دانش آموختگان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورودی سال دانش آموختگی مقطع فراغت از تحصیل
دکتر عبدالمهدی بقایی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر مائده جوانی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر محمدصادق سپهری فر 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر سمیه شمسایی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر مهدی عظیمیان 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر ریحانه پدیدارنیا 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر احمد رئیسی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر مهرزاد سلماسی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر محسن صادقیان 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر آزاده قنبریان علویجه 1392 1394 تخصص داخلی
دکتر محمد مدایم زاده 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر بهزاد رحمتی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر زهرا شرافت 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر جواد گلپایگانی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر اعظم موحدی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر مهدی خواجه آزاد 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر علی صادقی 1392 1396 تخصص داخلی
دکتر محمد متین فر 1394 1396 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر نسرین بازگیر 1394 1396 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر مریم حیدرپور 1394 1396 فوق  تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر مریم کریمی فرد 1394 1396 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر مریم سهیلی پور 1394 1396 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر الهام تابش 1394 1396 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر علیرضا سعادتمند 1394 1396 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر امین مطیعی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر آرش بیگی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر بابک پوریا 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر زهرا حسن پور 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر خسرو طائی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر صفورا شاهزیدی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر فاطمه عظیمیان زواره 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر کورش نیکنام 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر یاسر صالحی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر عباس احمدی فر 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر خدیجه قمی 1391 1395 تخصص داخلی
دکتر سعید بلورانی 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتتر مهناز دانش 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا خسروی 1392 1395 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر رامین رفیعی 1393 1395 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر مریم موسوی 1393 1395 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر راحیل ریاحی 1393 1395 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر زهرا جلیلیان 1393 1395 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر محمد کرمی هرستانی 1393 1395 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکترافشین شهبازی 1393 1395 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دتر امید زائرین 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر امین احمدپور 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر دانیال غلامی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر سعید خیری حبیب آبادی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر علیرضا کربلایی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محسن طاهریان 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمد جعفری 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمدحسین کجباف 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مریم ستاری طالخونچه 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مژگان رحیمی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مسعود عطائی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر معصومه ترکی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر مهدی ترکی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر وجیهه سمائی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر گلناز صمدی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر الهه فهامی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر محمد شیرزادی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر فرید فریدونی 1390 1394 تخصص داخلی
دکتر سعید نجف زاده 1392 1394 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
دکتر امیرعباس نکویی 1391 1394 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
کاظم پورعباس 1392 1394 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بابک تمیزی فر 1392 1394 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر پریچهره وهابی انارکی 1392 1394 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر پوریا همدانی 1392 1394 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر مریم میرپوریان 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر نسیم نیکنام 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر هادی عبداللهی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مریم زمانی دوست 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مسعود مقتدری 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر احسان زارع بیدکی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر فائزه فردوسی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر آبتین عسگری 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر پدیده عقاب دهاقانی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر رسول قاسمیان 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر ناصر کوخایی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر محمد متین فر 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر علی درخشنده قهفرخی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر محمد حسینی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مرضیه حسین بالام 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مریم توکلی چالشتری 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر علیرضا پیمان فر 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر نسیم پورنقشبند 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر فاطمه پارسا 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر جعفر برزانیان ماربینی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مهدیه احمدنیا 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مهران بابایی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر صغری سلیمان 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مریم سهیلی پور 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مینا صالحی کهریزسنگی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر اختر طاهری 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر مولود عباس زاده 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر زهرا عرفانی 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر بهزاد شریعتی فر 1389 1393 تخصص داخلی
دکتر الهام نورانیان 1388 1393 تخصص داخلی
 دکتر شکراله حسنی 1391 1393 فوق تخصص روماتولوژی بالغین
 دکتر علی رضا صادقی گزنی 1390 1393 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر فیروزه معین زاده 1391 1393 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر صالح الدین بویا 1391 1393 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر ماشاءالله طباطبایی زاده 1391 1393 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
 دکتر مژگان کریمی فر 1391 1393 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر عظیم فروزان 1391 1393 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر تهمینه توکلی 1391 1393 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر مهدی موسوی 1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر ریحانه معتمدی فرد 1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر شیرین مشکین فر 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر مرجان گلشنی 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر سمیه فرزام نیا 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر آزاده طیبی 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر ایمان شریفی اصفهانی 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر رامین سلامی 1388 1392 تخصص داخلی
دکتر گلشن تقی پور 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر الهام تابش 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر محمدصالح پیکر 1388 1392 تختخصص داخ 
 دکتر نوشین احمدی 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر مهدی کاظمی 1388 1392 تخصص داخلی
  دکتر حوریه هاشمی 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر ژاله درخشان 1388 1392 تخصص داخلی
 دکتر سید مجید برکت 1390 1392 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر محمدهادی شفیق اردستانی 1390 1392 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی 1389 1392 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر یاسر نصیری میاندهی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مریم معصومی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر علی رضا فراشی ابرقویی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر لیدا لیاقت 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر محمد حسین فاتحی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر ندا علیجانیان 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر راحیل ریاحی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر شهرام عبادی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر مریم حقدانی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مهری حاج علیخانی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر روح اله افشار 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر سمانه پورعجم 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر فرح اسماعیلی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر رزینا آقاقزوینی 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر مرتضی آقاجان پور 1387 1391 تخصص داخلی
 دکتر عزیزاله آبادی 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر مینا آذرنیا 1387 1391 تخصص داخلی
دکتر لیلا محمودنیا 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر نوشین کیوانداریان 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر یلدا حقدار ساحلی 1389 1391 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر کامبیز یزدان پناه 1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر حسن فیروزیان  1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر فرهاد مرادی 1389 1391 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
  دکتر رضوان صالحی دوست 1389 1391 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
دکتر طاهره محدث 1388 1391 فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 دکتر نوشین هاشمی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مهدی نیکخواه دهکردی 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر مریم معصومی 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر سیاوش نصیری 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر نسرین نامداری قرقانی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر احمد میرزاباقی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر فیروزه معین زاده 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مهناز مرادی 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر شادی کاظمی 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر شهریار فرداد 1386 1390 تخصص داخلی 
 دکتر سمیه صادقی حداد زواره 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر افشین طهماسبی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر فریده شیخ بهایی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر میترا شعبانزاده 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر صالح آزادبخت 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر هنگامه جمشیدی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر مریم حیدرپور 1386 1390 تخصص داخلی
دکتر علیرضا شایگان نژاد 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر سمیرا آل سعیدی 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر بهرام پاکزاد 1386 1390 تخصص داخلی
 دکتر سپهر رئیسی دهکردی 1388 1390 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
 دکتر سید عبدالحنان حسینی 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر مهدی زبیری 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر محسن شریفی 1388 1390 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 دکتر فهیمه شیخ بهایی 1388 1390 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
 دکتر سید علی رضا حسینی رکن آبادی 1388 1390 فوق تخصص غدد متابولیسم بالغین
دکتر مژگان عظیمی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر علیرضا شکریان 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر علیرضا صادقی گزنی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر پژمان خسروی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر لیلا فیاض 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر ساحل عسگری 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر الهام کلانتری 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر زهره نادری قمبوانی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر سحر وحدت 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر فاطمه رستمی 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر ندا راد 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر حمید مهاجر 1385 1389 تخصص داخلی
دکتر حسین نیلی احمدآبادی 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر ناصر خمیسی 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر اکبر ارجمندپور 1387 1389 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر علی میرزاپور 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر نادر طاهری 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر حسین خلیل زاده 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر بیژن ایرج 1387 1389 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر شهرام سجادیه 1387 1389 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر مهران حلبیان 1387 1389 فوق تخصص نفرولوژی بالغین
دکتر محمدرضا عمادی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زینب علیپور 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهران شریفی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر غزل عطاآبادی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر عمید اشراقی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهدی مولوی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر محمد صدر کبیر 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زهرا آبادپور 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر بیژن احمدی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر مهدی فرض مهدی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر زهرا قائم مقامی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر لاله جهانشاهی 1384 1388 تخصص داخلی
دکتر الهام فقیه ایمانی 1386 1388 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر محبوبه بمانیان 1386 1388 فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
دکتر خلیل احمدی 1386 1388 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
دکتر پژمان ملاخلیلی 1386 1388 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir