دستاوردهای گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/29-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستاوردهای گروه:

1- کسب رتبه اول علوم پایه بین گروههای آموزشی دانشکده پزشکی 95-94

2- کسب رتبه اول تا سوم طی شش دوره در آزمون جامع علوم پایه

3- استاد و پژوهشگر نمونه (دکتر حجت اله علایی)

4- دریافت جایزه از یونسکو جهت چاپ قسمتی از کتاب دائره المعارف پزشکی (دکتر حجت اله علایی)

5- راه اندازی 15 متد آزمایشگاهی در آزمایشگاه اعصاب (شامل الکتروفیزیولوژی و رفتار) (دکتر حجت اله علایی)

6- نوشتن نرم افزارهای تخصصی فیزیولوژی شامل ( ثبت تک نورونی، LTP، ثبت فشار و ضربان قلب (جایگزین Power labبا دقت و آسانی بیشتر)، استیمولاتور مغزی بسیار دقیق، self administration( دکتر علی نسیمی)

7- تسلط و راه اندازی سخت افزار ثبت الکتروفیزیولوژی (ابداع جایگزین برای جداسازی سخت افزاری پتانسیل عمل سلولها، از طریق نرم افزار با کیفیت و بازدهی بیشتر - ابداع روش جایگزین برای microiontophoresis با کیفیت و بازدهی بیشتر) (دکتر علی نسیمی)

8- عضو هیئت تحریریه (Editorial board) مجله Frontiers in neuroscience با impact factor=3.7

9- کسب رتبه اول دانشجویان Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1379 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

10- دریافت بورس تحصیلی شش ماهه جهت تکمیل دوره Ph.D از دانشگاه Western Ontario London کانادا در سال 1379 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

11- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سالهای 1386 و 1388 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

12- استاد نمونه گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

13- راه اندازی متدهای آزمایشگاهی self-administration ,neurocardiovascular,stroke ,myocardial infarction (دکتر علی اصغر پورشانظری) 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir