دانش آموختگان گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما
ورودی 1396
علی رضا لطفی علوم تشریحی / کارشناسی ارشد 1396-1398 بررسی اثرات آستاگزانتین بر تراکم میلین و بیان مارکرهای الیگودندروسیتی در مدل حیوانی بیماری مالیتپل اسکلروزیس دکتر ناظم قاسمی
ورودی 1395
جمال چناری علوم تشریحی / کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی اثرات مواجه با پرفلئورواکتانویک اسید در دوران بارداری بر بیان مارکرهای اولیگودندروسیتی و میلین در بافت مغز نوزاد موش صحرایی دکتر ناظم قاسمی
آزاد صفایی علوم تشریحی / کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی اثرات محافظتی سیاه دان، کلسیم و ترکیب آن دو در برابر اثرات مخرب استات سرب بر اسپرم های دم اپی دیدیم و ساختار بافتی بیضه موش صحرایی دکتر فرهاد گلشن ایرانپور
مریم اشکبوس علوم تشریحی / کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی بروز پروتئین RET در نمونه های مبتلا به سرطان کورولکتال دکتر میترا سلیمانی
شعله قائد امینی ​علوم تشریحی / ارشد 1395-1398    
ورودی 1394
سمیرا شریعتی علوم تشریحی / ارشد 1394-1398    
فهیمه زمانی علوم تشریحی / ارشد 1394-1397 بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید و فولیک اسید بر حرکت، بقاء و DNA اسپرم مردان نورموزواسپرمی در طی فرآیند انجماد دکتر غلامرضا دشتی
سحر قصوری علوم تشریحی / ارشد 1394-1397 کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپوزیتی فیبرین/پلی کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی به روش ساندویچ

دکتر علی والیانی

دکتر اصغر طاهری کفرانی

فاطمه سادات هاشمی علوم تشریحی / ارشد 1394-1397 بررسی تاثیر حفاظتی امگا3 بر پروتامین ویوبیکوئیتین شدن اسپرم موش های صحرایی بعد از درمان با داروهای بلئومایسین،اتوپساید وسیسپلاتین دکتر شهناز رضوی
فرناز خدیوی علوم تشریحی / ارشد 1394-1396 بررسی تاثیر حفاظتی روی بر آسیب DNA و متیلاسیون DNA در اسپرم رت های تیمار شده با Bleomycin, Etoposide, Cis-Platinum (BEP دکتر شهناز رضوی

ورودی 1393

زینب السادات حسینی علوم تشریحی / ارشد 1393-1396 بیان ژن های اینتگرین آلفا 4بتا1 و استئوپونتین در آندومتر رت های دیابتی بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون دکتر روشنک ابوترابی
زهره ناطقیان علوم تشریحی / ارشد 1393-1396 بررسی تاثیر دما و مدت زمان نگهداری بر حرکت ، بقاء ٬ آپوپتوز و آسیب DNA اسپرم مردان نورموزواسپرمی و میزان پایداری هسته اسپرم طی مدت ۱۲روز دکتر فرهاد گلشن ایرانپور
شیوا امیری زاده علوم تشریحی / ارشد 1393-1396 بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول های پیش ساز عصبی چشمی با استفاده از محیط رویی سلول های بنیادی و ریز مولکول های LDN193189، CKI-7 و SB-431542 دکتر نوشین امیرپور
علی اصغر درعلی بنی علوم تشریحی / ارشد 1393-1397 بررسی اثرات محافظتی و درمانی عصاره تام برگ گیاه خرما (Phoenix dactylifera) روی  سلول های β پانکراس و فاکتورهای خونی در رت های مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزودوسین دکتر فاطمه سادات مصطفوی
امیر مختاریان علوم تشریحی / ارشد 1393-1397 بررسی اثر عصاره‌های مختلف گیاه اگیرترکی بر یادگیری و حافظه فضایی و تعداد پلاک‌های بتا آمیلوئید در هیپوکامپ رت‌های نر مدل آلزایمری دکتر ابراهیم اسفندیاری
لیلا ناصری علوم تشریحی / ارشد 1393-1395  بررسی میزان رشد اکسون و بقاء سلولها در شبکیه پس ازهم کشتی سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان با شبکیه رات دکتر حسین صالحی
ورودی 1392
روناک زارعی  علوم تشریحی / دکتری 92-98 بررسی میزان بیان ژن و پروتئین های Vegfa، Lif و Muc1 در اندومتر رت های مدل دیابتی درمان شده با انسولین، متفورمین و پیوگلیتازون در سیکل طبیعی و سیکل القای تخمک گذاری دکتر روشنک ابوترابی
ریحانه سید ابراهیمی علوم تشریحی / دکتری 92-99 طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین PLGA الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF همراه با نانوذرات طلاجهت تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی از بافت چربی به سلول شوان دکتر شهناز رضوی
عباس بختیاری علوم تشریحی/ دکتری 1392-1398 راه اندازی کشت اندومتر و مقایسه ی  بیان ژن  و پروتئین های  اینتگرین آلفا 3 بتا 1 و TNF  آلفا در رت های نرمال و مدل دیابتیک قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون دکتر روشنک ابوترابی
محمد جواد سعیدی علوم تشریحی/ دکتری 1392-1397 بررسی اثرات عصاره ی خوراکی سالوادوراپرسیکا بر میزان بیان رزیستین و اپلین بافت چربی، پروفایل لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و مولفه های هیستولوژیک در موش های صحرایی دیابتیک دکتر ابراهیم اسفندیاری
مهری کتانی علوم تشریحی / ارشد 1392-1396 بررسی تاثیر عصاره دانه انار در روند کندروژنز سلولهای بنیادی مشتق از چربی در داربست فیبرین در مقایسه با آووکادو/ سویا

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر بهزاد ذوالفقاری

مهرنوش ملک زاده علوم تشریحی / ارشد 1392-1395 بررسی آنژیوژنز اندومتر رحم موش سوری بلافاصله قبل از لانه گزینی در سیکل طبیعی و به دنبال کاربرد داروهای HMG / HCG و اپیگالوکاتکین گالیت دکتر بهمن رشیدی
مریم بهرامی علوم تشریحی / ارشد 1392-1395 بررسی تأثیر ترکیب گیاهی Icariin ، بر بیان ژن های اختصاصی غضروف در کندروسیت های تمایز یافته از سلول های بنیادی مشتق از چربی طی روند کندروژنز در داربست فیبرین دکتر بتول هاشمی بنی
محسن اصغری وسطی کلائی علوم تشریحی / ارشد 1392-1394 بررسی بیان ژن های پروتامین 1 و پروتامین 2 در اسپرم مردان کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) وو الیگوآستنواسپرمی دکتر روشنک ابوترابی
علی صمدی علوم تشریحی / ارشد 1392-1394 ساخت و ارزیابی خواص داربست الکتروریسی شده بر پایه فیبرین/نانو لوله های کربنی و زیستایی و تزاید سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی بر روی آن دکتر علی والیانی
ورودی 1391
وجیهه عسگری علوم تشریحی / دکتری 1391-1398 بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان به سلول های پیش ساز عصبی تحت تاثیر ریزمولکول رتینوئیک اسید تثبیت شده بر روی نانوذرات طلا دکتر حمید بهرامیان
مجید پورانتظاری علوم تشریحی/ دکتری 1391-1396 بررسی تأثیر سویا/آووکادو و ایکارین بر روی فرآیند القاء کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست هیبریدی پلي لاکتيک کو گليکوليک اسيد/ فیبرین دکتر محمد مردانی
محمدعلی ایزدی علوم تشریحی/ دکتری 1391-1397 بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، آووکادوسویا و فاکتور رشد بر روی القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از TGF)B3 چربی انسانی بر روی داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی دکتربتول هاشمی بنی
آزاده کبیری علوم تشریحی/ دکتری

1391

بررسی
اثر PRP پلاسمای غنی ازپلاکت بر روند کندروژنز سلولهای  بنیادی مزانشیمیمشتق از بافت چربی انسانی در سیستم کشت Transwell

دکتر محمد مردانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ملک
مسعود انصار
علوم تشریحی/ دکتری 1391 بررسی و مقایسه ویژگیهای سلولهای بنیادی مشتق از چربی تمایز یافته به کندروسیت، از طریق مهندسی بافت با سلولهای کندروسیت طبیعی در شرایط Invitro

دکترابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

دکتر حمید زرکش

محمدرضا سلحشور علوم تشریحی/ دکتری 1391 بررسی اثر Saleramide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1 و CTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین p53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولیMCF-7

دکتر مهدی نیکبخت

دکتر محمد مردانی

مجتبی اسماعیلی علوم تشریحی / ارشد 1391-1393 بررسی تاثیر پیاسکلیدین بر روند بیان ژن های اگریکان، کلاژن II و X در روند کندروژنز سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر علی والیانی

هادی دیده ور علوم تشریحی / ارشد 1391-1394 بررسی بیان ژن های PROTAMINE1و PROTAMINE2 در اسپرم مردان کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) و الیگوآستنواسپرمی دکتر بتول هاشمی بنی
ابراهیم مومنی علوم تشریحی / ارشد 1391-1395 بررسی اثرتيموكينون بر روي بيان ژن مهاركننده تومورTP53 آپوپتوز حاصله در رده سلولي سرطان پستان(MCF-7)

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی

دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

ناهید صادق نژاد علوم تشریحی / ارشد 1391-1395 بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر روی حرکت، بقا، آپوپتوز و وضعیت پتانسیل غشاء میتوکندری اسپرم مردان نورموزواسپرمی در شرایط آزمایشگاهی دکتر فرهاد گلشن ایرانپور
ورودی 1390
زینب شاکرین علوم تشریحی / دکتری 1390-1398 بررسی تاثیر عصاره گیاه سعد کوفی بر یادگیری و حافظه فضایی، نورون زائی و توزیع میتوکندری در سلول های هیپو کامپ در مدل آلزایمری رت نر بالغ دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر شهناز رضوی
محمد زمانی علوم تشریحی/ دکتری 1390-1395 بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده آدنوزین نوع1 بر روی بیان ژن مهارکننده توموریP53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی

دکتر محمد مردانی

اکرم صادقی علوم تشریحی/ دکتری 1390-1395  

دکتر شهناز رضوی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

زین العابدین شریفیان علوم تشریحی/ دکتری 1390-1395 بررسی تاثیر پیاسکلیدین در روند القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی کوپلیمر گلایکولید/هیالورونیک اسید

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر محمد مردانی

سعید زمانی علوم تشریحی/ دکتری 1390-1395 بررسی تاثیر القایی Genistein و اسید رتینوئیک بر روی بیان ژنهای مهار کننده ی تومور RAR-β و p14 وآپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان تخمدان(OVCAR-3)

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی

دکتر محمد مردانی

فریدون کاوسی علوم تشریحی/ دکتری 1390-1394 تعیین اثر جنشتان بر روی بیان ژن مهار کننده ی تومور گیرنده استروژن نوع 1 (ER1) و آپوپتوز حاصل از هورمون درمانی در ردۀ سلولی سرطان کبد

دکتر مهدی نیکبخت

دکتر ابراهیم اسفندیاری

علی نیاپور علوم تشریحی/ دکتری 1390 بررسی مقایسه ای پیوند همزمان سلولهای پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی و سلولهای شوان موش صحرایی در بهبود آسیب نخاعی در موش صحرایی

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند

زهرا تقی پور علوم تشریحی/ دکتری 1390

بررسی میزان تاثیر پیوند سلول مزانشیمی و پیش ساز عصبی مشتق از پالپ دندان بر بهبود آسیب نخاعی موش صحرایی

دکتر حمید بهرامیان

دکترمحمدحسین نصراصفهانی

دکترحسین بهاروند

احمد شبانی زاده علوم تشریحی/ دکتری 1390 بررسی وضعیت متیلیشن ناحیه پروموتر ژنهای مهارکننده تومور BRCA1  و BRCA2 و بیان پروتئینهای مربوطه در ژنوتیپهای مختلف ژن MTHFR در نمونه سرطانی تخمدان دکتر مهدی نیکبخت
منصوره هدایتی علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 بررسی ارتباط پلی مورفیسم (RS۳۱۳۴۰۶۹) (T۲۴۵G) ژن استئوپروتگرین در زنان یائسه ی بتلا و غیر مبتلا به آترواسکلروز دکتر غلامرضا دشتی رحمت آبادی- دکتر رسول صالحی
منا گرجی علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 بررسی تاثیر هم کشتی سلول‌های بنیادی پالپ دندان‌های شیری انسان بر سلول‌های توموری k562

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر حمید بهرامیان

مرضیه صادقیان علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 مقايسه ميزان تكثير و بقاء سلولهاي بنيادي مشتق از چربي تحت تأثير PRP  در داربستهاي آلژينات و فيبرين

دکتر بتول هاشمی بنی

 دکتر محمد مردانی

خاطره فاضلیان علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 اثرات افزودن تیموکینون  بیرونی برروی حرکت، بقاء و وضعیت پتانسیل غشاء میتوکندری اسپرم مردان نورموزواسپرمی دکتر فرهاد گلشن ایرانپور
رحیمه سیفعلی علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 بررسی رابطه بین اسپرم های CD52 مثبت و CD9 مثبت و پارامترهای اسپرمی با نتایج درمان به روش تلقیح درون رحمی اسپرم (IUI)

دکتر روشنک  ابوترابی

 دکتر عبدالحسین شاهوردی

فاطمه کمیجانی علوم تشریحی / ارشد 1390-1393 بررسی سطح سرمی لستئو پروتگرین در زنان یائسه ی دچار اترواسکلروز در شریان کاروتید مشترک و پوکی استخوان در مقایسه با گروه کنترول اصفهان 1392

دکتر  غلامرضا دشتی

دکتر محمدرضا سلامت

مصطفی پیوندی کاریزبداق علوم تشریحی / ارشد 1390-1392 بررسی مارکر آنژیوژنز آندومتر رحم (CD31) موش بلافاصله قبل از لانه گزینی در سیکل طبیعی و به دنبال تحریک تخمک گذاری و مصرف داروهای پروژسترون و سیلدنافیل سیترات دکتر بهمن رشیدی
سعید زمانی علوم تشریحی / ارشد 1390 مقايسه نسبي ميزان پروتئينهای كلاژن I و II  و پروتئوگليكان اگريكان توليد شده توسط كندروسيت طبيعي و كندروسيت حاصل از تمايز سلولهای بنیادی مشتق از چربی در سيستم كشت Pellet از طريق يمونوهيستوشيمي

دکتر بتول هاشمی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

روناک زارعی علوم تشریحی / ارشد 1390-1392 مقایسه مارکرهای سطحی (CD14,CD44) در سلول های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) ، کندروسیت های تمایز یافته از ADSCs در داربست آلژینات و کندروسیت های طبیعی

دکتر بتول هاشمی بنی 

 دکتر ابراهیم اسفندیاری

مسعود قربانی علوم تشریحی / ارشد 1390 بررسی ومقایسه ویژگیهای سلولهای NPدیسک بین مهره ای انسانی در داربست آلژینات و داربست کیتوسان/ژلاتین

دکتر حمید بهرامیان

دکتر بتول هاشمی بنی

بهرام اسلامی علوم تشریحی / ارشد 1390 بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژنTP53در بیماران مبتلا به اندومتریوزیس در مراجعه کنندگان به بیمارستان الزهرا،شهید بهشتی و مهرگان شهر اصفهان و مقایسه آن با نمونه سالم در این شهر

دکتر مهدی نیکبخت

دکتر روشنک ابوترابی

ریحانه سید ابراهیمی علوم تشریحی / ارشد 1390-1392 مقایسه فراوانی مارکرهای کروموزوم Yدر خانواده های سید باسایر خانواده ها در شهر اصفهان

دکتر مجید خیراللهی

 دکتر بهمن رشیدی

 دکترابراهیم اسفندیاری

ورودی 1389
سیده
زهرا بابازاده
علوم تشریحی/ دکتری 1389-1392 بررسی تاثیر مهار کننده  های DNA  متیل ترانسفراز بر بیان  مجدد ژن RASSF1A و متعاقب آن آپوپتوز و توقف سیکل سلولی بر رده سلولی سرطانی PANC-1 دکتر مهدی نیکبخت
محمد کریمی پور علوم تشریحی/ دکتری 1389-1392 بررسی تاثیرعصاره گل سرخ محمدی بر یادگیری ، حافظه فضایی، نورونزایی و شکل پذیری سیناپسی درسلولهای هیپوکامپ  در رت نر بالغ دکتر ابراهیم اسفندیاری
علی والیانی علوم تشریحی/ دکتری 1389-1392 بررسی تاثیر نانو لوله های کربنی بر فرآیند القاء کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در داربست آلرژینات

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر بتول هاشمی

شیوا روشنخواه علوم تشریحی/ دکتری 1389-1392 بررسی تاثیر  میدان الکتریکی بر فرآیند کندروژنز در سلولهای
بنیادی حاصل از چربی
دکترابراهیم اسفندیاری
هاجر شفایی علوم تشریحی/ دکتری 1389

القاء کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر اولتراسوند

و TGFβو تعیین فنوتیپ مولکولی کندروسیتهای حاصل

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

دکتر شهناز رضوی

میترا سلیمانی علوم تشریحی/ دکتری 1389 تمایز نورونی سلولهای بنیادی بدست آمده از پالپ دندان شیری انسانی

دکتر حمید بهرامیان

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند

ناظم قاسمی علوم تشریحی/ دکتری 1389-1393 بررسی کارایی پیوند سلولهای ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک (NTF-SC) تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در رات، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

فاطمه سادات مصطفوی علوم تشریحی/ دکتری 1389-1393 تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلولهای بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی T3

دکتر رضوی

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

فاطمه مازینی علوم تشریحی / ارشد 1389-1392 رزیابی ارتباط اسپرمهای CD52 مثبت با پارامترهای اسپرمی و سمن دکتر روشنک ابوترابی
زهرا خسروی زاده علوم تشریحی / ارشد 1389-1392 بررسی تأثیر هیدروژل آلژینات بر میزان تکثیر و تمایز عصبی سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی

دکتر شهناز رضوی

 دکتر حمید بهرامیان

محسن اسلامی علوم تشریحی / ارشد 1389-1395 بررسی اثرات نوروپروتکتیو عصاره رزماری و ورزش بر نورودژنراسیون و اکسیداتیو استرس در کورتکس پره فرونتال رت در مدل Aging

دکتر شهناز رضوی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ایرج رشیدی  علوم تشریحی / ارشد 1389-1395 بررسي اثرات بلينوستات بر روي بيان ژن سرکوبگر تومور RBM5 و مهار رشد رده سلولي سرطاني پروستات PC-3 دکتر مهدی نیکبخت
ملیحه جهرمی علوم تشریحی / ارشد 1389-1391 اثیر داروهای آنتی دپرسانت سرترالین و پاروکسیتین بر تمایز نوروژنیک سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان

دکتر شهناز رضوی

 دکتر نوشین امیرپور

سمیه فلاح نژاد علوم تشریحی / ارشد 1389 بررسی بروز پروتئین مهارکننده تومور P33 در نمونه های سرطانی کولورکتال توسط روش ایمونو هیستوشیمی دکتر مهدی نبکبخت
مهتاب تیموری علوم تشریحی / ارشد 1389-1392 مقایسه روند کندروژنز سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسانی در دو سیستم کشت سه بعدیPellet & Micromass

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر محمد مردانی

فرشته علی اکبری علوم تشریحی / ارشد 1389 بررسی مقایسه ای میزان تکثیر سلولهای استئوبلاست در داربست آلژینات و داربست هیدروکسی اپاتیت -تری کلسیم فسفات

دکتر حسین صادقی

دکتر حمید بهرامیان

 دکتر ابراهیم اسفندیاری

عاطفه شموسی علوم تشریحی / ارشد 1389

تهیه و ساخت بلوکهای حجمی پلاستینیشن قابل انعطاف از قلب

و استخوان ران گوسفند

دکتر عباسعلی ربیعی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر مرتضی حاجیان

سید محمدجعفر

حائری

علوم تشریحی / ارشد 1389 بررسی میزان آپوپتوز سلولهای اندوتلیال شریان کاروتید خرگوش های نر تغذیه شده با رژیم پرکلسترول و اثر آهن و ویتامین E بر آن

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر محمد مردانی

سید احمد واعظ علوم تشریحی / ارشد 1389 تأثیر زعفران بر سلامت غشا و تمامیت ساختار کروماتین اسپرم رت

دکترشهناز رضوی

 دکتر محمد مردانی

ورودی 1388
محسن سقا علوم تشریحی/ دکتری 1388 تاثیر سومایتهای جنین جوجه بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی جنینی موش

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند

احمد تیموری نژاد علوم تشریحی / ارشد

1388

بررسی اثر عصاره گیاه بیلهر (Dorema aucheri)بر لیپوپروتئین های خون و میزان تشکیل رگه های چربی (Fatty streak)در عروق کرونر و آئورت سینه ای آنها

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر سید ابراهیم سجادی

دکتر منصور صالحی

ورودی 1387

بتول هاشمی بنی علوم تشریحی/ دکتری 1387 جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی و تمایز دادن سلولهای بدست آمده به کندروسیت تحت تاثیر فاکتور رشد BMP-6 در  Alginate culture

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر شهناز رضوی

دکتر سعید کرباسی

معصومه سنایی علوم تشریحی / ارشد 1387 بررسی مقایسه ای رشد سلولهای استئوبلاست در کشت تک لایه ای و سه بعدی Alinate beat

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر عباسعلی ربیعی

مهرآفرین فشارکی

وجیهه عسگری علوم تشریحی / ارشد 1387 بررسی آزمایشگاهی میزان بقاء بلاستوسیست های گاوی پس از انجماد شیشه ای با دو روش کرایوتاپ و کرایولوپ

دکتر حسین صادقی

 دکتر محمدحسین نصراصفهانی

 دکتر حمید بهرامیان

مریم سلیمانی علوم تشریحی / ارشد 1387 حذف اسپرمهای انسانی PI-و Fas+ از طریق لیزسلولی با واسطه کمپلمان

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر روشنک ابوترابی

دکتر مینو ادیب

دکتر حمید بهرامیان

عطااله فتح اله پور علوم تشریحی / ارشد 1387 تهیه و تولید پلی استر رزین انعطاف پذیر و تولید مقاطع قابل انعطاف پلاستی نیشن مغز

دکتر عباسعلی ربیعی

 دکتر مرتضی حاجیان

 دکتر ابراهیم اسفندیاری

سیده زاهرا بابازاده علوم تشریحی / ارشد 1387

بررسی رابطه میزان فراگمنتاسیون DNA لکوسیتهای خون به روش comet و اسپرم به روش comet و SCD در بیماران نابارور

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر روشنک ابوترابی

ورودی 1386
مریم انجم شعاع علوم تشریحی/ دکتری 1386 تاثیر القایی نوتوکورد بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای عصبی

دکترمحمد مردانی

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر حسین بهاروند

محمدقاسم گل محمدی علوم تشریحی/ دکتری 1386

تعیین توزیع و فراوانی سلولهای بنیادی عصبی در محور بطنهای مغز موش بالغ

Determination of the Prevalence and Distribution of Neural Stem and Progenitor Cells along the Entire ventricular neuroaxis of the adult mouse brain

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

پرفسور راد ریتز

حسن آذری علوم تشریحی/ دکتری 1386

راه اندازی یک روش فلوسیتومتری برای تولید نورونهای نابالغ از سلولهای بنیادی عصبی

Establishment of Flowcytometry-Based Method for Generation of Highly Enriched Immature Neurons from Neural Stem Cells

دکتر ابراهیم اسفندیاری

پرفسور برنت آلان رینولدز

دکتر محمد مردانی

معصومه فغانی علوم تشریحی/ دکتری 1386 بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی پستان با ژنوتیپ های مختلف کدون شماره 72ژن P53 در شهر اصفهان

دکتر مهدی نیکبخت

دکتر منصور صالحی

دکتر محمد ربانی

محمدطاهر تقدسی علوم تشریحی / ارشد 1386 بررسی رابطه بین قابلیت اتصال اسپرم به اسید هیالورونیک و میزان کمبود پروتامین

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

نوش آفرین خواجوی علوم تشریحی / ارشد 1386 مقایسه کارایی دو روش Density gradient centrifugation و Zeta جهت جداسازی اسپرم های بالغ و سالم ،با استفاده از تکنیکهای TUNEL ,SCD,CMA3, Acridine orange

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

پروین ملک جمشیدی علوم تشریحی / ارشد 1386 بررسی اثر گیاه گلپر(Heracleum persicum)بر لیپو پروتئین های خون و اترواسکلروز در عروق کرونر خرگوشهای نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

دکتر زین العابدین بهدادی پور

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر ولی اله حاج هاشمی

ورودی 1385
رحیم گل محمدی علوم تشریحی/ دکتری 1385 بررسی موتاسیون اکسون های 5 تا 9 ژن P53 در تومورهای بدخیم نواحی مختلف آناتومیک روده بزرگ با روش PCR-SSCP وبیان پروتئینP53 در نمونه های هیستوپاتولوژیک مربوطه دکتر مهدی نیکبخت
ستاره جوانمردی علوم تشریحی / ارشد 1385 بررسی رابطه بین کمبود پروتامین و پارامترهای اسپرمی با مرفولوژی پیش هسته‌های زیگوت، ضریب کلیواژ و کیفیت جنین

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

رضا شیرازی علوم تشریحی / ارشد 1385 بررسی تائید تمایز بین کمبود پروتامین و فعال نشدن تخمک بر میزان عدم لقاح در موارد ICSI

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر محمدمردانی

دکتر شهناز رضوی

پرویز واحدی علوم تشریحی / ارشد 1385 بررسی اثر اسید آسکوربیک برتجمع Fatty streaks در عروق کرونر خرگوشهای نر قرار گرفته در معرض سرب و با تغذیه کلسترول بالا

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر زین العابدین بهدادی پور

ورودی 1384
نوشین امیر پور علوم تشریحی/ دکتری 1384-1390 تعیین ماهیت عصبی سلولهای پیش ساز عصبی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی انسان بدنبال هم کشتی با سومیتها و نوتوکورد جنین جوجه

ابراهیم اسفندیاری

محمد حسین نصر اصفهانی

حسین بهاروند

حسین صالحی علوم تشریحی/ دکتری 1384-1390 تعیین ماهیت عصبی سلولهای پیش ساز عصبی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی انسان بدنبال هم کشتی با سومیتها و نوتوکورد جنین جوجه

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند

ورودی 1383
محمدرضا دارابي علوم تشریحی/ دکتری 1383 تاثیر ولتاژ و زمان بر میزان فیوژن و تکوین جنینهای تتراپلوئید حاصل از الکتروفیوژن جنینهای دو سلولی گاو تا مرحله بلاستوسیست

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر محمد مردانی

سارا سلیمانی علوم تشریحی / ارشد 1383 بررسی تاثیر داروی کتوتیفن از دسته داروئی ماست سل بلاکرها بر روی پارامترهای اسپرمی، کروماتین هسته اسپرم و سطح LH و fsh و تستوسترون سرم خون در مردان نابارور با علت ناشناخته

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

 دکتر شهناز رضوی

مجید نقدی علوم تشریحی / ارشد 1383 پلاستی نیشن جنین‌های سقط شده ۳/۵-۵ ماهه انسان (Whole body) بصورت بدن کامل

دکتر ابراهیم اسنفدیاری

دکتر محمد مردانی

سهراب یوسفی علوم تشریحی / ارشد 1383 بررسی اثر مصرف عصاره آبی کندر بر روی اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ

دکتر محمد مردانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری 

ندا نقشی زادیان علوم تشریحی / ارشد 1383 بررسی تاثیر کمبود پروتامین بر تراکم پیش‌رس کروموزوم اسپرم انسان

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر شهناز رضوی

محمد صالحی علوم تشریحی / ارشد 1383 بررسی شیوع کمبود انواع پروتامین در بیماران کرومومایسین A3 مثبت کاندید روش‌های نوین درمان ناباروری

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

 دکتر شهناز رضوی

دکتر حمید بهرامیان

مهرزاد جعفری علوم تشریحی / ارشد 1383 اثر عصاره کندربر تجمع fattystreaks در عروق کرونر خرگوش نر تغذیه شده با رژیم معمولی و کلسترول بالا

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر مهدی نعمت‌بخش

ورودی 1382
حسين صادقي علوم تشریحی/ دکتری 1382 بررسی آثار هم کشتی و محیطهای کشت متوالی بر میزان دستیابی به بلاستوسیست از اووسیتهای نابالغ گاوی در محیط آزمایشگاه دکتر محمدحسین نصراصفهانی
حجت ا... كريمي علوم تشریحی/ دکتری 1382 بررسی میزان بقاء و تعداد سلول‌های توده داخلی حاصل از بلاستوسیست‌های بدست آمده از اووسیت‌های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجماد شیشه‌ای

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر محمد مردانی

عباسعلي ربيعي علوم تشریحی/ دکتری 1382 ساخت پلی‌مر و تهیه بدن کامل انسان (Whole Body) به روش پلاستی‌نیشن حجمی(Plastination) دکتر ابراهیم اسفندیاری
جواد حامی علوم تشریحی / ارشد 1382 بررسی اثر سرب بر تغییرات مرفولوژیک سلولهای اندوتلیال آئورت عروق کرونر و شریانهای مغزی در حیوان آزمایشگاهی (خرگوش) بوسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر مهدی نعمت‌بخش

دکتر محمد مردانی

مهین صابری علوم تشریحی / ارشد 1382 بررسی ارزش تشخیصی رنگ‌آمیزی سیتوکراتین در شناسایی میکرومتاستازهای غدد لنفاوی آگزیلاری در بیماران مبتلا به کارسینوم پستان مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا در سالهای۸۰-۸۲

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

دکتر مژگان مختاری

مریم سربیشگی علوم تشریحی / ارشد 1382 تجزیه و تحلیل استریولوژیک تغییرات حجمی گلومرولهای کلیه جنین رات بدنبال مسمومیت با لیتیوم

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

دکتر هوشنگ رفیقدوست

حبیبه ازوجی علوم تشریحی / ارشد 1382 بررسی تاثیر کمبود پروتامین اسپرم بر میزان لقاح و شیوع تراکم پیش‌رس کروموزومی اسپرم (PCC) درون سیتوپلاسم اووسیتهای لقاح نیافته انسان پس از ICSI

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

ایمانه شمایلی یگانه علوم تشریحی / ارشد 1382 بررسی عملکرد غده سمینال وزیکل و تاثیر دی‌پتوتریتول (DTT) بر پایداری کروماتین اسپرم در زوجهای تحت درمان به روش IVF و ICSI

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

محمدرضا حاجی پور علوم تشریحی / ارشد 1382 تاثیر انجماد آهسته و انجماد شیشه‌ای بر بقاء و تکوین توده‌های تخمک کومولوس نابالغ بدست آمده از تخمدان گاو

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

اردشیر ساکی علوم تشریحی / ارشد 1382 پلاستی‌نیشن اندامهای فوقانی و تحتانی با تزریق پلیمر رنگی بداخل شریانها

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر عبدالرضا صباحی

ورودی 1381
مرتضی انوری علوم تشریحی/ دکتری 1381 بررسی تاثیر انجماد بر فعالیت آکروزومی اسپرم

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر سیدمهدی کلانتر

سيد فخر الدين مصباح علوم تشریحی/ دکتری 1381

بررسی بلوغ آزمایشگاهی تخمک شتر یک کوهانه به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی

دکتر مجتبی کافی

دکتر حسن نیلی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

روشنك ابوترابي علوم تشریحی/ دکتری 1381 ارزیابی آزمون MTT به عنوان تست حیاتی اسپرم و کاربرد بالینی آن در تزریق مستقیم اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

افسانه مافی علوم تشریحی / ارشد 1381 بررسی رابطه کمبود پروتامین و مرفولوژی اسپرم با درصد لقاح در روش میکرواینجکشن (ICSI)

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

حمیدرضا غفاری علوم تشریحی / ارشد 1381 پلاستی نیشن دیواره خلفی تنه به همراه نخاع و بصل‌النخاع با تزریق پلیمر رنگی به داخل شریانها

دکتر غلامرضا دشتی

دکتر عبدالرضا صباحی

عباس مقدم علوم تشریحی / ارشد 1381 بررسی رابطه تراکم و پایدار کروماتین اسپرم با درصد لقاح در روش میکرواینجکشن (ICSI)

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

علیرضا رضایی زاده علوم تشریحی / ارشد 1381 بررسی اثر اسید اسکوربیک بر ترمیم زخم موشهای صحرایی دیابتی مزمن

دکتر محمد مردانی

دکتر محمد خاکساری‌حداد

ورودی 1380
صفورا توفیق حسابی علوم تشریحی / ارشد 1380 بررسی کارائی دو روش دانسیته گرادیان (Percoll, Sil- Select) در بهبود دانستیه و حرکت و جداسازی اسپرمها با کروماتین و مرفولوژی نرمال و اثر این پارامترها بر روی لقاح آزمایشگاهی، ضریب کلیواژ و کیفیت جنین

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

یونس ابوالقاسمی علوم تشریحی / ارشد 1380 اندازه‌گیری نسبت وزن بدن به قدرت عضلات Plantar Flexor مچ پا و رابطه این نسبت با Heel Pain دکتر فرود بهمنی
ورودی 1379
شهناز رضوي علوم تشریحی/ دکتری 1379

مقایسه روشهای ارزیابی کیفیت کروماتین اسپرم از لحاظ تراکم و پایداری در رابطه با میزان موفقیت در لقاح آزمایشگاهی (IVF)

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

حميد بهراميان علوم تشریحی/ دکتری 1379 بررسی تاثیر پروتئین CD46 یک پروتئین تنظیم کننده کمپلمان بر روی Motility اسپرم بعنوان یکی از علل ناباروری

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

دکتر عباس رضایی

محمد هاشمي تبار علوم تشریحی/ دکتری 1379 بررسی تاثیر پروتئین تنظیم کننده کمپلمان (CD56) بر تحرک اسپرماتوزوا

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر عباس رضایی

علیرضا علی همتی علوم تشریحی / ارشد 1379 اثر استروژن بر تجمع Fatty streaks در عروق کرونر خرگوش تخمدان برداری‌شده (Ovariectomy) و تغذیه شده با رژیم سرشار از کلسترول در مقایسه با گروه شاهد

دکتر مهدی نعمت‌بخش

دکتر غلامرضا دشتی

دکترپروین رجبی

ورودی 1378
بهشته ابوحمزه علوم تشریحی / ارشد 1378 مقایسه وضعیت پایداری کروماتین و سلامت غشاء اسپرم قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

فرزانه زمان سلطانی علوم تشریحی / ارشد 1378 تاثیر گرما بر هایپراکسیون اسپرم بیماران واریکوسل قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

شیرین رئیسی علوم تشریحی / ارشد 1378 بررسی هیستومورفولوژی فاشیای پشتی کمری در بیماران دچار دیسکوپاتی کمری خاجی

دکتر فرود بهمنی

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

ورودی 1376
علیرضا قنادی علوم تشریحی / ارشد 1376 تاثیر مورفومتریک اگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (Gnrh-a) بصورت غیر پالسی بر روی تخمدانها در موشهای نابالغ رت (Rat) دکتر محمدحسین نصراصفهانی
مهرنوش شیبانی فر علوم تشریحی / ارشد 1376 تعیین شاخصهای آناتومیک قلب و عروق کرونر در افراد فوت شده ارجاع‌شده به پزشکی قانونی شهر اصفهان دکتر ابراهیم اسفندیاری
گیتی زرین فرد علوم تشریحی / ارشد 1376 مقایسه آرزیروفیلی پروتئینهای وابسته به مناطق سازمان دهنده هستگی در نمونه‌های: اندومتر نرمال فاز ترشحی، اندومتر نرمال فز تکثیری، هیپرپلازی اندومتروآدنو کارسینوم اندومتر

دکتر فاطمه ساری اصلانی

دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور

میترا سلیمانی علوم تشریحی / ارشد 1376 تهیه تصاویر سریال از مقاطع پلاستینه شده جسد کامل انسان دکتر ابراهیم اسفندیاری
اردشير معيري علوم تشریحی / ارشد 1376 تعیین شاخصهای آناتومیک قلب و عروق کرونر در افراد فوت شده ارجاع‌شده به پزشکی قانونی شهر اصفهان دکتر ابراهیم اسفندیاری
ورودی 1375
فلورا خسروی علوم تشریحی / ارشد 1375 بررسی تغییرات هیستولوژیکی ناشی از اثر مایع فولیکولی انسان روی رحم موش و باروری آن دکتر محمدحسین نصراصفهانی
حمید قانعیان علوم تشریحی / ارشد 1375 آناتومی کاربردی و بیومکانیک ستون فقرات کمری و اندازه‌گیری قوسی کمری در مردان ۲۵-۴۰ ساله در مجتمع فولاد مبارکه

دکتر فرود بهمنی

فروزان رحمانی علوم تشریحی / ارشد 1375 سفالومتری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دکتر ابراهیم اسفندیاری
ورودی 1374
عبدالرضا صباحي علوم تشریحی/ دکتری 1374 اتخاذ شیوه ای جدید در تدریس هیستولوژی دکتر ابراهیم اسفندیاری
مظفرخزايي علوم تشریحی/ دکتری 1374 تغییرات بافتی رحم موش در دوره قبل از لانه گزینی‌

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر احمد حسینی

سيد مجتبي صابرعلي علوم تشریحی/ دکتری 1374 تشریح اعصاب کرانیال روی جسد ده نوزاد دکتر ابراهیم اسفندیاری
صغري بهمن پور علوم تشریحی/ دکتری 1374 بررسی مراحل اولیه جنینی موش و تهیه اطلس میکروسکوپی همراه با تصاویر سونوگرافی جنین انسان دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
زين العابدين بهدادي پور علوم تشریحی/ دکتری 1374 بررسی سلولهای اتترواندوکرین (APUD) در 22 نمونه دئودنوم انسان

دکتر شهراز طوری

دکتر ابراهیم اسفندیاری

محمد حسن حيدري علوم تشریحی/ دکتری 1374 بررسی سلولهای انترواندوکرین روده کوچک (ژژونوم و ایلئوم) در ۲۲ نمونه انسانی

دکتر احمد سبحان

دکترفرود بهمنی

مهرداد بختیاری علوم تشریحی / ارشد 1374 بررسی در ۵۷۰ نفر در گروه های سنی ۵ تا ۸۱ ساله در شهرستان الیگودرز tiag gnieot -nI دکتر فرود بهمنی
شهنازز کلزاد علوم تشریحی / ارشد 1374 فراوانی متاپلازی اسکوامو گردن رحم در ۲۲۵ مورد رحم هیسترکتومی شده دکتر منصور مهزاد
محمود شیبانی فر علوم تشریحی / ارشد 1374 Plastination دکتر ابراهیم اسفندیاری
همایون نادریان علوم تشریحی / ارشد 1374 بررسی تغییرات آناتومیک و هیستولوژیک حنجره هنگام بلوغ دکتر نظام‌الدین برجیس
هما رسولی علوم تشریحی / ارشد 1374 بررسی پیرامون شبکه شریانی، اعصاب نخاعی، اعصاب جمجمه‌ای و سیستم اعصاب مرکزی (با ارائه کلیشه‌ها و واژه‌نامه مربوطه) دکتر ابراهیم اسفندیاری
ورودی 1373
ابوالقاسم عباسی علوم تشریحی / ارشد 1373 آناتومی کاربردی و بیومکانیک مفضل پاتلوفمورال و بررسی مقایسه‌ای زاویه کشش عضله چهارسر رانی مردان ۱۶ تا ۳۱ ساله در حالتهای Supine و Stording دکتر ابراهیم اسفندیاری
علی اکبر آقابابایی علوم تشریحی / ارشد 1373 آناتومی سطحی- عملی اندام فوقانی دکتر ابراهیم اسفندیاری
غلامرضا کاکاء علوم تشریحی / ارشد 1373 تهیه نرم‌افزار آموزشی در مورد تکامل و آناتومی توراکس دکتر ابراهیم اسفندیاری
مهدی نیکبخت علوم تشریحی / ارشد 1373 بررسی مکانیسم ایجاد ضایعات کششی شبکه بازویی دکتر ابراهیم اسفندیاری
سید محسن میربد علوم تشریحی / ارشد 1373 بررسی ضایعات منیسکها در زانو دکتر محمد جاودان
شاهین غزلی علوم تشریحی / ارشد 1373 اطلس جنین‌شناسی با گرایش قلب و مغز دکتر ابراهیم اسفندیاری
ورودی 1372
نوشین امیرپور علوم تشریحی / ارشد 1372-1375 بررسی آناتومی سطحی تنه و سر و گردن دکتر ابراهیم اسفندیاری
مسعود صادقی علوم تشریحی / ارشد 1372 بررسی توزیع سلولهای انترواندوکرین در روده کوچک رات دکتر زین‌العابدین بهدادی‌پور
علی نورافشان علوم تشریحی / ارشد 1372 تکامل مخاط ایلئوم جنین انسان دکتر پاریدا باسانتاکومار
سعید کربلایی دوست علوم تشریحی / ارشد 1372 آموزش اندام تحتانی با استفاده از یک روش جدید مقایسه‌ای دکتر ابراهیم اسفندیاری
سوسن باقی علوم تشریحی / ارشد 1372 صفاق‌؛ عنوان روی جلد: مدل‌سازی کامپیوتری از تکامل جنینی حفره صفاق دکتر ابراهیم اسفندیاری
محمدرضا دارابی علوم تشریحی / ارشد 1372  آناتومی مفاصل و تغییرات پاتولوژیک سینوویوم دکتر محمد جاودان
امیر مسعود مشایخ علوم تشریحی / ارشد 1372 تهیه بافت و مطالعه مقاطع بافتی بوسیله میکروسکوپ الکترونی ترانس میشن (TEM) دکتر ابراهیم اسفندیاری
ورودی 1371
اقدس پوست پسند علوم تشریحی / ارشد 1371 تعیین اهداف آموزشی و رفتارهای ویژه عینی در جنین‌شناسی دکتر ابراهیم اسفندیاری
فرامرز سلیمانی علوم تشریحی / ارشد 1371 هیدرات کربنهای بافتی (بررسی هیستوشیمیایی سلولهای پوششی معده)

دکتر احمد سبحان

دکتر شهریار دبیری

معصومه خالو علوم تشریحی / ارشد 1371  بررسی خواص هستیوشیمیایی لیپیدها دکتر احمد سبحان
ورودی 1370
محمد مردانی علوم تشریحی/ دکتری 1370 بررسی تاثیر پایداری کروماتین اسپرم در لقاح آزمایشگاهی (IVF) دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
عباسعلی یارمحمدیان علوم تشریحی / ارشد 1370  روشهای ایمنوفلورسنت مستقیم و غیر مستقیم دکتر عباس‌نژاد
ابوالفضل اثني عشري علوم تشریحی / ارشد 1370 آناتومی کلینیکی اعصاب اندام تحتانی دکتر ابوالحسن برجیان
روشنک ابوترابی علوم تشریحی / ارشد 1370 حفره کاسه چشمی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر  باسنتاکومار پاریدا

مظفر خزایی علوم تشریحی / ارشد 1370 روشهای هیستوشیمی پروتئینهای بافتی دکتر احمد سبحان
حجت الله کریمی علوم تشریحی / ارشد 1370 آناتومی کاربردی ضایعات اعصاب محیطی اندام فوقانی دکتر ابوالحسن برجیان 
مسعود معماريان علوم تشریحی / ارشد 1370 آناتومی بالینی ستون مهره‌ای و بررسی علل انحرافات آن در اصفهان احمد سلیمانی‌فرد
پروين ثابتي علوم تشریحی / ارشد 1370 خصوصیات هیستوشیمیایی بافت عصبی دکتر احمد سبحان
سيد محمد رضوي علوم تشریحی / ارشد 1370 تغییرات ساختمانی دیواره شریانهای مختلف بدن انسان دکتر پریدا کومار
محمد صالح جوكار علوم تشریحی / ارشد 1370 بررسی عامل اسید فاست (توبرکولوز) در بافتها دکتر احمد سبحان
كيومرث شهبازيان علوم تشریحی / ارشد 1370 بررسی انواع A. S. D. از نظر آناتومی و توجه به آموزش آن در دوره‌های پزشکی دکتر نصرالله نجات‌بخش
ناصر سفلايي علوم تشریحی / ارشد 1370 جفت دکتر احمد سبحان
علي والياني علوم تشریحی / ارشد 1370 بررسی قوسهای کف پا از لحاظ دکتر محمد جاودان
محمد علي طيار زاده علوم تشریحی / ارشد 1370 بررسی هیستوشیمیایی رشته‌های (کلاژن، رتیکولین الاستیک) بافت همبند

دکتر احمد سبحان

دکترشهریار دبیری

محمد حسن حيدري  علوم تشریحی / ارشد 1370 آموزش اعصاب دوازده گانه مغزی با استفاده از کامپیوتر دکتر ابراهیم اسفندیاری
عباسعلي يارمحمديان علوم تشریحی / ارشد 1370   روشهای ایمنوفلورسنت مستقیم و غیر مستقیم دکتر عباس‌نژاد
ورودی 1369
محمد علی خامی علوم تشریحی / ارشد 1369 طرح بررسی سلامت و بیماری در ایران- استان اصفهان

دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمد کاظم

دکتر محمدرضا مسجدی

دکتراحمد نیک‌کار

دکتر  طهمورث‌جلایر

دکتر نضال صراف‌زادگان

شير احمد ساراني علوم تشریحی / ارشد 1369 مجموعه کار کامپیوتری بر روی اندام فوقانی دکتر ابراهیم اسفندیاری
محمد علي بطحائي علوم تشریحی / ارشد 1369 لوسمی و پیوند مغز و استخوان دکتر طالب آزرم
ورودی 1367
محمد مردانی علوم تشریحی/ ارشد 1367 بررسی ساختمان کلیه دکتر احمد سبحان
شهربانو رعيت علوم تشریحی / ارشد   رنگ‌آمیزی اسپرماتوزئید با آنیلین‌بلو و مقایسه بین میزان رنگ‌پذیری اسپرمها با میزان لقاح خارج رحمی (I. V. F. دکتر محمدحسین نصراصفهانی
وحيد منصوري علوم تشریحی / ارشد      
عباس شارقي بروجني علوم تشریحی / ارشد      
سيد محسن ميربد علوم تشریحی / ارشد   بررسی ضایعات منیسکها در زانو دکتر محمد جاودان
امير افشين خاكي علوم تشریحی / ارشد      
فاطمه افشاري علوم تشریحی / ارشد      
علي شعاع كاظمي علوم تشریحی / ارشد      
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir