دروس ارائه شده گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/09-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تاریخ اجرا
10 برنامه درسی نیمسال  دوم 99-98
9 برنامه درسی نیمسال  اول 99-98
8

برنامه درسی(ورودی مهر 97)

نیمسال دوم 98-97
7

برنامه درسی (ورودی مهر97)

نیمسال اول 98-97
6

برنامه درسی (ورودی مهر 96)

نیمسال دوم 98-97
5

برنامه درسی (ورودی مهر 96)

نیمسال اول 98-97
4 برنامه درسی نیمسال دوم 97-96
3 برنامه درسی نیمسال اول 97-96
2 برنامه درسی نیمسال دوم 96-95
1 برنامه درسی نیمسال اول 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir