دانش آموختگان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در لينك زير اسامي دانش آموختگان گروه داخلي آمده است: 

دانش آموختگان گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir