درسنامه های منتشر شده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان وضعیت
1 درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق چاپ شده
2 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق در حال تدریس
3 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه در حال تدریس
4 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های مفاصل و بافت همبند در دست تهیه
5 درسنامه بالینی جراحی اعصاب در دست تهیه
6 درسنامه طب اورژانس دوره پزشکی عمومی در دست تهیه
7 درسنامه میکروب شناسی عملی عمومی و مواد غذایی در حال ویرایش
8 درسنامه رفتار حرفه ای دانشجویان دوره پزشکی عمومی در دست تهیه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir