دانش آموختگان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/25-13:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دکتر سید علی سنبلستان   1395  
دکتر اسلام ماندگار فرد   1395  
دکتر مهدی  کمانی   1395  
دکتر امید وکیلی   1395  
دکتر مجید باقری   1395  
دکتر فرهاد سهرابی   1395  
دکتر سمیرا احمدی   1395  
دکتر زهرالسادات ابطحی فروشانی   1395  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir