دسترسی به گایدلاینهای خدمات بیماریهای دیابت، عروق کرونر، مزمن تنفسی، حوادث ترافیکی و ترویج سبک زندگی سالم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/12-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در راستای تحقق اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر آنها، فایلهای کتابهای:

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری دیابت

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماریهای عروق کرونری

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماریهای مزمن تنفسی

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

چارچوب ملی  ارائه خدمت در ترویج سبک زندگی سالم

که بصورت الکترونیکی از طرف معاون آموزشی محترم وزارت متبوع ارسال گردیده است برای اجرایی سازی استراتژیها و فعالیتهای مندرج در آنها در دسترس قرار می گیرد.

شایان ذکر است فایلهای کتابهای پیشگفت در بخش انتشارات کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر به آدرس www.incdc.behdasht.gov.ir نیز قابل دسترسی است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir