درون گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-15:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان    فرمت ارائه       زمان و مکان اجرا    
مروری بر بیماریهای شایع در ایران 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir