درسنامه های منتشر شده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان وضعیت
1 درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق پایان یافته
2 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق در حال تدریس
3 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه در حال تدریس
4 درسنامه میکروب شناسی عملی عمومی و مواد غذایی در حال تدریس
5 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های مفاصل و بافت همبند در دست تهیه
6 درسنامه بالینی جراحی مغز و  اعصاب در دست ویرایش
7 درسنامه طب اورژانس دوره پزشکی عمومی در دست کارشناسی
8 درسنامه رفتار حرفه ای دانشجویان دوره پزشکی عمومی در دست تهیه
9 درسنامه اخلاق اسلامی در دست تهیه
10 درسنامه آسیب شناسی عمومی در دست تهیه
11 درسنامه فیزیولوژی غدد در دست کارشناسی
12 درسنامه علوم تشریحی غدد درون ریز در دست کارشناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir