دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر الهام امینی

96

dr.elhamini@gmail.com

دکتر الهام شبانی 96  

دکتر رویا صدیقین

96

roya.7rs@gmail.com

دکتر علی صفاری (انصراف)

96

saffarimd@yahoo.com

دکتر سعیده السادات علمداری

96

saaiedeh-Alamdari@yahoo.com

دکتر تینا فوده

96

t_foode@yahoo.com

دکتر لعیا گلشنی

96

layagolshani@gmail.com

دکتر نفیسه منصف

96

monsefnafiseh@gmail.com

دکتر سارا نیک پور

96

dr.sara.nikpoor@gmail.com

سال دوم

دکتر الهام امیدی

95

elhamomidi20@yahoo.com

دکتر مهسا باقریان

95

mbagherian8976@gmail.com

دکتر محدثه حاجیان

95

guitarstoranj@yahoo.com

دکتر مرجان حسینی

95

mb8922@yahoo.com

دکتر رضا رخشان

95

rezarakhshan1368@gmail.com

دکتر فتانه فرخ پور

95

fatanehfarokh@gmail.com

دکتر امیرحسین کاظمیان

95

A.h_kazemian@yahoo.com

سال سوم

دکتر مریم سلطان

مهر 94

Maryam.soltan1367@gmail.com

دکتر مینا شاکری

مهر 94

Mina.shakery89@gmail.com

دکتر مهران طاهری

مهر 94

Reza.drtaher@yahoo.com

دکتر بهناز صباغی

مهر 94

Sabaghi_beh@yahoo.com

دکتر امیر ورد (دستیار ارشد  گروه)

مهر 94

Amir_vard@yahoo.com

دکتر سمیه حیدری

مهر 94

Heydari_s62@yahoo.com

دکتر مریم کتانی

مهر 94

Maryamkatani@yahoo.com

سال چهارم

دکتر زهرا کسایی

مهر 93

Kasaeiparisa@gmail.com

دکتر روژان محمدی

مهر 93

Rojanirani@yahoo.com

دکتر نگار حاجی اشرفی

مهر 93

Negar_ok64@yahoo.com

دکتر بهنوش  محمدی

مهر 93

Behnoosh.mohamadi.mui@gmail.com

دکتر میترا شواخی

مهر 93

Mitra.shv@gmail.com

دکتر آزاده کدخدایی

مهر 93

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir