درسنامه های منتشر شده

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان وضعیت
1 درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق پایان یافته
2 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق در حال تدریس
3 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه در حال تدریس
4 درسنامه میکروب شناسی عملی عمومی و مواد غذایی در حال تدریس
5 درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماری های مفاصل و بافت همبند در دست تهیه
6 درسنامه بالینی جراحی مغز و  اعصاب در دست ویرایش
7 درسنامه طب اورژانس دوره پزشکی عمومی در دست کارشناسی
8 درسنامه رفتار حرفه ای دانشجویان دوره پزشکی عمومی در دست تهیه
9 درسنامه اخلاق اسلامی در دست تهیه
10 درسنامه آسیب شناسی عمومی در دست تهیه
11 درسنامه فیزیولوژی غدد در دست کارشناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir