دروس ارائه شده گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-12:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع  
برنامه درسی  نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95     جدول برنامه      
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir