دانش آموختگان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-13:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 

 

ردیف نام ونام خانوادگی دستیار چشم پزشکی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما سال ورود سال فراغت از تحصیل
سال1397
194 محمدحسین نیک پور  متخصص چشم پزشکی 1393-1397 تاثیر قطره دورزولامید بر اثر بخشی آواستین در ادم ماکولای دیابتی  آقای دکتر فرهاد فاضل  1393 1397
193 امید پیرحاجی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 بررسی اثربخشی میکروپالس لیزر دیود در بیماران  CSR حاد      آقای دکتر حشمت اله قنبری و  آقای دکتر محمدرضا اخلاقی 1393 1397
192 رضا پورمحمدی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 لیزر تحت آستانه ای در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان»   آقای دکتر محمدرضا اخلاقی و آقای دکترعلیرضا دهقانی 1393 1397
191 آرمان امیر خانی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 کارایی تضعیف عضلات افقی با و بدون میوتومی مارژینال در سندرم DUANE تیپ I  آقای دکترعلیرضا زندی 1393 1397
190 بهروز اولیا متخصص چشم پزشکی 1393-1397 مقایسه اثر تزریق ویتره همزمان MTX و آواستین در مقایسه با تزریق آواستین به تنهایی در DME   آقای دکترفرهاد فاضل 1393 1397
سال1396
189 محمدحسن عالم زاده انصاری متخصص چشم پزشکی 1392-1396 بررسی ضخامت کروئید و لایه سلولی گانگلیونی در نوریت اپتیک در مقایسه با چشم مقابل    آقای دکترعلیرضا دهقانی و  آقای دکترمحمدرضا اخلاقی 1393 1396
188 خدایار گلابچی " 1392-1396 تغییرات آندوتلیوم قرنیه در بیماران سیگاری آقای دکتر سید محمدعلی ابطحی و آقای دکتر علی صالحی 1392 1396
187 عبدالرضا  رضائیان " 1392-1396 نزریق دیکلوفناک در CME یووئیت دکتر فرزان کیان ارثی 1392 1396
186 بهزاد  رنجبری امیدی " 1392-1396 itrternal ,tenpoml Brow lift a,.1li. brow poxy دکتر علیرضا زندی 1392 1396
185 معصومه زارعی " 1392-1396 بررسی سونوگرافی داپلر در بیمار مبتلا یا مشکوک به RD  آقای دکترمحمدرضا اخلاقی 1392 1396
184 پوریا رادمنش " 1392-1396 بررسی تاثیر Iris Registration در اصلاح آستیگماتیسم  آقای دکتر سید علی اکبر مرتضوی و  آقای دکتر فرهاد فاضل 1392 1396
183 محمد رضا نایب زاده  " 1392-1396 تاثیر سیکلوسپورین موضعی در کراتیت هرپسی آقای دکتر علیرضا پیمان 1392 1396
182 محمد مکانیکی  " 1392-1396 مقایسه دو دارویLoteprednol و Fluorometholone بعد از PRK آقای دکتر حسن رزمجو 1392 1396
سال 1395
181 فاطمه  خطاوی " 1392-1396  بررسی نتایج روش جراحی temporal partial Aponeuresis      برای درمان lid retraction  در TED خانم دکترکبری نصرالهی و آقای دکتر علیرضا زندی  1392 1395
180 مهدی عبدی " 1392-1396 بررسی correlation  بین WTW  - Angle to Angle و STS و اطلاعات بیومتریک شامل AL- Lens Rise- ACD   وعیب انکساری  دکتر سید محمد قریشی 1392 1395
179 سید علی سنبلستان " 1391-1395 تزریق دیکلوفناک داخل ویتره درادم ماکولای دیابتی دکترحشمت اله قنبری - دکتر فرزان کیان ارثی    1391 1395
178 اسلام یادگارفرد " 1391-1395 بررسی تغییرات Fissoze height در جراحی عضلات افقی دکترعلیرضا زندی 1391 1395
177 سید مهدی کمانی " 1391-1395 تزریق داخل ویتره اریتروپویتین در AION دکترعلیرضا دهقانی- دکترحشمت اله قنبری 1391 1395
176 زهراسادات ابطحی " 1391-1395 مقایسه سونوگرافی قرنیه با AS-OCT و pentacam دکترسیدعلی اکبر مرتضوی- دکترمحمد قریشی           1391 1395
175 امید وکیلی " 1391-1395 عوارض PRP یک جلسه و سه جلسه در AION دکترعلی صالحی 1391 1395
174 سمیرا احمدی " 1391-1395 تغییرات ماکولا بعد از تضعیف مایل تحتانی دکتر سیدمحمدعلی ابطحی- دکترعلیرضا زندی 1391 1395
173 مجید باقری " 1391-1395 درمان CSME با ساب ترشولد میکروپالس دکترفرهاد فاضل 1391 1395
172 فرهاد سهرابی " 1391-1395 مقایسه قطره HPmc و Nacl برای ادم قرنیه دکترحمید فشارکی- دکترسیدعلی اکبر مرتضوی 1391 1395
سال 1394
171 فاروق پارسی پور " 1390-1394 مقایسه آرتیزان - آرتیفلکس دکترحسن رزمجو 1390 1394
170 سید محمد نامگر " 1390-1394 بررسی اثرتزریق داخل ویتره آواستین درییماران CSR حاد دکترمحمدرضا اخلاقی  1390 1394
169 علیرضا جمشیدی " 1390-1394 مقایسه فوتوکوآگولاسیون atnh-single دکترفرزان کیان ارثی- دکترعلیرضا دهقانی 1390 1394
168 سید مهدی کاظمی " 1390-1394 PRK در زنان Breast feeding دکترمحمد قریشی- دکترکبری نصرالهی 1390 1394
167 سامان محمدزاده " 1390-1394 رضایتمندی بیمار بعد از PRK برای دوربینی دکترحسن رزمجو 1390 1394
166 علیرضا نورعلیشاهی " 1390-1394 مقایسه CXL به روش Continuous Pulse دکترعلیرضا پیمان 1390 1394
165 عبد الصمد مهدی زاده " 1390-1394 تزرسق آواستین در Active PDR دکترعلیرضا دهقانی- دکترحشمت اله قنبری 1390 1394
164 ایمان سیدزاده " 1390-1394 PRK بعد از RK دکترحمیدفشارکی- دکتر محمدعلی ابطحی 1390 1394
163 رضا عارف پور " 1390-1394 مقایسه فلپ لیزیک با میکروکراتوم و FS دکترعلیرضا اشتری- دکترفرهادفاضل 1390 1394
162 زینب راعی " 1390-1394 مقایسه PRK با تکنولاس 217 و 317 دکترحسن رزمجو 1390 1394
  امین رهگذر فلوشیپ  رتین 1390-1394     1390 1391
سال 1393
161 بشیر ماموسی " 1389-1393 بررسیس نتایج کوتاه مدت CCl در بیماران دچار pellucid Marginal Degeneration مارجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1392 دکترحسن رزمجو- دکترعلیرضا 1389 1393
160 علی کمالی " 1389-1393 بررسی نتایج کوتاه مدت CCL در بیماران کمتر از 18 سال دچار کراتوکونوس پیشرونده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فیض اصفهان دکترحسن رزمجو- دکترعلیرضا پیمان 1389 1393
159 ندا کارگر " 1398-1393     1389 1393
158 مریم تقاعدی " 1389-1393 بررسی دو Q-value هدف متفاوت 35/0-و 5/0- در نتایج PRK دکترحسن رزمجو- دکترحسین عطارزاده 1389 1393
157 ایمان غفوری " 1389-1393 بررسی مقایسه عیوب انکساری ایجاد شده بعد از عمل پیوندقرنیهsame size به روش های PRK و PK دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی 1389 1393
156 آزاده محمدی " 1389-1393 بررسی نتایج بالینی بدنبال جایگزینی لنزداخل چشمی توریک دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی 1389 1393
155 زهرا محمدی " 1389-1393 بررسی تغییرات آندوتلیال اسپکولار میکروسکوپی بعد از انجام linking scros corneal دربیماران کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی 1389 1393
  ابوالفضل کشفی فلوشیپ قرنیه 1389-1390     1389 1390
  هاشم موسوی فلوشیپ رتین 1389-1390     1389 1390
1392
154 بهروز رحیمی " 1388-1392 ارزیابی و مقایسه corneal haze بعد از انجام عمل کلاژن کراس لینکینگ قرنیه به دوروش متفاوت برداشتن اپی تلیوم total و partial در بیماران کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکتر علیرضا پیمان 1388 1392
153 نجمه کرباسی " 1388-1392 بررسی پی آیند عمل جراحی adjustable suture در بیماران استرابیسمی دکترحسن رزمجو - دکتر حسین عطارزاده 1388 1392
152 علی رحیمی " 1388-1392 بررسی مقایسه ای دو روش کراس لینکینگ معمول و تسریع شدهن در پیش آگهی بیماران مبتلا به کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان 1388 1392
151 نیما کوشا " 1388-1392 مقایسه تاثیر opposite clear corneal incision و single clear corneal incision  بر نتایج wavefront پس از کاتاراکت دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان 1388 1392
150 زهرا جعفرزاده " 1388-1392 بررسی نتایج بینائی لنزهای داخل چشمی در بیماران astigmatism high myopia دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان 1388 1392
  مریم نوری الفشارکی   1388-1392     1388 1390
  اکبر اعتصام پور   1388-1392     1388 1390
1391
149 محمدرضا کوشا مهر " 1387-1391     1387 1391
148 سید محمدعلی ابطحی " 1387-1391 بررسی و پیش آگهی تست Anti-aquaporin-4IgG در بیماران مبتلا به سندروم ایزوله کلینیکی بروزدهنده حمله نوریت اپتیک شدید یکطرفه دکترحسن رزمجو - دکتر مسعود اعتمادیفر 1387 1391
147 حسن سلام " 1387-1391 بررسی تغییرات توپوگرافیک قینیه یک سال بعد از عمل collagen cross linking بیماران مبتلا به قوزقرنیه دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان 1387 1391
146 ریحانه عاقریان " 1387-1391 بررسی نتایج بینائی phackic toric artiflex در بیماران astigmatism high myopia دکترسیدمحمد قریشی - دکترعلیرضا پیمان 1387 1391
145 الهام عبدی " 1387-1391 بررسی مقایسه ای تاثیرات دو نوع لنزتماسی سیلیکون hilafilcon B , lotrafilcon A در بازسازی اپی تلیوم پس از انجام PRK در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیض

دکتر حسن رزمجو و 

دکتر محمدرضا اخلاقی

1387 1391
144 محمدهادی واعظی "

1387-

1391

بررسی اثر عمل جراحی ناخنک روی Wavefront analysis 

دکتر حسن رزمجو ودکتر علیرضا پیمان 1387 1391
  کیوان جناب ف 1387-1388     1387 1388
1390
143 مجید شمسی " 1386-1390 بررسی نتایج جراحی پیوند قرنیه به دو روش deep lamellar  keratoplasty در بیماران کرتوکونوس مراجعه کننده به بیمارستان فیض

دکتر حسن رزمجو

دکتر علیرضا اشتری 

دکتر کبری نصرالهی

1386 1390
142 امین مسجدی " 1386-1390     1386 1390
141 عرفان محمد اسماعیل " 1386-1390 تعیین مقایسه نتایج بینایی حاصل از جراحی رفرکتیو جهت اصلاح میوپی با استفاده از لنز های ارتیزان و آرتیفلکس  دکتر حسن رزمجو و خانم دکتر کبری نصرالهی 1386 1390
140 کوروش قارونی "

1386-1390

    1386 1390
139 لیلا رضائی "

1386-1390

    1386 1390
139 علی ایزدی "

1386-1390

    1386 1390
137 آسیه فروتنی "

1386-1390

بررسی نتایج prk با استفاده از تکنیک APT جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل قبلی جراحی RK  در سال 89 دکتر سید محمد قریشی و دکتر علیرضا زندی 1386 1390
  علیرضا ضیائی ف

1386-1387

    1386 1387
  بهمن رئیسی ف

1386-1387

    1386 1387
1389
136 سید محمدحسن صمدی " 1385-1389 بررسی تاثیر عمل فیکو برفشار داخل چشم بیماران گلوکوم زاویه باز دکتراکرم ریسمانچیان 1385 1389
135 فرهاد جانباز "

1385-1389

بررسی نتایج مقایسه ای کراتومتری دو کراتومتر متفاوت IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عمل PRK در کلینیک صدرا دکترحسن رزمجو دکترکبری نصرالهی 1385 1389
134 لیلا روشنی "

1385-1389

مقایسه اثر میتومایسین 2مرحله ای در پیشگیری از کدورت قرنیه دکترفرهاد فاضل 1385 1389
133 صدف واقفی مهر "

1385-1389

    1385 1389
132 فاطمه قاضی نور "

1385-1389

بررسی نتایج فانکشنال و اناتومیک جراحی MACULAR hole  به روش پارس پلانا ویترکتومی همراه با ilm peeling دکتر حشمت اله قنبری 1385 1389
131 امیر صادقی "

1385-1389

بررسی تاثیر اختلاف آستیگماتیسم  رفراکتیو و آستیگماتیسم  توپوگرافیک  برنتایج  عمل PRK    در بیماران  مراجعه کننده به بیمارستان  فیض دکتر محمد قریشی 1385 1389
  زهره درودگر ف

1385-1386

    1385 1386
1388
130 ثریا صدری " 1384-1388 بررسی اثر PRK به روش topography guided برای اصلاح آستیگماتیسم دکترمحمد قریشی - دکتر علیرضا زندی 1384 1388
129 مرجان مسجدی "

1384-1388

بررسی دید سه بعدی بعد از عمل RNK دکترحسن رزمجو- دکترمحمدرضا اخلاقی 1384 1388
128 مهدی توکلی "

1384-1388

بررسی اثر تزریق داخل ویتره آواستین در درمان ادم ماکولای دیابتی دکترحسن رزمجو- دکترمحمدرضا اخلاقی 1384 1388
127 سید احمد مجیدی "

1384-1388

    1384 1388
126 حسنعلی اسماعیلی "

1384-1388

بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی در عمل جراحی کاتاراکت در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت دکترحسن رزمجو- دکترحسین عطارزاده 1384 1388
125 فاطمه حسینی "

1384-1388

بررسی تغییرات سطح خلفی قرنیه یک سال پس از PRK در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر دکترحسن رزمجو  دکترعلیرضا دهقانی 1384 1388
124 علی سالم "

1384-1388

بررسی فاکتور های موثر بر IOP  چشم پس از عمل کاتاراکت دکت حسن رزمجو خانم دکتر اکرم ریسمانچیان 1384 1388
123 امین حسین رهگذر "

1384-1388

بررسی تغییرات توپوگرافیک قرنیه بوسیله دستگاه پنتاکم قبل و یک سال بعد از عمل collagen cross linking در بیماران مبتلا به قوز قرنیه در بیمارستان فیض در سال 1391 دکتر حسن رزمجو 1384 1388
  محمدرضا اخلاقی ف

1384-1385

    1384 1385
  فرناز فشارکی ف

1384-1385

    1384 1385
1387
122 محمدرضا خلیلی " 1383-1387     1383 1387
121 سید محمد میرهاشمی "

1383-1387

بررسی نتایج لنز های تطابقی Artiflex دکتر حسن رزمجو و دکتر عطارزاده 1383 1387
120 افسانه نادری "

1383-1387

مقایسه نتایج PRK  به دو روش wave front guided ,Q swiched دکتر سید محمد قریشی و دکتر اکرم ریسمانچیان 1383 1387
119 محمدرضا ایلانلو "

1383-1387

بررسی اثر تزریق تریامسینولون داخل ویتره در بیماران مبتلا به انسداد ایسکمیک ورید مرکزی شبکیه دکترحسن رزمجو- دکترفرزان کیان ارثی 1383 1387
118 فاطمه اسلامی "

1383-1387

مقایسه تاثیر قطره زالاتان تیمولول و درمان ترکیبی قطره تروزپت در کاهش فشار چشم دربیمارن گلوکوم زاویه باز اولیه دکتراکرم ریسمانچیان- دکترحسین عطارزاده 1383 1387
  عزت اله معمارزاده ف

1383-1384

    1383 1384
1386
117 محمدرضاآرام " 1382-1386 بررسی اثر تزریق داخل ویتره آواستین بر پسرفت عروق جدید ایریس دکتر حسن رزمجو و دکتر فرزان کیان ارثی 1382 1386
116 هومن قطره سامانی "

1382-1386

مقایسه میزان عود ناخنک در دو روش پیوند پرده آمنیوتیک و میتومایسین دکترعلیرضا دهقانی- دکترعلیرضا اشتری 1382 1386
115 محمدساری محمدلی "

1382-1386

بررسی تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل PRK در بیماران میوپی بالا دکترحسن رزمجو - دکتراکرم ریسمانچیان 1382 1386
114 مژگان نوروزی "

1382-1386

comparison of visual performance between two aspheric and aspherical intraocular lenses in the right and left eyes of the same patients دکترسیدمحمد قریشی 1382 1386
  علی صالحی ف

1382-1386

    1382 1383
  شهریار هنجنی ف

1382-1383

    1382 1383
113 علیرضا مزروعی " 1381-1385 مقایسه مقدار آستیگماتیسم قرنیه ای قبل و شش هفته بعد از عمل جراحی فیکو با برش قرنیه ای منطبق بر پرشیب ترین نصف النهار قرنیه دکترحسن رزمجو 1381 1385
112 علیرضا پیمان "

1381-1385

Dose hinge position affect dry eyhe after lasik دکترمحمد قریشی 1381 1385
111 داریوش احمدی آزاد "

1381-1385

مقایسه اثر درمانی استفاده از قطره های تقویت شده سفازولین و جنتامایسین با استفاده از قطره های تقویت شده وانکومایسین و سفتازیدیم در درمان زخم باکتریال قرنیه ای دکترعلیرضا دهقانی - دکترفرهاد فاضل 1381 1385
110 سید محمد تقی قریشی "

1381-1385

بررسی بهبود کمی و کیفی متعاقب YAG Laser دکترسیدعلی اکبر مرتضوی 1381 1385
109 فاطمه وزیری "

1381-1385

بررسی مقایسه ای تاثیر PRK به روش Aspheric Transition Zone با PRK به روش conventional Transition Zone برای اصلاحمیوپی بر تغییرات Contrast sensitivity بعد از عمل  دکترفرهاد فاضل 1381 1385
  محمدی ف

1381-1382

    1381 1382
  سیروس بخت آور ف

1381-1382

    1381 1382
108 سید ابوالفضل کشفی " 1380-1384 بررسی میزان عود یک ساله ناخنک پس از عمل جراحی ناخنک با پیوند غشای آمنیونی به همراه میتومایسین سی اصفهان 1392 دکتر حسن رزمجو 1380 1384
107 شاهین شیوخی "

1380-1384

اثر متیل پردنیزولون ساب تنون بر بهبود بینائی بیماران دچار التهاب ایسکمیک غیرآرتریتی سرعصب بینائی مراجعه کننده در هفته اول ابتلا دکترحمید فشارکی دکترفرزان کیان ارثی 1380 1384
106 حمیدرضا ریاضی "

1380-1384

اثر تزریق تنون تریامسینولون استوناید در بیماران مبتلا به انسداد وریدهای شبکیه دکترفرزان کیان ارثی دکترحمید فشارکی 1380 1384
105 لیلا لقمانیان "

1380-1384

بررسی مقایسه ای بین میزان سندرم خشکی چشم (Dry eye) پس از عمل جراحی لیزیک و PRK دکترحیدرعلی معینی 1380 1384
  مهدی جهانمرد ف

1380-1381

    1380 1381
  علیرضا دهقانی ف

1380-1381

    1380 1381
104 مژگان مهدیزاده " 1379-1383 بررسی مقایسه ای نتایج عمل جراحی لیزیک و اصلاح موارد میوپیک آستیگماتیسم در یک پیگیری یک ساله دکترکبری نصرالهی 1379 1383
103 محمدرضا اخلاقی "

1379-1383

حدت دید سه بعدی بعد از عمل لیزیک دکترحسن رزمجو 1379 1383
102 مجمد رضا خادمی "

1379-1383

مقایسه اثرات درمانی تجویز استروئید سیستمیک به روش کوتاه مدت و بلندمدت در درمان توکسوپلاسموز جشمی دکترحسن رزمجو دکترفرزان کیان ارثی 1379 1383
101 کیوان جناب "

1379-1383

    1379 1383
  مینو افشار ف

1379-1380

    1379 1380
  حسین نصراصفهانی ف

1379-1380

    1379 1380
100 محمدرضا اکبری " 1378-1382     1378 1382
99 محمدرضاباقری "

1378-1382

بررسی مقایسه ای نتایج اصلاح نزدیک بینی 3- دیوپتر کمتر به روش فتورفراکتیوکراتکتومی لیزیک دکترحسن رزمجو دکترهوشنگ احمدیان 1378 1382
98 فرناز فشارکی "

1378-1382

    1378 1382
97 عزت اله معمارزاده "

1378-1382

مقایسه دو روش inferior oblique reccession و inferior ablique myectomy در درمان پرکاری عضله مایل تحتانی دکترحسین عطارزاده 1378 1382
  سیداحمد نوربخش ف

1378-1379

    1378 1379
  غلامعلی نادریان ف

1378-1379

    1378 1379
96 خسرو سنیارتتو " 1377-1381     1377 1381
95 سید حسن مدرس فرد " 1377-1381     1377 1381
94 فهیمه ندافی " 1377-1381 تعیین اثر داروی میتومایسین C موضعی حین عمل DCR بر روی کاهش شکست نتیجه جراحی در بیماران مبتلا به انسداد اکتسابی مجرای اشکی   1377 1381
93 مهرداد کریمی " 1377-1381     1377 1381
  فرزان کیان ارثی ف 1377-1378     1377 1378
92 مهران وثوقی " 1376-1380     1376 1380
91 بهروز کوچکی " 1376-1380     1376 1380
90 شادی رجائیه " 1376-1380     1376 1380
89 عبداله نجفیان " 1376-1380     1376 1380
88 احمد مقدس فر " 1376-1380     1376 1380
87 مرجان سجادی " 1375-1379     1375 1379
86 بهنام خلیفه سلطانی " 1375-1379     1375 1379
85 علیرضا دهقانی " 1375-1379     1375 1379
84 حمیدرضا ضیایی "       1375 1379
  سیدعلی اکبر مرتضوی ف       1375 1376
  غلامحسین یعقوبی ف       1375 1376
  علیرضا اشتری ف       1375 1376
83 مهران صالحی "       1374 1378
82 حمید صفایی "       1374 1378
81 مینو افشار "       1374 1378
80 علی صالحی "       1374 1378
79 ناصر صمدی "       1374 1378
78 محسن رمضان زاده "       1374 1378
77 مریم نورالفشارکی "       1373 1377
76 رامین صاحب قلم "       1373 1377
75 اردشیر پاپی "       1373 1377
74 سیروس بخت آور "       1373 1377
73 نسترن نصرت "       1373 1377
72 حسین صادقیان "       1373 1377
  فرهاد فاضل ف       1373 1374
  حیدرعلی معینی ف       1373 1374
71 احمد کاظمی "       1372 1376
70 علی اکبر یزدان پناه "       1372 1376
69 مهدی شفیعی "       1372 1376
68 علیرضا ابراهیمی "       1372 1376
67 مهدی شاعری "       1372 1376
66 شیرین کاشانی پور "       1372 1376
65 مرتضی شهشهان "       1372 1376
64 مهدی جوانمرد "       1372 1376
63 علی اشرفی "       1372 1376
62 احمد قطب زاده "       1372 1376
61 محمدرضا مرادیان "       1372 1376
60 رجبعلی جمشیدی "       1371 1375
59 حسین بوجاری "       1371 1375
58 محمدعلی رادمهر "       1371 1375
57 فریدون سالمی نیک "       1371 1375
56 خدیجه میرهاشمی "       1371 1375
55 غلامعلی نادریان "       1371 1375
54 فرزان کیان ارثی         1371 1375
53 احمد نوربخش "       1371 1375
52 محمد اسحاقی "       1371 1375
51 باقر زهاوی "       1371 1375
50 محمد میرمحمدصادقی "       1371 1375
49

ابراهیم زمان وزیری

"       1371 1375
48 احمد شجاعی "       1371 1375
47 احمد معین "       1370 1374
46 مهدی اسفندیاری "       1370 1374
45 محمد علیزاده "       1370 1374
44 علی صالحی "       1370 1374
43 فرهاد فاضل "       1370 1374
42 ابوالفضل افخمی "       1370 1374
41 محمد زغیب "       1369 1373
40 علی عباس شعبانی "       1369 1373
39 سید محسن علوی "       1369 1373
38 محمد قنبری "       1369 1373
37 محمدرضا بشارتی "       1368 1371
36 کورس نوری مهدوی "       1368 1371
35 محمود قسامی "       1368 1371
34

علی اکبر خداپرستان

"       1368 1371
33 احمدعلی فردوسی "       1368 1371
32 ایرج ردایی "       1368 1371
31 حیدرعلی مرادی "       1367 1371
30 حمیدرضا مقاره عابد "       1367 1370
29 علیرضا زندی "       1367 1370
28 سیروس جلوانی "       1367 1370
27 مصطفی احمدی         1366 1369
26 سید علی اکبر مرتضوی "       1366 1369
25 مسیح هاشمی "       1363 1366
24 حشمت اله قنبری "       1363 1366
23 سید محمد قریشی "       1363 1366
22 کبری نصرالهی "       1362 1365
21 محمدعلی نقیان "       1362 1365
20 امراله احمدی "       1362 1365
19 سید مجتبی میرعظیمی "       1362 1365
18 احمد رمضانی "       1361 1364
17 حیدرعلی معینی "       1361 1364
16 علیرضا اشتری "       1361 1364
15 نورسعید البگرد "       1361 1364
14 اکرم ریسمانچیان "       1360 1363
13 غلامرضا حسینی نسب "       1360 1363
12 ناصر ایرانی "       1359 1362
11 غلامحسین نامجو "       1359 1362
10 حسین مالکی زاده "       1359 1362
9 ملیحه سادات صفوی "       1358 1361
8 محمد مظفر پور "       1357 1360
7 جعفر رستگار "       1357 1360
6 عزت دخت خامسی "       1357 1360
5 اردشیر خورشیدیان "       1356 1359
4 اکبر بهرامیان "       1356 1359
3 داوود بهنام یغمایی "       1356 1359
2 بهنام کامران "       1354 1357
1 منوچهر حریت "       1353 1356

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir