 

97

mahboub.vafaei@yahoo.com

سال چهارم

1

دکتر الهام امینی

96

dr.elhamini@gmail.com

2

دکتر رویا صدیقین

96

roya.7rs@gmail.com

3

دکتر علی صفاری

96

saffarimd@yahoo.com

4

دکتر سعیده السادات علمداری

96

saaiedeh-Alamdari@yahoo.com

5

دکتر تینا فوده

96

t_foode@yahoo.com

6

دکتر لعیا گلشنی

96

layagolshani@gmail.com

7

دکتر نفیسه منصف

96

monsefnafiseh@gmail.com

8

دکتر نسیم شبانی 

96

nasim.shabani3@gmail.com

9

دکتر سارا نیک پور 

96

dr.sara.nikpoor@gmail.com

 

مجموع دستیاران

32

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir