دروس آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/04/20-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس نام استاد شماره درس تعداد واحد برنامه هفتگی محل کلاس تاریخ امتحان پیش نیازدرس
 آسیب شناسی عمومی1  دکتراحمدسبحان  122410  2    دانشکده پزشکی    
 آسیب شناسی عمومی 2  دکتراحمدسبحان  122412  2    دانشکده پزشکی    
 آسبب شناسی عمومی عملی  دکتر نوشین افشارمقدم  122403  1    دانشکده پزشکی    
ICM1آسیب شناسی اختصاصی دکتر اردشیر طالبی 122409 5/1   دانشکده پزشکی    
ICM2آسیب شناسی اختصاصی دکتر آذر برادران 122411 2.5   دانشکده پزشکی    
ICM2آسیب شناسی اختصاصی عملی دکتر آذر برادران 122413 1   دانشکده پزشکی    
هماتولوژی تئوری علوم آزمایشگاهی دکترپردیس نعمت الهی 122205 3   دانشکده پزشکی    
آسیب شناسی گفتاردرمانی و شنوایی دکتر پردیس نعمت الهی 122301 1        
هماتولوژی عملی علوم آزمایشگاهی دکتر آذر نعیمی 122207 1.5   دانشکده پزشکی    
آسیب شناسی مامایی دکتر آذر نعیمی 122305 1        
آسیب شناسی رشته دندانپزشکی دکتر آذر نعیمی 122408 2.5        
آسیب شناسی پزشکی بین الملل دکتر آذر نعیمی 122410          
آسیب شناسی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دکتر محمد حسین صانعی 122502 2   دانشکده پزشکی    
پاتولوژی بالینی دکتراردشیر طالبی 122415 1        
آزمایشگاه آسیب شناسی دکتر اردشیر طالبی 122201 1/5        
هماتوپاتولوژی دستیاران دندانپزشکی دکتر میتراحیدرپور 1122220 18/1        
آسیب شناسی کارشناسی مامایی دکتر آذر نعیمی 122305 1        
آسیب شناسی عمومی دستیاران دندانپزشکی دکتر میتراحیدرپور 122128 2        
درماتوپاتولوژی دستیاران دندانپزشکی دکتر پروبن رجبی 1122219 2        
آسیب شناسی اطاق عمل دکتر آذربرادران 122101 1        
هماتولوژی خون دانشجویان داروسازی دکتر آذربرادران 1113211 2        
آسیب شناسی (پروتزهای دندانی ) دکتر آذر برادران 122310 1 داتشکده دندانپزشکی      
نوروپاتولوژی دستیاران دندانپزشکی دکتر پروین محزونی 122502 1        
آسیب شناسی کارشناسی ارشد علوم تشریحی دکتر محمد حسین صانعی 122603 2        
هماتولوژی بالینی و تشخیص ph.D انگل شناسی دکتر پردیس نعمت الهی 1122218 2        
آسیب شناسی عمومی عملی دستیاران سال اول رشته تخصصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دکتر میترا حیدرپور 1122217          
آسیب شناسی عمومی نظری دستیاران سال اول رشته تخخصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دکتر میترا حیدرپور 1122220 17        
هماتوپاتولوژی دستیاران دندانپزشکی دکتر میترا حیدرپور 122303 1        
آسیب شناسی پایه تئوری دانشجویان فیزیوتراپی دکتر آذر برادران  122303 2        
آسیب شناسی پایه تئوری دانشجویان دانشکده پزشکی رادیولوژی دکتر آذر برادران  122302 2        
هماتولوژی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشکده داروسازی دکتر پردیس نعمت الهی   2        
تفسیر تستهای آزمایشگاهی دانشکده پرستاری کارشناسی ارش د پرستاری ICU دکتر آذر برادران            

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir