دروس ارائه شده گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان برنامه تاریخ اجرا
  لیست دروس نیمسال دوم 99-1400 همزمان با شروع ترم آموزشی
1 لیست دروس نمیسال اول 99-1400 همزمان با شروع ترم آموزشی
2 لیست دروس نیمسال دوم 98-99 همزمان با شروع ترم آموزشی
3 لیست دروس نیمسال اول 98-99 همزمان با شروع ترم آموزشی
4 لیست دروس نیمسال دوم 97-98 همزمان با شروع ترم آموزشی
5 لیست دروس نیمسال دوم 97-96 همزمان با شروع ترم آموزشی
6 لیست دروس نیمسال اول 97-96 همزمان با شروع ترم آموزشی
7 لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 همزمان با شروع ترم آموزشی
8 لیست دروس نیمسال اول تحصیلی 95-96 همزمان با شروع ترم آموزشی
9 لیست دروس نیمسال دوم 94-95 همزمان با شروع ترم آموزشی
10 لیست دروس نیمسال اول 94-95 همزمان با شروع ترم آموزشی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir