دانش آموختگان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-5:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 

 

ردیف نام ونام خانوادگی دستیار چشم پزشکی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
سال 1399
1 دکتر سعیدرضا مشفقی متخصص چشم پزشکی 1395-1399 مقایسه نتایج بالینی بین روش های جراحی wave front optimized photo refractive keratectomy  و wave front guided photo refractive keratectomy  در بیماران کاندید  refractive surgeryبا آستیگماتیسم بالای دو دیوپتر 

آقای دکتر حسن رزمجو

و 

آقای دکتر علیرضا پیمان

2 دکتر شهرام آقارخ فلوشیپ ویتره و رتین 1395-1396 بررسی تاثیر درمان با فتودینامیک تراپی (PDT)بر روی ضخامت سلول های گانگلیون شبکیه در تصویر برداری OCT   در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی (CSCR) آقای دکتر محمدرضا اخلاقی دکتر علیرضا دهقانی و دکتر فرزان کیان ارثی
3 دکتر ابوالفضل کشفی فلوشیپ قرنیه 1292-1293 بررسی میزان عود یک ساله ناخنک پس از انجام عمل جراحی ناخنک با پیوند غشائ آمینیونی Amniotic membrane transplantation به همراه میتومایسین سی / اصفهان -1392   آقای دکتر حسن رزمجو
        سال 1398  
1 دکترسیدحسین ابطحی فروشانی متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

ارتباط ضخامت کروئید پایه و پاسخ به درمان با  IVB در CRVO  آقای دکترعلی صالحی  و  آقای دکترسید محمد علی ابطحی
2 دکترمحسن پورعزیزی متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

 ارزیابی شاخص های بالینی وچشمی تاثیرگذار بر نتیجه نهایی کلاژن کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به کراتوکونوس مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان بین سالهای 1397-1396 آقای دکترعلیرضا پیمان
3 دکتر امیرحسین فرحی جهرمی متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

ارزیابی ساب کلینیکال آترواسکلروزیس در بیماران مبتلا به کوریو تینوپاتی سروز مرکزی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان فیض در سال 97-1396 خانم دکترکبری نصرالهی و  آقای دکتر محمدرضا اخلاقی و مشاوره  آقای دکترفرهاد فاضل
4 دکتر سروش کرمی راد متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

مقایسه پاور لنز توریک بر اساس simk  و Total crneal power با توجه به میزان آستیگماتیسم باقیمانده  آقای دکتر سید محمد قریشی و آقای دکترعلیرضا پیمان 
5 دکترمهران حسینی متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

بررسی شیوع CMV-endothelitis در بیماران مبتلا به decompernsation  قرنیه منجر به DSAEK ارجاع شده به بیمارستان فیض اصفهان بین سال های 97-1396   آقای دکتر علیرضا پیمان
6 دکتر سیدصادق هاشمی استبرق متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

 بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاهCorvis  در افراد  Contact lens  آقای دکتر علیرضا پیمان
7 دکتر اباذر شهیر متخصص چشم پزشکی

-1394

1398

  بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 آقای دکترفرزان کیان ارثی و آقای دکترمحمدرضا اخلاقی 
سال1397
1 آرمان امیر خانی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 کارایی تضعیف عضلات افقی با و بدون میوتومی مارژینال در سندرم DUANE تیپ I آقای دکترعلیرضا زندی
2 بهروز اولیا متخصص چشم پزشکی 1393-1397 مقایسه اثر تزریق ویتره همزمان MTX و آواستین در مقایسه با تزریق آواستین به تنهایی در DME   آقای دکترفرهاد فاضل
3 رضا پورمحمدی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 لیزر تحت آستانه ای در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان»   آقای دکتر محمدرضا اخلاقی و آقای دکترعلیرضا دهقانی
4 امید پیرحاجی متخصص چشم پزشکی 1393-1397 بررسی اثربخشی میکروپالس لیزر دیود در بیماران  CSR حاد    آقای دکتر حشمت اله قنبری و  آقای دکتر محمدرضا اخلاقی 
5 محمدحسین نیک پور  متخصص چشم پزشکی 1393-1397 تاثیر قطره دورزولامید بر اثر بخشی آواستین در ادم ماکولای دیابتی آقای دکتر فرهاد فاضل 
سال1396
1 پوریا رادمنش متخصص چشم پزشکی 1392-1396 بررسی تاثیر Iris Registration در اصلاح آستیگماتیسم آقای دکتر سید علی اکبر مرتضوی و  آقای دکتر فرهاد فاضل
2 عبدالرضا  رضائیان " 1392-1396 نزریق دیکلوفناک در CME یووئیت دکتر فرزان کیان ارثی
3 بهزاد  رنجبری امیدی " 1392-1396 itrternal ,tenpoml Brow lift a,.1li. brow poxy دکتر علیرضا زندی
4 معصومه زارعی " 1392-1396 بررسی سونوگرافی داپلر در بیمار مبتلا یا مشکوک به RD  آقای دکترمحمدرضا اخلاقی
5 محمدحسن عالم زاده انصاری " 1392-1396 بررسی ضخامت کروئید و لایه سلولی گانگلیونی در نوریت اپتیک در مقایسه با چشم مقابل آقای دکترعلیرضا دهقانی و  آقای دکترمحمدرضا اخلاقی
6 خدایار گلابچی " 1392-1396 تغییرات آندوتلیوم قرنیه در بیماران سیگاری آقای دکتر سید محمدعلی ابطحی و آقای دکتر علی صالحی
7 محمد مکانیکی  " 1392-1396 مقایسه دو دارویLoteprednol و Fluorometholone بعد از PRK آقای دکتر حسن رزمجو
8 محمد رضا نایب زاده  " 1392-1396 تاثیر سیکلوسپورین موضعی در کراتیت هرپسی آقای دکتر علیرضا پیمان
سال 1395
1 زهراسادات ابطحی متخصص چشم پزشکی 1391-1395 مقایسه سونوگرافی قرنیه با AS-OCT و pentacam دکترسیدعلی اکبر مرتضوی- دکترمحمد قریشی          
2 سمیرا احمدی " 1391-1395 تغییرات ماکولا بعد از تضعیف مایل تحتانی دکتر سیدمحمدعلی ابطحی- دکترعلیرضا زندی
3 مجید باقری " 1391-1395 درمان CSME با ساب ترشولد میکروپالس دکترفرهاد فاضل
4 فاطمه  خطاوی " 1391-1395 جراحی temporal partial Aponeuresis      برای درمان lid retraction  در TED خانم دکترکبری نصرالهی و آقای دکتر علیرضا زندی
5 سید علی سنبلستان " 1391-1395 تزریق دیکلوفناک داخل ویتره درادم ماکولای دیابتی دکترحشمت اله قنبری - دکتر فرزان کیان ارثی
6 فرهاد سهرابی " 1391-1395 مقایسه قطره HPmc و Nacl برای ادم قرنیه دکترحمید فشارکی- دکترسیدعلی اکبر مرتضوی
7 مهدی عبدی " 1391-1395 بررسی correlation  بین WTW  - Angle to Angle و STS و اطلاعات بیومتریک شامل AL- Lens Rise- ACD   وعیب انکساری دکتر سید محمد قریشی
8 سید مهدی کمانی " 1391-1395 تزریق داخل ویتره اریتروپویتین در AION دکترعلیرضا دهقانی- دکترحشمت اله قنبری
9 امید وکیلی " 1391-1395 عوارض PRP یک جلسه و سه جلسه در AION دکترعلی صالحی
10 اسلام یادگارفرد " 1391-1395 بررسی تغییرات Fissoze height در جراحی عضلات افقی دکترعلیرضا زندی
11 محمدرضا خلیلیان فلوشیپ قرنیه

1389-1390

   
سال 1394
1 فاروق پارسی پور متخصص چشم پزشکی 1390-1394 مقایسه آرتیزان - آرتیفلکس دکترحسن رزمجو
2 علیرضا جمشیدی " 1390-1394 مقایسه فوتوکوآگولاسیون atnh-single دکترفرزان کیان ارثی- دکترعلیرضا دهقانی
3 زینب راعی " 1390-1394 مقایسه PRK با تکنولاس 217 و 317 دکترحسن رزمجو
4 ایمان سیدزاده " 1390-1394 PRK بعد از RK دکترحمیدفشارکی- دکتر محمدعلی ابطحی
5 رضا عارف پور " 1390-1394 مقایسه فلپ لیزیک با میکروکراتوم و FS دکترعلیرضا اشتری- دکترفرهادفاضل
6 سید مهدی کاظمی " 1390-1394 PRK در زنان Breast feeding دکترمحمد قریشی- دکترکبری نصرالهی
7 سامان محمدزاده " 1390-1394 رضایتمندی بیمار بعد از PRK برای دوربینی دکترحسن رزمجو
8 عبد الصمد مهدی زاده " 1390-1394 تزرسق آواستین در Active PDR دکترعلیرضا دهقانی- دکترحشمت اله قنبری
9 سید محمد نامگر " 1390-1394 بررسی اثرتزریق داخل ویتره آواستین درییماران CSR حاد دکترمحمدرضا اخلاقی
10 علیرضا نورعلیشاهی " 1390-1394 مقایسه CXL به روش Continuous Pulse دکترعلیرضا پیمان
11 امین رهگذر فلوشیپ  رتین 1390-1391 بررسی اثرتزریق داخل ویتره آواستین درییماران CSR حاد  
سال 1393
1 بشیر ماموسی متخصص چشم پزشکی 1389-1393 بررسیس نتایج کوتاه مدت CCl در بیماران دچار pellucid Marginal Degeneration مارجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1392 دکترحسن رزمجو- دکترعلیرضا
2 علی کمالی " 1389-1393 بررسی نتایج کوتاه مدت CCL در بیماران کمتر از 18 سال دچار کراتوکونوس پیشرونده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فیض اصفهان دکترحسن رزمجو- دکترعلیرضا پیمان
3 ندا کارگر " 1398-1393    
4 مریم تقاعدی " 1389-1393 بررسی دو Q-value هدف متفاوت 35/0-و 5/0- در نتایج PRK دکترحسن رزمجو- دکترحسین عطارزاده
5 ایمان غفوری " 1389-1393 بررسی مقایسه عیوب انکساری ایجاد شده بعد از عمل پیوندقرنیهsame size به روش های PRK و PK دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی
6 آزاده محمدی " 1389-1393 بررسی نتایج بالینی بدنبال جایگزینی لنزداخل چشمی توریک دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی
7 زهرا محمدی " 1389-1393 بررسی تغییرات آندوتلیال اسپکولار میکروسکوپی بعد از انجام linking scros corneal دربیماران کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکتر سیدمحمد قریشی
8 ابوالفضل کشفی فلوشیپ قرنیه 1389-1390    
9 هاشم موسوی فلوشیپ رتین 1389-1390 بررسی تاثیر تزریق آواستین بر وضعیت بینایی و ضخامت ماکولا در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی دکتر حسن رزمجو              دکتر حمید فشارکی
1392
1 بهروز رحیمی " 1388-1392 ارزیابی و مقایسه corneal haze بعد از انجام عمل کلاژن کراس لینکینگ قرنیه به دوروش متفاوت برداشتن اپی تلیوم total و partial در بیماران کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکتر علیرضا پیمان
2 نجمه کرباسی " 1388-1392 بررسی پی آیند عمل جراحی adjustable suture در بیماران استرابیسمی دکترحسن رزمجو - دکتر حسین عطارزاده
3 علی رحیمی " 1388-1392 بررسی مقایسه ای دو روش کراس لینکینگ معمول و تسریع شدهن در پیش آگهی بیماران مبتلا به کراتوکونوس دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان
4 نیما کوشا " 1388-1392 مقایسه تاثیر opposite clear corneal incision و single clear corneal incision  بر نتایج wavefront پس از کاتاراکت دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان
5 زهرا جعفرزاده " 1388-1392 بررسی نتایج بینائی لنزهای داخل چشمی در بیماران astigmatism high myopia دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان
6 مریم نوری الفشارکی فلوشیپ قرنیه 1388-1392    
7 اکبر اعتصام پور فلوشیپ رتین 1388-1392    
1391
1 محمدرضا کوشا مهر متخصص چشم پزشکی 1387-1391    
2 سید محمدعلی ابطحی " 1387-1391 بررسی و پیش آگهی تست Anti-aquaporin-4IgG در بیماران مبتلا به سندروم ایزوله کلینیکی بروزدهنده حمله نوریت اپتیک شدید یکطرفه دکترحسن رزمجو - دکتر مسعود اعتمادیفر
3 حسن سلام " 1387-1391 بررسی تغییرات توپوگرافیک قینیه یک سال بعد از عمل collagen cross linking بیماران مبتلا به قوزقرنیه دکترحسن رزمجو - دکترعلیرضا پیمان
4 ریحانه عاقریان " 1387-1391 بررسی نتایج بینائی phackic toric artiflex در بیماران astigmatism high myopia دکترسیدمحمد قریشی - دکترعلیرضا پیمان
5 الهام عبدی " 1387-1391 بررسی مقایسه ای تاثیرات دو نوع لنزتماسی سیلیکون hilafilcon B , lotrafilcon A در بازسازی اپی تلیوم پس از انجام PRK در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیض

دکتر حسن رزمجو و 

دکتر محمدرضا اخلاقی

6 محمدهادی واعظی "

1387-

1391

بررسی اثر عمل جراحی ناخنک روی Wavefront analysis 

دکتر حسن رزمجو ودکتر علیرضا پیمان
7 علیرضا پیمان فلوشیپ قرنیه 1387-1388    
8 کیوان جناب فلوشیپ رتین 1387-1388    
1390
1 مجید شمسی متخصص چشم پزشکی 1386-1390 بررسی نتایج جراحی پیوند قرنیه به دو روش deep lamellar  keratoplasty در بیماران کرتوکونوس مراجعه کننده به بیمارستان فیض

دکتر حسن رزمجو

دکتر علیرضا اشتری 

دکتر کبری نصرالهی

2 امین مسجدی " 1386-1390    
3 عرفان محمد اسماعیل " 1386-1390 تعیین مقایسه نتایج بینایی حاصل از جراحی رفرکتیو جهت اصلاح میوپی با استفاده از لنز های ارتیزان و آرتیفلکس  دکتر حسن رزمجو و خانم دکتر کبری نصرالهی
4 کوروش قارونی "

1386-1390

   
5 لیلا رضائی "

1386-1390

   
6 علی ایزدی "

1386-1390

   
7 آسیه فروتنی "

1386-1390

بررسی نتایج prk با استفاده از تکنیک APT جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل قبلی جراحی RK  در سال 89 دکتر سید محمد قریشی و دکتر علیرضا زندی
8 علیرضا ضیائی فلوشیپ قرنیه

1386-1387

   
9 بهمن رئیسی فلوشیپ رتین

1386-1387

   
1389
1 سید محمدحسن صمدی متخصص چشم پزشکی 1385-1389 بررسی تاثیر عمل فیکو برفشار داخل چشم بیماران گلوکوم زاویه باز دکتراکرم ریسمانچیان
2 فرهاد جانباز "

1385-1389

بررسی نتایج مقایسه ای کراتومتری دو کراتومتر متفاوت IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عمل PRK در کلینیک صدرا دکترحسن رزمجو دکترکبری نصرالهی
3 لیلا روشنی "

1385-1389

مقایسه اثر میتومایسین 2مرحله ای در پیشگیری از کدورت قرنیه دکترفرهاد فاضل
4 صدف واقفی مهر "

1385-1389

   
5 فاطمه قاضی نور "

1385-1389

بررسی نتایج فانکشنال و اناتومیک جراحی MACULAR hole  به روش پارس پلانا ویترکتومی همراه با ilm peeling دکتر حشمت اله قنبری
6 امیر صادقی "

1385-1389

بررسی تاثیر اختلاف آستیگماتیسم  رفراکتیو و آستیگماتیسم  توپوگرافیک  برنتایج  عمل PRK    در بیماران  مراجعه کننده به بیمارستان  فیض دکتر محمد قریشی
7 زهره درودگر فلوشیپ قرنیه

1385-1386

   
1388
1 ثریا صدری متخصص چشم 1384-1388 بررسی اثر PRK به روش topography guided برای اصلاح آستیگماتیسم دکترمحمد قریشی - دکتر علیرضا زندی
2 مرجان مسجدی "

1384-1388

بررسی دید سه بعدی بعد از عمل RNK دکترحسن رزمجو- دکترمحمدرضا اخلاقی
3 مهدی توکلی "

1384-1388

بررسی اثر تزریق داخل ویتره آواستین در درمان ادم ماکولای دیابتی دکترحسن رزمجو- دکترمحمدرضا اخلاقی
4 سید احمد مجیدی "

1384-1388

   
5 حسنعلی اسماعیلی "

1384-1388

بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی در عمل جراحی کاتاراکت در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت دکترحسن رزمجو- دکترحسین عطارزاده
6 فاطمه حسینی "

1384-1388

بررسی تغییرات سطح خلفی قرنیه یک سال پس از PRK در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر دکترحسن رزمجو  دکترعلیرضا دهقانی
7 علی سالم "

1384-1388

بررسی فاکتور های موثر بر IOP  چشم پس از عمل کاتاراکت دکت حسن رزمجو خانم دکتر اکرم ریسمانچیان
8 امین حسین رهگذر "

1384-1388

بررسی تغییرات توپوگرافیک قرنیه بوسیله دستگاه پنتاکم قبل و یک سال بعد از عمل collagen cross linking در بیماران مبتلا به قوز قرنیه در بیمارستان فیض در سال 1391 دکتر حسن رزمجو
9 محمدرضا اخلاقی فلوشیپ رتین

1384-1385

   
10 فرناز فشارکی فلوشیپ قرنیه

1384-1385

   
1387
1 محمدرضا خلیلی " 1383-1387    
2 سید محمد میرهاشمی "

1383-1387

بررسی نتایج لنز های تطابقی Artiflex دکتر حسن رزمجو و دکتر عطارزاده
3 افسانه نادری "

1383-1387

مقایسه نتایج PRK  به دو روش wave front guided ,Q swiched دکتر سید محمد قریشی و دکتر اکرم ریسمانچیان
4 محمدرضا ایلانلو "

1383-1387

بررسی اثر تزریق تریامسینولون داخل ویتره در بیماران مبتلا به انسداد ایسکمیک ورید مرکزی شبکیه دکترحسن رزمجو- دکترفرزان کیان ارثی
5 فاطمه اسلامی "

1383-1387

مقایسه تاثیر قطره زالاتان تیمولول و درمان ترکیبی قطره تروزپت در کاهش فشار چشم دربیمارن گلوکوم زاویه باز اولیه دکتراکرم ریسمانچیان- دکترحسین عطارزاده
6 عزت اله معمارزاده فلوشیپ رتین

1383-1384

   
1386
1 محمدرضاآرام " 1382-1386 بررسی اثر تزریق داخل ویتره آواستین بر پسرفت عروق جدید ایریس دکتر حسن رزمجو و دکتر فرزان کیان ارثی
2 هومن قطره سامانی "

1382-1386

مقایسه میزان عود ناخنک در دو روش پیوند پرده آمنیوتیک و میتومایسین دکترعلیرضا دهقانی- دکترعلیرضا اشتری
3 محمدساری محمدلی "

1382-1386

بررسی تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل PRK در بیماران میوپی بالا دکترحسن رزمجو - دکتراکرم ریسمانچیان
4 مژگان نوروزی "

1382-1386

comparison of visual performance between two aspheric and aspherical intraocular lenses in the right and left eyes of the same patients دکترسیدمحمد قریشی
5 علی صالحی فلوشیپ رتین

1382-1386

   
6 شهریار هنجنی فلوشیپ قرنیه

1382-1383

   
7 علیرضا مزروعی متخصص چشم 1381-1385 مقایسه مقدار آستیگماتیسم قرنیه ای قبل و شش هفته بعد از عمل جراحی فیکو با برش قرنیه ای منطبق بر پرشیب ترین نصف النهار قرنیه دکترحسن رزمجو
8 علیرضا پیمان "

1381-1385

Dose hinge position affect dry eyhe after lasik دکترمحمد قریشی
9 داریوش احمدی آزاد "

1381-1385

مقایسه اثر درمانی استفاده از قطره های تقویت شده سفازولین و جنتامایسین با استفاده از قطره های تقویت شده وانکومایسین و سفتازیدیم در درمان زخم باکتریال قرنیه ای دکترعلیرضا دهقانی - دکترفرهاد فاضل
10 سید محمد تقی قریشی "

1381-1385

بررسی بهبود کمی و کیفی متعاقب YAG Laser دکترسیدعلی اکبر مرتضوی
11 فاطمه وزیری "

1381-1385

بررسی مقایسه ای تاثیر PRK به روش Aspheric Transition Zone با PRK به روش conventional Transition Zone برای اصلاحمیوپی بر تغییرات Contrast sensitivity بعد از عمل  دکترفرهاد فاضل
12 محمدی فلوشیپ قرنیه

1381-1382

   
13 سیروس بخت آور فلوشیپ رتین

1381-1382

   
14 سید ابوالفضل کشفی متخصص چشم 1380-1384 بررسی میزان عود یک ساله ناخنک پس از عمل جراحی ناخنک با پیوند غشای آمنیونی به همراه میتومایسین سی اصفهان 1392 دکتر حسن رزمجو
15 شاهین شیوخی "

1380-1384

اثر متیل پردنیزولون ساب تنون بر بهبود بینائی بیماران دچار التهاب ایسکمیک غیرآرتریتی سرعصب بینائی مراجعه کننده در هفته اول ابتلا دکترحمید فشارکی دکترفرزان کیان ارثی
16 حمیدرضا ریاضی "

1380-1384

اثر تزریق تنون تریامسینولون استوناید در بیماران مبتلا به انسداد وریدهای شبکیه دکترفرزان کیان ارثی دکترحمید فشارکی
17 لیلا لقمانیان "

1380-1384

بررسی مقایسه ای بین میزان سندرم خشکی چشم (Dry eye) پس از عمل جراحی لیزیک و PRK دکترحیدرعلی معینی
18 مهدی جهانمرد فلوشیپ قرنیه

1380-1381

   
19 علیرضا دهقانی فلوشیپ رتین

1380-1381

   
20 مژگان مهدیزاده متخصص چشم 1379-1383 بررسی مقایسه ای نتایج عمل جراحی لیزیک و اصلاح موارد میوپیک آستیگماتیسم در یک پیگیری یک ساله دکترکبری نصرالهی
21 محمدرضا اخلاقی "

1379-1383

حدت دید سه بعدی بعد از عمل لیزیک دکترحسن رزمجو
22 مجمد رضا خادمی "

1379-1383

مقایسه اثرات درمانی تجویز استروئید سیستمیک به روش کوتاه مدت و بلندمدت در درمان توکسوپلاسموز جشمی دکترحسن رزمجو دکترفرزان کیان ارثی
23 کیوان جناب "

1379-1383

   
24 مینو افشار فلوشیپ قرنیه

1379-1380

   
25 حسین نصراصفهانی فلوشیپ رتین

1379-1380

   
26 محمدرضا اکبری متخصص چشم پزشکی 1378-1382    
27 محمدرضاباقری "

1378-1382

بررسی مقایسه ای نتایج اصلاح نزدیک بینی 3- دیوپتر کمتر به روش فتورفراکتیوکراتکتومی لیزیک دکترحسن رزمجو دکترهوشنگ احمدیان
28 فرناز فشارکی "

1378-1382

   
29 عزت اله معمارزاده "

1378-1382

مقایسه دو روش inferior oblique reccession و inferior ablique myectomy در درمان پرکاری عضله مایل تحتانی دکترحسین عطارزاده
30 سیداحمد نوربخش فلوشیپ قرنیه

1378-1379

   
31 غلامعلی نادریان فلوشیپ رتین

1378-1379

   
32 خسرو سنیارتتو متخصص چشم 1377-1381    
33 سید حسن مدرس فرد " 1377-1381    
34 فهیمه ندافی " 1377-1381 تعیین اثر داروی میتومایسین C موضعی حین عمل DCR بر روی کاهش شکست نتیجه جراحی در بیماران مبتلا به انسداد اکتسابی مجرای اشکی  
35 مهرداد کریمی " 1377-1381    
36 فرزان کیان ارثی ف 1377-1378    
37 مهران وثوقی " 1376-1380    
38 بهروز کوچکی " 1376-1380    
39 شادی رجائیه " 1376-1380    
40 عبداله نجفیان " 1376-1380    
41 احمد مقدس فر " 1376-1380    
42 مرجان سجادی " 1375-1379    
43 بهنام خلیفه سلطانی " 1375-1379    
44 علیرضا دهقانی " 1375-1379    
45 حمیدرضا ضیایی " 1375-1379    
45 سیدعلی اکبر مرتضوی فلوشیپ قرنیه 1375-1376    
47 غلامحسین یعقوبی فلوشیپ رتین 1375-1376    
48 علیرضا اشتری فلوشیپ قرنیه 1375-1376    
49 مهران صالحی متخصص چشم 1374-1378    
50 حمید صفایی " 1374-1378    
51 مینو افشار " 1374-1378    
52 علی صالحی " 1374-1378    
53 ناصر صمدی " 1374-1378    
54 محسن رمضان زاده " 1374-1378    
        در سال 74 پذیرش فلوشیپ نداشته است  
55 مریم نورالفشارکی " 1373-1377    
56 رامین صاحب قلم " 1373-1377    
57 اردشیر پاپی " 1373-1377    
58 سیروس بخت آور " 1373-1377    
59 نسترن نصرت " 1373-1377    
60 حسین صادقیان " 1373-1377    
61 فرهاد فاضل فلوشیپ رتین 1373-1374    
62 حیدرعلی معینی فلوشیپ قرنیه 1373-1374    
63 احمد کاظمی متخصص چشم 1372-1376    
64 علی اکبر یزدان پناه " 1372-1376    
65 مهدی شفیعی " 1372-1376    
66 علیرضا ابراهیمی " 1372-1376    
67 مهدی شاعری " 1372-1376    
66 شیرین کاشانی پور " 1372-1376    
68 مرتضی شهشهان " 1372-1376    
69 مهدی جوانمرد " 1372-1376    
70 علی اشرفی " 1372-1376    
71 احمد قطب زاده " 1372-1376    
72 محمدرضا مرادیان " 1372-1376    
73 رجبعلی جمشیدی " 1371-1375    
74 حسین بوجاری " 1371-1375    
75 محمدعلی رادمهر " 1371-1375    
76 فریدون سالمی نیک " 1371-1375    
77 خدیجه میرهاشمی " 1371-1375    
78 غلامعلی نادریان "

1371-1375

   
79 فرزان کیان ارثی   1371-1375    
80 احمد نوربخش " 1371-1375    
81 محمد اسحاقی " 1371-1375    
82 باقر زهاوی " 1371-1375    
83 محمد میرمحمدصادقی " 1371-1375    
84

ابراهیم زمان وزیری

" 1371-1375    
85 احمد شجاعی " 1371-1375    
86 احمد معین " 1370-1374    
87 مهدی اسفندیاری " 1370-1374    
88 محمد علیزاده " 1370-1374    
89 علی صالحی " 1370-1374    
90 فرهاد فاضل " 1370-1374    
91 ابوالفضل افخمی " 1370-1374    
92 محمد زغیب " 1369-1373    
93 علی عباس شعبانی " 1369-1373    
94 سید محسن علوی " 1369-1373    
95 محمد قنبری " 1369-1373    
96 محمدرضا بشارتی " 1368-1371    
97 کورس نوری مهدوی " 1368-1371    
98 محمود قسامی " 1368-1371    
99

علی اکبر خداپرستان

" 1368-1371    
100 احمدعلی فردوسی " 1368-1371    
101 ایرج ردایی " 1368-1371    
102 حیدرعلی مرادی " 1367-1370    
103 حمیدرضا مقاره عابد " 1367-1370    
104 علیرضا زندی " 1367-1370    
105 سیروس جلوانی " 1367-1370    
106 مصطفی احمدی   1366-1369    
107 سید علی اکبر مرتضوی " 1366-1369    
        سالهای 64 و 65 پذیرش دستیار نداشته است   
108 مسیح هاشمی " 1366-1369    
109 حشمت اله قنبری " 1366-1369    
110 سید محمد قریشی " 1366-1369    
111 کبری نصرالهی " 1362-1365    
112 محمدعلی نقیان " 1362-1365    
113 امراله احمدی " 1362-1365    
114 سید مجتبی میرعظیمی " 1362-1365    
115 احمد رمضانی " 1361-1364    
116 حیدرعلی معینی "

1361-1364

   
117 علیرضا اشتری " 1361-1364    
118 نورسعید البگرد " 1361-1364    
119 اکرم ریسمانچیان " 1360-1363    
120 غلامرضا حسینی نسب " 1360-1363    
121 ناصر ایرانی " 1359-1362    
122 غلامحسین نامجو " 1359-1362    
123 حسین مالکی زاده " 1359-1362    
124 ملیحه سادات صفوی " 1357-1361    
125 محمد مظفر پور " 1357-1360    
126 جعفر رستگار " 1357-1360    
127 عزت دخت خامسی " 1357-1360    
128 اردشیر خورشیدیان " 1356-1359    
129 اکبر بهرامیان " 1356-1369    
131 داوود بهنام یغمایی " 1356-1359    
        دستیار ورودی 1355نداشته است  
132 بهنام کامران " 1354-1357    
133 منوچهر حریت " 1353-1356    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir