دستورالعمل اعزام کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد سفرهای علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه اعلام کرد دستورالعمل نحوه اعزام کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مأموریت های خارج از کشور ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل و بند یک موصوبات دوازدهمین شورای بین الملل سازی پژوهش معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، درخواستهای سفر علمی به جز کنگره ها باید 3 ماه قبل از اعزام به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارسال گردد که در صورت موافقت به مدیریت امور بین الملل ارسال خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir