دروس ارائه شده گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/05-13:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه نیمسال اول 96-95
برنامه نیمسال دوم 96-95
برنامه نیمسال اول 97-96
برنامه نیمسال دوم 97-96
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir