دانش آموختگان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-14:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورودی سال دانش آموختگی مقطع فراغت از تحصیل
       
       
       
       
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1393  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
    1392  
 دکتر سید مجید برکت 1390 1392 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر محمدهادی شفیق اردستانی 1390 1392 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی 1389 1392 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر یاسر نصیری میاندهی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مریم معصومی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر علی رضا فراشی ابرقویی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر لیدا لیاقت 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر محمد حسین فاتحی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر ندا علیجانیان 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر راحیل ریاحی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر شهرام عبادی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر مریم حقدانی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مهری حاج علیخانی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر روح اله افشار 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر سمانه پورعجم 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر فرح اسماعیلی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر رزینا آقاقزوینی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مرتضی آقاجان پور 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر عزیزاله آبادی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر مینا آذرنیا 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر لیلا محمودنیا 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر نوشین کیوانداریان 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر یلدا حقدار ساحلی 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر کامبیز یزدان پناه 1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر حسن فیروزیان  1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر فرهاد مرادی 1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
  دکتر رضوان صالحی دوست 1389 1391 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
دکتر طاهره محدث 1388 1391 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر نوشین هاشمی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مهدی نیکخواه دهکردی 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر مریم معصومی 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر سیاوش نصیری 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر نسرین نامداری قرقانی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر احمد میرزاباقی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر فیروزه معین زاده 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مهناز مرادی 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر شادی کاظمی 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر شهریار فرداد 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر سمیه صادقی حداد زواره 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر افشین طهماسبی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر فریده شیخ بهایی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر میترا شعبانزاده 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر صالح آزادبخت 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر هنگامه جمشیدی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مریم حیدرپور 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر علیرضا شایگان نژاد 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر سمیرا آل سعیدی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر بهرام پاکزاد 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر سپهر رئیسی دهکردی 1388 1390 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر سید عبدالحنان حسینی 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر مهدی زبیری 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر محسن شریفی 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر فهیمه شیخ بهایی 1388 1390 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
 دکتر سید علی رضا حسینی رکن آبادی 1388 1390 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
دکتر مژگان عظیمی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر علیرضا شکریان 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر علیرضا صادقی گزنی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر پژمان خسروی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر لیلا فیاض 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر ساحل عسگری 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر الهام کلانتری 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر زهره نادری قمبوانی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر سحر وحدت 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر فاطمه رستمی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر ندا راد 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر حمید مهاجر 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر حسین نیلی احمدآبادی 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر ناصر خمیسی 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر اکبر ارجمندپور 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر علی میرزاپور 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر نادر طاهری 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر حسین خلیل زاده 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر بیژن ایرج 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر شهرام سجادیه 1387 1389 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر مهران حلبیان 1387 1389 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر محمدرضا عمادی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زینب علیپور 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهران شریفی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر غزل عطاآبادی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر عمید اشراقی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهدی مولوی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر محمد صدر کبیر 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زهرا آبادپور 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر بیژن احمدی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهدی فرض مهدی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زهرا قائم مقامی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر لاله جهانشاهی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر الهام فقیه ایمانی 1386 1388 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر محبوبه بمانیان 1386 1388 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر خلیل احمدی 1386 1388 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر پژمان ملاخلیلی 1386 1388 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
       
  دکتر ژاله درخشان  1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر حوریه هاشمی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر مهدی کاظمی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر نوشین احمدی  1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر محمدصالح پیکر 1388  1392 تخصص داخلی
 دکتر الهام تابش  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر گلشن تقی پور  1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر رامین سلامی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر ایمان شریفی اصفهانی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر آزاده طیبی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر سمیه فرزام نیا  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر مرجان گلشنی  1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر شیرین مشکین فر  1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر ریحانه معتمدی فرد  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر مهدی موسوی  1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر تهمینه توکلی  1391 1393 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر عظیم فروزان  1391 1393 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر مژگان کریمی فر  1391 1393 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
 دکتر ماشاءالله طباطبایی زاده  1391 1393 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
 دکتر صالح الدین بویا  1391 1393 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر فیروزه معین زاده  1391 1393 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر علی رضا صادقی گزنی  1390 1393 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر شکراله حسنی  1391 1393 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
 دکتر مریم میرپوریان  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر نسیم نیکنام  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر هادی عبداللهی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مریم زمانی دوست  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مسعود مقتدری 1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر احسان زارع بیدکی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر فائزه فردوسی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر آبتین عسگری  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر پدیده عقاب دهاقانی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر رسول قاسمیان  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر ناصر کوخائی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر محمد متین فر  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر علی درخشنده قهفرخی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر محمد حسینی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مرضیه حسین بالام  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مریم توکلی چالشتری  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر علی رضا پیمان فر  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر نسیم پورنقشبند  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر فاطمه پارسا  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر جعفر برزانیان ماربینی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مهدیه احمدنیا  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مهران بابایی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر صغری سلیمان  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مریم سهیلی پور  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مینا صالحی کهریزسنگی  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر اختر طاهری  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر مولود عباس زاده 1389  1393 تخصص داخلی
 دکتر زهرا عرفانی 1389  1393 تخصص داخلی
 دکتر بهزاد شریعتی فر  1389 1393 تخصص داخلی
 دکتر الهام نورانیان  1388 1393 تخصص داخلی
دکتر امید زائرین   1390 1394 تخصص داخلی
دکتر امین احمدپور 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر دانیال غلامی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر سعید خیری حبیب آبادی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر علی رضا کربلائی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محسن طاهریان 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمد جعفری 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمدحسین کجباف 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مریم ستاری طالخونچه 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مژگان رحیمی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مسعود عطایی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر معصومه ترکی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مهدی ترکی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر وجیهه سمائی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر گلناز صمدی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر الهه فهامی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمد شیرزادی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر فرید فریدونی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر سعید نجف زاده 1392 1394 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر امیر عباس نکویی 1391 1394 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر کاظم پورعباس 1392 1394 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر بابک تمیزی فر 1392 1394 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر پریچهره وهابی انارکی 1392 1394 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر پوریا همدانی 1392 1394 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر امین مطیعی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر آرش بیگی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر بابک پوریا 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر زهرا حسن پور 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر خسرو طائی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر صفورا شاهزیدی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر فاطمه عظیمیان زواره 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر کورش نیکنام 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر یاسر صالحی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر عباس احمدی فر 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر خدیجه قمی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر سعید بلورانی 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر مهناز دانش 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا خسروی 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر رامین رفیعی 1393 1395 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر مریم موسوی 1393 1395 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر راحیل ریاحی 1393 1395 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر زهرا جلیلیان 1393 1395 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر محمد کرمی هرستانی 1393 1395 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر افشین شهبازی 1393 1395 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir