دانش آموختگان گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
شیما سپهرپور 1393 96 کارشناسی ارشد
سپهر نوید 1393 96 کارشناسی ارشد
مهدی خورشیدی 1393 96 کارشناسی ارشد
نعمت اله رحیمی 1392 96 کارشناسی ارشد
سمیرا محمدی مبارکه 1392 95 کارشناسی ارشد
ملیحه کریمی 1392 95 کارشناسی ارشد
پوریا نصیرمقدس 1392 95 کارشناسی ارشد
 زهرا طاها نسب 1392 95 کارشناسی ارشد
سید ابوالفضل حسینی نسب 1392 95 کارشناسی ارشد
نفیسه ملکی 1392 95 کارشناسی ارشد
فاطمه ریاحی 1390 95 Ph.D
سینا مباشر زاده 1390 94 Ph.D
داود آزادی 1391 96 Ph.D
میثم روزبهانی 1391 94 کارشناسی ارشد
راضیه دهبانی پور 1391 94 کارشناسی ارشد
محمدحسین رضائیان 1391 94 کارشناسی ارشد
راضیه کمال دولت آبادی 1391 93 کارشناسی ارشد
آزاده  ترقیان 1391 93 کارشناسی ارشد
زینب بابایی 1391 93 کارشناسی ارشد
حسینعلی راهدار 1391 93 کارشناسی ارشد
مریم  احمدپور 1391 93 کارشناسی ارشد
حمید واعظ 1389 93 Ph.D
امیرمرتضی ابراهیم زاده 1389 93 Ph.D

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir