دانش آموختگان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
خدایار گلابچی 1392    
عبدالرضا  رضائیان 1392    
بهزاد  رنجبری امیدی 1392    
معصومه زارعی 1392    
پوریا رادمنش 1392    
محمد رضا نایب زاده  1392    
محمد مکانیکی  1392    
فاطمه  خطاوی 1392    
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir