دستورالعمل مراقبتی کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-8:18
Printer-friendly versionPDF version

 

 

موضوع
راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری تغذیه برای برنامه پزشک خانواده
جزوه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
دستورالعمل کلی مراقبت آنفولانزا و شبه آنفولانزا
دستورالعمل ژنتیک اجتماعی
بسته آموزشی برنامه کشوری ژنتیک اجتماعی- ویزه پزشک
بسته آموزشی برنامه کشوری ژنتیک اجتماعی-ویژه مراقب سلامت
دستورالعمل مراقبت ادغام یافته سلامت مادران-ویژه پزشک
دستورالعمل مراقبت ادغام یافته کودک سالم - ویژه پزشک
راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم-ویژه پزشک
راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال-ویژه پزشک
دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال زیر 2 ماه- ویژه پزشک
دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال 2 ماه تا 5 سال-ویژه پزشک
راهنمای بالینی ارائه خدمات رده سنی 6 تا 18 سال - ویژه پزشک
راهنمای بالینی ارائه خدمات رده سنی 18 تا 29 سال-ویژه پزشک
فرم مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان (30-59 سال) - مردان
فرم مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان (30 تا 59 سال) - زنان
راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان 
دستورالعمل اجرایی آموزشی بهورز و مراقب سلامت/ایراپن
دستورالعمل اجرایی آموزشی ویزه پزشک/ایراپن
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96- مقدمه
مراقبت هاد ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96- فشارخون
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویزه پزشک 96- دیابت
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96- چربی خون
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - افسردگی
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - سقوط
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - تغذیه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir