درسنامه های منتشر شده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-15:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان
درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق - در دست تهیه
درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه - در دست تهیه
درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق - در دست تهیه
درسنامه بالینی جراحی اعصاب - در دست تهیه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir