دانش آموختگان گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/25-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلیPhD

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

13 محمد رسولیان   دکتری تخصصی پزشکی مولکولی  98-991

بررسی اثر ضد توموری سازه های بیانی MDA-7/IL-24، BR2-IL-24 و RGD-IL-24 انسانی بر روی رده های سلولی سرطان کلورکتال SW480 و سرطان سینه MCF-7

دکتر مجید خیراللهی 

12

شایان ضیایی 

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

97-92

بررسی ارتباط الگوی متیلاسیون پروموتری با سطح بیان LncRNA SENCR و Crosstalk آن با miR-29a و فاکتور رونویسی EST-1 درسلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران عروق کرونری زودرس مراجعه کننده به مرکز قلب تهران 

دکتر محمدرضا شریفی - دکتر محمد علی برومند

11 موسی رحیمی غیاثی  دکتر تخصصی پزشکی مولکولی 97-91

بررسی تاثیر و بیان پایدار ژن انسولین به سلول های بنیادی پیش ساز K-cell های روده کوچک رت دیابتیک با استفاده از سازه GIP/Ins-PhggyBac از طریق روش خوراکی و ردیابی ترانسفکشن سلولهای بنیادی با استفاده از روش  Quantitative PCR

دکتر رسول صالحی

10

سمیه تنهایی

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

96-90

ساخت سازه القایی بیان کننده ژن Fndc5، بررسی بیان در سطح RNA و پروتئین در سلول ها و بافت های مختلف و بررسی نحوه تنظیم بیان ژن از طریق microRNA ها

دکتر پروانه نیک پور و دکتر محمد حسین نسصر اصفهانی

9

محبوبه کوهیان

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

96-91

مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی جهت شناسایی لوکوس های عامل ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی  در 20 خانواده منفی برای جهش های GJB2  در استان اصفهان.

دکتر محمد امین طباطبایی فر و دکتر مرتضی هاشم زاده

8

عباس مرید نیا

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

96-91

تعیین جهش در ژنهای کاندید در بیماران مبتلا به Diffuse gastric cancer

دکتر خیراللهی

7

محمد کاظمی

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

95-90

بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر

دکتر منصور صالحی

6

شریفه خسروی 

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

95-89

ارزیابی پروتکل تشخیص قبل از لانه گزینی جنین با بررسی توأم سیستم HLA و موتاسیون در یک لنفوسیت تکی در بیماران بتا تالاسمی

دکتر رسول صالحی

5

محبوبه رمضان زاده

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

94-89

بررسی ارزش تشخیصی استفاده از DNA آزاد جنینی در نمونه پلاسمای مادر و مقایسه آن با روش تهاجمی CVSدر تشخیص پیش از تولد موتاسیون پدری در بتا تالاسمی ماژور

دکتر رسول صالحی-دکتر منصور صالحی - دکتر حسین خان احمد

4

مرضیه اسدی

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

94-89

شناسایی موتاسیون های عامل آریتمی های قلبی ارثی سندرم بورگادا ،سندروم QT طولانی، در ژن SCN5A، سندروم سینوس بیمار در ژن های SCN5A و HCN4 و سندرم CPVT در ژن های CASQ2 و KCNJ2 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان

دکتر رسول صالحی –دکتر مجید خیراللهی –دکتر حسین خان احمد

3

بهرام باقر پور

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

91-87

بررسی اثر راپامایسین بر بیان در سطح نسخه برداری ژنهای FOXP3 و GARP در سلولهای Treg و عملکرد این سلولها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر منصور صالحی – دکتر وحید شایگان نژاد

2

بهرنگ علنی

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

91-87

بررسی اثر مهار ژنهای شوک حرارتی 90 و 70 با استفاده از فناوری RNAi بر فعالیت مسیر Nrf2 در سلول های شبه نورونی تمایز یافته دوپامینرژیک

دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی

1

محمدرضا شریفی

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

91-87

بررسی اثر بخشی مهار miR-92a MicroRNA  با استفاده از فن آوری Locked Nucleic Acid( LNA) در جلوگیری از تکثیر سلولهای لوسمی پرومیلوسیتیک حاد انسانی

دکتر رسول صالحی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی(MSc)

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

57 مائده خسروی کارشناسی ارشد ژنتیک 99-96

بررسی ارتباط ژنوتیپ ها و هاپلوتایپ های حاصل از واریانت های G2677T/A ,C1236T وC3435T  ژن ABCB1 با مقاومت دارویی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن تحت درمان با داروی ایماتینیب در بیمارستان سیدالشهدا شهر اصفهان

دکتر منصور صالحی
56 مرضیه حسین زاده کارشناسی ارشد ژنتیک 95-99

مطالعه ی پیوستگی ژنتیکی، توالی یابی DNA و بررسی بیوانفورماتیکی جهش های ژن CYP11B1 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) مراجعه کننده به مراکز درمانی اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر
55 مهسا رحیمی  کارشناسی ارشد  زیست فناوری بررسی اثر آنتی باکتریال کاست بیانی آنزیم محدودکننده‌ی HphI در باکتری شیگلا بوئیدی دکتر حسین خان احمد
54 پانیذ میار کارشناسی ارشد ژنتیک 95-98

 

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت و ویژگی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT25، ACVR2 و TGFBR2 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی

دکتر مهرداد زینلیان
53 زینب عبداللهی کارشناسی ارشد زیست فناوری 95-98 بررسی میزان حساسیت و ویژگی نشانگرهای تکنوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای در DNA توموری بیماران مشکوک به سندروم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا  دکتر مهرداد زینلیان
52 آوا قدیری کارشناسی ارشد زیست فناوری 95-98 بررسی میزان بیان LncRNA PVT1 و اثر مهار آن بر تکثیر و القای آپوپتوز در لوسمی حاد میلوبلاستیک نوع M0 انسانی دکتر محمدرضا شریفی
51 پریسا باقری کارشناسی ارشد زیست فناوری 95-98

بررسی اثر مهار LncRNA MIR100HG  در القای آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر سلولهای لوسمیک  مگاکاریوبلاستیک حاد انسانی با استفاده از Antisense LNA GapmeRs

دکتر محمدرضا شریفی

50

مهدیه سرمدی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

97-94

ساخت کاندید واکسن بروسلا آبورتوس سوش RB51 نوترکیب بیان کننده BAX-SMAC-LLO در رده سلولی J774A1

 

دکتر حسین خان احمد

49

آمنه اسکندری

کارشناسی ارشد زیست فناری

97-93

بررسی پیوستگی ژنتیکی در ژن های HNF4A(MODY1) در بیماران مشکوک به دیابت جوانی(MODY) در شهر اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر

48

فرنوش کیانپور

کارشناسی ارشد زیست فناوری

97-94

مدولای کلیه مدل موشی D8A- نر دیابتیک نفروپاتی و مقایسه آن با موش سالم

دکتر قیصری

47

روشنک سید سجادی

کارشناسی ارشد ژنتیک

97-94

بررسی بیان IncRNA های LINC00641 , JPX در نمونه ی تازه فریز شده ی بافت پروستات بیماران مبتلا به سرطان در مقایسه با بافت مجاور غیر توموری آن

دکتر محمد امین طباطبایی فر

46

مائده گنجی

کارشناسی ارشد ژنتیک

97-94

بررسی mRNA ها و RNA های غیر کد کننده درگیر در بیماری اوتیسم با رویکرد سیستم بیولوژی و مطالعه آزمایشگاهی یک  incRNA در بافت مغز مدل موشی اوتیسم ( تیمار شده با والپروئیک اسید)

دکتر پروانه نیک پور - دکتر مریم ملک

45

سیده نوشین زاهدی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

97-94

بیان و تخلیص C Reactive Protein نوترکیب انسانی در باکتری E.coli سویه BL21(DE3) و بررسی اثر تزریق پوستی این پروتئین در محل ضایعه جلدی بر روی اندازه ضایعه در موش آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

دکتر حسین خان احمد

44

ژاله اسدی فخر

کارشناسی ارشد

96-97

بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روش های سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISG در تشخیص بیماران مبتلا به AML/MDS به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سال های 95 و 96

دکتر متصور صالحی

43

آزاده رحیمی

کارشناسی ارشد ژنتیک

96-93

بررسی بیوانفورماتیک و تائید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

42

حمیدرضا میانه ساز

کارشناسی ار شد زیست فناوری

96-93

بررسی امکان شناسایی Hepatitis B surface Antigen به روش Enzyme Linked Oligonucleotide Sorbent Assay و مقایسه آن با روش Enzyme Linked Immunosorbent Assay

دکتر حسین خان احمد

41

محمدرضا پوررضا

کارشناسی ارشد ژنتیک

96-93

مطالعه پیوستگی ژنتیکی جایگاه های ژنتیکی ناشنوایی (WFS2 , WFS1, DFNB101, DFNB93, DFNB63,DNFB59,DNFB42,DFNB15)  در 20 خانواده از استان خوزستان مبتلا به ناشنوایی ارثی

دکتر محمد امین طباطبائی فر

40

علی عسگر محمدی

کارشناسی ارشد ژنتیک

96-93

بررسی پبوستگی ژن HNFIA در مبتلایان به دیابت با بروز در سن جوانی MODY ساکن اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر

39

مهرناز جهانی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93-93

بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) از طریق اندازه گیری شاخص های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن های CDH1 ، CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده.

دکتر نیک پور

38

سارا قاسمی

کارشناسی ارشد ژنتیک

96-93

بررسی بیان RNA های حلقوی hsa-circ-HIPK3 و hsa-cir-ITCH در نمونه های بافتی سرطان معده.

دکتر نیک پور

37

سیده مهسا صالحی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

96-94

بررسی اثربخشی مهار انکوژن LncRNA PVT1 با استفاده از Antisense LNA GpmeRs در القای آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر سلول های اریترولوسمی حاد انسانی.

دکتر شریفی

36

سارا آنجفی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

96-93

بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان در داربست های نانوساختار الکتروریسی شده (PLLA) Poly L-Lactic Acid در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی تکثیر شده مشتق از مغز استخوان در موش

دکتر قیصری

35

دنیز مرتضوری

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

96-93

بررسی افزایش بیان miRNA has-let7c-5p بر تکثیر، آپوپتوز و نکروز در سلولهای اریترولوسمی حاد انسانی

دکتر شریفی

34

علی مجلسی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

96-88

بررسی نوع و فراوانی جهش های ژن MT-ND3 کمپلکس I میتوکندری در سرطان مغز

دکتر منصور صالحی

33

امیر نور بخش

کارشناسی ار شد زیست فناوری

96-93

ررسی مهار miR-92a3p با استفاده از Locked Nucleic Acid (LNA) بر میزان بیان p63 در رده سلولی سرطان کلورکتال انسان (SW48)

دکتر شریفی

32

مژده نصرالله زاده خاکیانی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-92

بررسی بیان RNA های بلند غیرکدکننده UCA1 و ecCEBPA در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

31

زهرا هاتفی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

95-92

بررسی توزیع فراوانی آللی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در دو ژن APOA5 و LPL واقع در جایگاه اتصال miRNA در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و جمعیت سالم در افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان به منظور ارزیابی استفاده از آن ها به عنوان بیومارکر تشخیص قبل از بروز علائم بیماری.

دکتر رسول صالحی

30

گل جهان سلطانی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-92

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های rs3792267 در ژن CAPN10 و rs7754840 در ژن CDKAL1 در یک گروه کنترل و دو گروه بیماران دیابتی مقاوم و حساس به متفورمین و سولفونیل اوره آ در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان.

دکتر رسول صالحی

29

راضیه فاتحی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-91

بررسی کارآیی مارکرهای microsatellite درون ژنی و مجاور ژنی ژن PKD1 در تشخیص نوع 1 بیماری اتوزومال غالب پلی کیستیک کلیوی

دکتر یوسف قیصری – دکتر مژگان مرتضوی

28

هادی باقری مهرآبادی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

95-92

بررسی کمی متیلاسیون پروموتر ژن های NDRG4 و TEP12 در DNA ژنومیک نمونه های سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اسپورادیک و کنترل سالم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا و سید الشهدای اصفهان

دکتر رسول صالحی

27

مجدالدین رضایی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-92

بررسی بیان ژن های Linc-ROR و HOTTIP در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

26

نعیم احتشام

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-92

بررسی تغییرات بیان miR-145 در پاسخ به داروی بتا اینترفرون به عنوان یک مارکر پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر مجید خیراللهی

25

ریحانه ربیعیان

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

95-91

بررسي تأثير افزايش بيان ناحيه 3'-UTR ژنZinc finger E-box homeobox-2 (ZEB-2) و [ZEB-1, ZEB1&2] بر بیان ژنCollagen1α2 و [ZEB-1, ZEB-2, E-cadherin, TGF-β1, TIMP3, a-SMA] در سلول¬هاي مشتق از کلیه انسان

دکتر یوسف قیصری

24

نسرین حیدری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

95-91

بررسی اثر رقابتی توالی های محل اتصال KLF1 به پروموتر ژن های BCL11A و β گلوبین بر القاء هموگلوبین جنین (HbF) در رده سلولی K562

دکتر حسین خان احمد

23

سمانه احمدی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92-95

بررسی اثر مهار miR-92a با استفاده از Locked Acid (LNA) در جلوگیری از تکثیر رده ی سلولی SW48 سرطان کلورکتال انسان.

دکتر محمدرضا شریفی

22

فاطمه جلالی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

94-92

بررسی اثر کفیر بر مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای اریترولوکمیای حاد انسانی

دکتر محمدرضا شریفی

21

راضیه تقی زاده پیرپشته

کارشناسی ار شد زیست فناوری

94-91

نمایش آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب (HBsAg) در سطح سلول HEK293T و ارزیابی بیان آن

دکتر حسین خان احمد

20

مریم عابدی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

94-91

ارزیابی بیوانفورماتیکی microRNAهای دخیل در دیابتیک نفروپاتی و بررسی یک microRNA با بالاترین امتیاز بیوانفورماتیکی در مدل موشی دیابتیک نفروپاتی

دکتر یوسف قیصری

19

مهدیه مودی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

94-91

بررسی بیان نسبی miR-148a در درجه های مختلف تومور مغزی مننژیوما

دکتر مجید خیر اللهی

18

فاطمه پورزادگان فیروزآبادی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

94-91

بررسی اثر مداخله ای اینترون بتا گلوبین حاوی پیام (signal) پلی A در جلوگیری از بیان GFP در سلول بسته بندی کننده لنتی ویرال وکتورها

دکترحسین خان احمد

17

نجمه فرهانی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

94-91

بررسی میزان حساسیت و اختصاصیت مارکر تک نوکلئوتیدی MT1XT20در مقایسه با کیت پرومگا برای تشخیص وضعیت

دکتر رسول صالحی – دکتر محمد حسن امامی

16

فائزه سبزه ای

کارشناسی ارشد زیست فناوری

94-91

ارزیابی عملکرد زینک فینگر نوکلئاز ها در باکتری E.coli بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز

دکتر حسین خان احمد

15

منا ناصری

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-90

بررسی ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TIM3

دکتر حسین خان احمد- دکتر مزدک حاکمی - دکتر منصور صالحی

14

زهرا محمدی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-90

بررسی شرایط طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس بیان کننده ی GFP درسلولهای  ترانسداکت شده بدون بیان در سلولهای Packaging

دکتر حسین خان احمد- دکتر منصور صالحی – دکتر پروانه نیک پور

13

منصوره شهبازی دستجرده

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-91

آنالیز بیوانفورماتیکی، طراحی و ساخت Zinc finger nuclease  مهندسی شده جهت حذف هدفمند ژن بتا لاکتاماز و بررسی از بین رفتن مقاومت به آمپی سیلین

دکتر حسین خان احمد

12

ایلناز رحیم منش

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK-rabbit MCP-1 و بررسی بیان rabbit MCP-1  در سطح  mRNA

دکتر حسین خان احمد

11

هدی محمد دزاشیبی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK و بررسی بیان MCP-1  انسانی  در سطح  RNA

دکتر حسین خان احمد

10

سپیده دشتی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

93-91

بررسی بیان ژن  TERRA در تومورهای مغزی آستروسیتوما  و مننژیوما .

دکتر مجید خیراللهی - دکتر رسول صالحی

9

فاطمه آهنگری

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

93-90

بررسی توزیع فراوانی آللی  دو پلی مورفیسم  تک نوکلئوتیدی در دو ژن COX2 و NOD2 واقع در جایگاه های اتصال miRNA  ، در DNA بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و جمعیت غیر مبتلا در بیماران شهر اصفهان

دکتر رسول صالحی – دکتر منصور صالحی – دکتر حسین خان احمد

8

شمسی نادری

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-90

تولید سلول نوترکیب HEK با بیان بالای اینتگرین آلفا - 4

دکترحسین خان احمد – دکتر رسول صالحی-دکتر یوسف قیصری

7

لیلا کولیوند

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

93-90

بررسی جهش های شایع اگزون  های 3 ،6 و 8 ژن SLC3A1و اگزون های3، 4 و 10 ژن SLC7A9 در بیماران مبتلا به سیستینوری در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر مجید خیرالهی - دکتر مهرداد
محمدی

6

رضا قویمی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

93-90

بررسی توزیع فراوانی آللی دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنهای IL-6 و IL-7 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع Relapsing Remitting (RRMS)  و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهراصفهان

دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی

5

آرزو کرم زاده

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92-89

بررسی توانایی لنتی وکتورهای ناقص از نظر آنزیم های رونوشت بردار معکوس و اینتگراز در بیان ترانس ژن در رده سلولی293T

دکتر حسین خان احمد

4

نسیمه وطن دوست

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92-89

بررسی الگوی بیان نسبی  rno-miR-143, rno-miR-103  در سلولهای تک هسته ای
خون محیطی  (PBMC) 
  در مدل رت دیابتی در دو فاز دیابت
و پیش دیابت و مقایسه آن با گروه سالم

دکتر رسول صالحی

3

محبوبه
مجاور کهنمویی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92-89

بررسی ارتباط بین SNP های rs1477196 و rs9939609 ژن FTO با ریسک سرطان پستان در زنان اصفهان

دکتر منصور صالحی

2

هادي ميرزاپور دلاور

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92-89

مقايسه تعداد نسخه هاي درج شده ژن IP-10 بااستفاده از
سيستم تك پلاسميدي و دو پلاسميدي بر اساس سيستم ترانسپوزوني Piggybac در ژنوم سلول HEK

دكترحسين خان احمد – دكتر رسول صالحي

1

جهان افروز قنبری

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92-89

بررسی
اثر مداخله ای توالی RΔU3 از توالی LTR ویروس HIV قرار داده شده
در پایین دست پروموتر CMV پلاسمید pEGFP-N1 برروی بیان GFP در سلولهای

دکتر منصور صالحی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir