دانش آموختگان گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-17:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

دکتر محسن گودرزی تخصص 94-98 ارزيابي اثر بخشي ويتامين C در پيشگيري از سميت کليوي ناشي از وانکومايسين دکتر محمدرضا یزدانی
دکتر شعله یعقوبی تخصص 94-98 مقايسه نبولايزر توبرامايسين با فرم وريدي در بيماران مبتلا به VAP بستري در ICU بستري در بيمارستان الزهرا دکتر فرزین خوروش
دکتر فاطمه مهاجری تخصص 94-98 بررسي اثر نبولايزر Granuocyte colony stimulating factor (GCSF)   بر درمان بيماران مبتلا به Ventilator associated Peumonia (VAP) بستري در ICU بيمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396" دکتر فرزین خوروش
دکتر زینب محرابی تخصص 93-97 مقايسه سرولوژي افراد هم خانه با فرد سرولوژي مثبت توکسوپلاسما با افراد هم خانه با فرد سرولوژي منفي توكسوپلاسما دکتر مرتضی پوراحمد
دکتر مهتا نوربخش تخصص 93-97 بررسي ملکولي کانديداهاي جدا شده از ادرار بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396" دکتر سمیه حقیقی پور
دکتر مهسا علینقیان تخصص 93-97 بررسي ميزان حساسيت سويه هاي باکتري Acinetobacter Baumannii بدست آمد از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا نسبت به آمپي سيلين سالباکتام، کلستين به روش E-test در سالهاي 96-95 دکتر محمد رضا یزدانی
دکتر مریم انصاری چهارسوقی تخصص 93-97 بررسي فراواني نسبي انتروويروس ها در نمونه هاي CSF بيماران بستري شده با مننژيت يا انسفاليت به روش Real time PCR در بيمارستان الزهرا اصفهان دکتر کیانا شیرانی
دکتر لیلا زرقامی تخصص 93-97 بررسي شيوع مقاومت ژنهاي وابسته به پلاسميد در جدايه هاي سودوموناس نسبت به فلوروکينولونها در شهر اصفهان دکتر عباسعلي جوادی- دکتر پوراحمد
دکتر اصغر کامران تخصص 92-96 بررسي شيوع ژن هاي مقاومت به آمينوگليکوزيدها در باکتريهاي سودوموناس جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان الزهرا در سال 94-93 " دکتر مرتضی پوراحمد
دکتر سارا مبارک تخصص 92-96 بررسي شيوع ابتلا به عفونتهاي باکتريايي ادراري در بيماران تب دار پيوند کليه با استفاده از روش Real time PCR خانم دكتر شركت - آقاي دكتر مصطفوي
دکتر لیلا کسایی تخصص 92-96 بررسي مقايسه اي سرولوژي در مادران با زايمان نرمال با مادران با اولين سقط با بيش از يك سقط دکتر رویا شرکت
دکتر خاطره اخانی تخصص 92-96 بررسي كلونيزاسيون فلور بيمارستاني در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان و فاكتورهاي خطر مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دكتر كيانا شيراني- دكتر بهروز عطايي
دکتر کوروش صاحب نظر تخصص 92-96 بررسي  اثر ژل  PRP (Plasma rich plasma) در بهبودي زخم ناشي از ديابت در مقايسه با روشهاي مرسوم درماني دكتر فرزين خوروش
دکتر سیده طهورا حاج زرگرباشی تخصص 92-96 بررسي و مقايسه سطح سرمي STREM و PCT و CRP در بيماران مبتلا به VAP در مقايسه با گروه کنترل در ICU هاي بيمارستان الزهرا در سال 1395 دکتر کیانا شیرانی
دکتر آتوسا حکمی فرد تخصص 91-95 بررسي و مقايسه تاثير کوتريموکسازل با کوتريموکسازل+سيپروفلوکساسين در پروفيلاکسي UTI در بيماران پيوند کليه دکتر فرزین خوروش
دکتر مریم کیهانی تخصص 91-95 بررسي سرولوژيک و ملکولار ويروس هپاتيت E در افراد کانديد پيوند کليه در شهر اصفهان در سال 1394 دکتر بهروز عطایی
دکتر الهه صیدایی تخصص 91-95 بررسي شيوع و الگوي مقاومت دارويي اشريشيا کلي هاي توليد کننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف (ESBL) در نمونه هاي کلينيکي بيمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1394 دکتر کیانا شیرانی
دکتر فرداد روشندل تخصص 91-95 بررسي مقاومت انتي بيوتيکي و بيان ژنهاي VIM  و  IMP مولد متالوبتا لاکتاماز در سويه هاي سودوموناس ائروجينوزاي جداسازي شده از بيماران دچار نقص ايمني دکتر کیانا شیرانی
دکتر علی فتوحی تخصص 91-95 بررسي فراواني نتايج آزمايش HEV RNA RT PCR در بيماران مبتلا به HIV/AIDS در شهر اصفهان در سال 94-95 دکتر بهروز عطایی- دکتر مرتضی پوراحمد
دکتر ندا پری زنگنه تخصص 91-95 بررسي مقايسه اي ايمني سلول نسبت به سايتو مگالوويروس در مادران باردار دکتر رویا شرکت- دکتر بهروز عطایی
دكتر الهام فروغي فر
تخصص 90-94    
دكتر زهرا طلايي تخصص 90-94    
دكتر محمد حسن اشجع تخصص 90-94 بررسي فراواني نسبي لژيونلا پنوموفيلا به روش Real time PCR در نمونه ته حلق بيماران تب دار نوتروپنيک با علائم تنفسي بستري در بيمارستان سيدالشهدا (ع) اصفهان در سال 93-1392 دكتر محسن ميداني
دكتر شيوا شباني تخصص 90-94 بررسي ميزان شيوع ژنوم AIM-SME (كلاس A امبلر) در سودوموناس انروژنوزاي مقاوم به كارباپنم به روش مولكولي Multiplex PCR در نمونه هاي به دست آمده از بيماران بستري در ICU بيمارستان الزهرا طي سالهاي 1390 و 1391 دكتر محمدرضا يزداني
دکتر ارزو اقایی تخصص 90-94    
دكتر نسيم زماني تخصص 90-94    
دكترعليرضا مير محمد صادقي تخصص 90-94 بررسي فراواني نسبي ويروس هاي تنفسي آنفلوآنزا و پارا آنفلوآنزا،   رينوويروس،   متاپنوموويروس و ويروس سنسيشيال تنفسي به روش Real time PCR در نمونه ته حلق بيماران تب دار نوتروپنيك با علائم تنفسي،   بستري در بيمارستان سيد الشهداء (ع) اصفهان سال 93-1392 دكتر محسن ميداني

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir