دستورالعمل نحوه اعزام اعضای هیات علمی و کارکنان جهت ماموریت های خارج از کشور

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/12-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخشنامه 135/805/د مورخ 98/04/05 اداره کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 

نامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

نامه مدیرکل  محترم همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بخشنامه 805

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir