دانش آموختگان گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-14:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانش آموختگان دکتری تخصصی علوم تشریحی  دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشدعلوم تشریحی
نام و نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل نام و نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل
    سحر قصوری 1397
    فاطمه سادات هاشمی 1397
    علی اصغر درعلی 1397
محمد علی ایزدی 1397 امیر مختاریان 1397
مجید پورانتظاری 1396 مهری کتانی 1396
اکرم صادقی 1395 مهرنوش ملک زاده 1395
سعید زمانی 1395 مریم بهرامی 1395
زین العابدین شریفیان 1395 ناهید صادق نژاد 1395
ایرج رشیدی 1395 ابراهیم مومنی 1395
فریدون کاوسی 1394 هادی دیده ور 1394
ناظم قاسمی 1393 محسن اصغری 1394
فاطمه سادات مصطفوی 1393 علی صمدی 1394
علی والیانی 1392 منصوره هدایتی 1393
محمد کریمی پور 1392 مجتبی اسماعیلی 1393
شیوا روشنخواه 1392 منا گرجی 1393
سیده زهرا بابازاده 1392 مرضیه صادقیان 1393
محمدرضا سلحشور 1391 خاطره فاضلیان 1393
ملک مسعود انصار 1391 رحیمه سیفعلی 1393
آزاده کبیری 1391 فاطمه کمیجانی 1393
نوشین امیرپور 1390 زهرا خسروی زاده 1392
احمد شبانی زاده 1390 فاطمه مازینی 1392
زهرا تقی پور 1390 مهتاب تیموری 1392
علی نیاپور 1390 سید احمد واعظ 1392
حسین صالحی 1390 مصطفی پیوندی کاریزبداق 1392
میترا سلیمانی 1389 روناک زارعی 1392
هاجر شفایی 1389 ریحانه سید ابراهیمی 1392
محسن سقا 1388 ملیحه جهرمی 1391
بتول هاشمی بنی 1387 سعید زمانی 1390
حسن آذری 1386 مسعود قربانی 1390
محمدقاسم گل محمدی 1386 بهرام اسلامی 1390
معصومه فغانی 1386 سمیه فلاح نژاد 1389
مریم انجم شعاع 1386 فرشته علی اکبری 1389
رحیم گل محمدی 1385 عاطفه شموسی 1389
محمد رضا دارابی 1383 سید محمد جعفر حائری 1389
حسین صادقی 1382 احمد تیموری نژاد 1388
حجت الله کریمی 1382 معصومه سنایی 1387
عباسعلی ربیعی 1382 وجیهه عسگری 1387
محمد حسینی شریف آباد   مریم سلیمانی 1387
روشنک ابوترابی 1381 عطاله فتح اله پور 1387
سید فخرالدین مصباح 1381 سیده زهرا بابازاده 1387
مرتضی انوری 1381 محمد طاهر تقدسی 1386
محمد هاشمی تبار 1379 پروین ملک جمشیدی 1386
حمید بهرامیان 1379 نوش آفرین خواجوی 1386
شهناز رضوی 1379 ستاره جوانمردی 1385
محمد مردانی 1376 رضا شیرازی 1385
زین العابدین بهدادی پور 1374 پرویز واحدی 1385
صغری بهمن پور 1374 سارا سلیمانی 1383
سید مجتبی صابرعلی 1374 مجید نقدی 1383
محمد حسین حیدری 1374 سهراب یوسفی 1383
مظفر خزایی 1374 ندا نقشی زادیان 1383
عبدالرضا صباحی 1374 محمد صالحی 1383
    مهرزاد جعفری 1383
    جواد حامی 1382
    مهین صابری 1382
    مریم سربیشگی 1382
    حبیبه ازوجی 1382
    ایمانه شمایلی یگانه 1382
    محمد رضا حاجی پور 1382
    اردشیر ساکی 1382
    افسانه مافی 1381
    حمیدرضا غفاری 1381
    عباس مقدم  1381
    علیرضا رضایی زاده 1381
    صفوراتوفیق حسابی 1380
    یونس ابوالقاسمی 1380
    علیرضا علی همتی 1379
    بهشته ابوحمزه 1378
    فرزانه زمان سلطانی 1378
    شیرین رئیسی 1378
    علیرضا قنادی 1376
    شهربان رعیت 1376
    مهرنوش شیبانی فر 1376
    اردشیر معیری 1376
    گیتی زرین فرد 1376
    میترا سلیمانی 1376
    فلورا خسروی 1375
    حمید قانعیان 1375
    فروزان رحمانی 1375
    نوشین امیرپور 1375
    مهرداد بختیاری 1374
    شهناز گلزاد 1374
    محمود شیبانی فر 1374
    همایون نادریان 1374
    هما رسولی 1374
    ابوالقاسم عباسی 1374
    علی اکبر آقابابایی 1373
    غلامرضا کاکاء 1373
    مسعود صادقی 1372
    علی نورافشان 1372
    مهدی نیکبخت 1371
    سید محسن میربد 1371
    شاهین غزلی 1371
    سعید کربلایی دوست 1371
    سوسن باقی 1371
    محمدرضا دارابی 1371
    امیرمسعود مشایخ 1371
    اقدس پوست پسند 1371
    فرامرز سلیمانی 1371
    معصومه خالو 1371
    عباسعلی یارمحمدیان 1371
    محمد حسن حیدری 1371
    ابوالفضل اثنی عشری 1370
    روشنک ابوترابی 1370
    مظفر خزایی 1370
    وحید منصوری 1370
    حجت الله کریمی 1370
    حیدری کریمی 1370
    مسعود معماریان 1370
    پروین ثابتی 1370
    سید محمد رضوی 1370
    محمد صالح جوکار 1370
    کیومرث شهبازیان 1370
    ناصر سفلایی 1370
    محمد حسن حیدری 1370
    محمد مردانی  
    علی والیانی  
    محمد علی خامی  
    محمد علی طیار زاده  
    شیراحمد سارانی  
    محمدعلی بطحائی  
    عباس شارقی بروجنی  
    سید محسن میربد  
    امیرافشین خاکی  
    فاطمه افشاری  
    علی شعاع کاظمی  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir