دستورالعمل ها و آیین نامه های کارشناسی توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/04-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
مقررات وآئین نامه کارشناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir