دستورالعمل مراقبتی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دستورالعمل های مراقبتی
راهنمای بالینی دیابت
راهنمای بالینی فشار خون بالا
راهنمای بالینی چربی خون بالا
راهنمای بالینی آنمی فقر آهن
راهنمای بالینی سلامت روان، اعتیاد و سلامت اجتماعی
راهنمای بالینی پنومونی
راهنمای بالینی عفونت ادراری
راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر
راهنمای بالینی سوء هاضمه
راهنمای بالینی آلرژی غذایی
راهنمای کشوری تغذیه
راهنمای بالینی تشنج
دستورالعمل غربالگری سرطان پستان

راهنمای بالینی عفونت هپاتیت

دستورالعمل پیشگیری و درمان وبا
ارزیابی و درمان بیمار مبتلا به اچ ای وی
دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به فرزند
راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز
راهنمای مراقبت بیماری ایبولا
راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ویژه پزشک 96- مقدمه
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - دیابت
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96-فشارخون
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 -چربی خون بالا
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - افسردگی
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 -تغذیه
مراقبت های ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک 96 - سقوط

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir