درسنامه های منتشر شده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان
1 درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق - چاپ شده
2 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق - آماده چاپ
3 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه - در دست تهیه
4 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های مفاصل و بافت همبند - در دست تهیه
5 درسنامه بالینی جراحی اعصاب - در دست تهیه
6 درسنامه طب اورژانس دوره پزشکی عمومی - در دست تهیه
7 درسنامه میکروب شناسی عملی عمومی و مواد غذایی - در دست تهیه
8 درسنامه رفتار حرفه ای دانشجویان دوره پزشکی عمومی - در دست تهیه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir