دانش آموختگان گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی مقطع فراغت از تحصیل وضعیت فعلی
هادی کیوان 96 دکتری تخصصی  
محسن صائب 96 دکتری تخصصی  
حمید غزنوی 96 کارشناسی ارشد  
حبیب الله مرادی 96 دکتری تخصصی  
ایرج عابدی 96 دکتری تخصصی  
فاخره پاشایی فراهانی 96 دکتری تخصصی  

نیما رستم پور

96 دکتری تخصصی  
سجاد پندش 96 دکتری تخصصی  
وجیهه احمدیان 96 کارشناسی ارشد  
میلاد برادران 96 دکتری تخصصی  
حسین طاهری 95 کارشناسی ارشد  
مینا ملک پور 95 کارشناسی ارشد  
سیدمجتبی کربلائی 95 دکتری تخصصی  

وحید جهانبخش

95 کارشناسی ارشد  

شیرین فرهنگ

95 کارشناسی ارشد  

بهزاد چنگیزی

95 کارشناسی ارشد  

حجت آشنایی

95 کارشناسی ارشد  

نیلوفر اکبر دوست

95 کارشناسی ارشد  
ویدا رضایی 95 کارشناسی ارشد  
نرگس پاک سرشت   95 کارشناسی ارشد  
سهیلا شریفیان 95 کارشناسی ارشد  
راضیه کریمی 95 کارشناسی ارشد  
بهزاد چنگیزی 95 کارشناسی ارشد  
فرزانه رئیسی  95 کارشناسی ارشد  
عاطفه شیروانی 95 کارشناسی ارشد  
عیرضا مرادی 95 کارشناسی ارشد  
محمدحسین عسگریان 95 کارشناسی ارشد  
سکینه نوشادی 95 کارشناسی ارشد  
فرانک فلفلیان 95 کارشناسی ارشد  
ریحانه فرجی 95 کارشناسی ارشد  
شکوفه موسوی 95 کارشناسی ارشد  
انسیه قمی 95 کارشناسی ارشد  
فاطمه حیدری 95 کارشناسی ارشد  
افسانه کشاورز 94 کارشناسی ارشد  
سمیرا رضوانی  94 کارشناسی ارشد  
محدثه اکبری  94 کارشناسی ارشد  
اصغر مازیار 94 دکتری تخصصی  
مریم افشین 94 کارشناسی ارشد  
علی جمعه زاده
93 دکتری تخصصی  
مهرداد غلامی
93 دکتری تخصصی  
حسین صابری انوار 92 دکتری تخصصی  
محمد عبدالهی 91 دکتری تخصصی  
امیر عظیمیان 91 دکتری تخصصی  

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir