دانش آموختگان گروه عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-17:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال  فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دکتر زینب محرابی 1393 1397 تخصص
دکتر مهسا علینقیان 1393 1397 تخصص
دکتر مریم انصاری چهارسوقی 1393 1397 تخصص
دکتر لیلا زرقامی 1393 1397 تخصص
دکتر اصغر کامران 1392 1396 تخصص
دکتر سارا مبارک 1392 1396 تخصص
دکتر لیلا کسایی 1392 1396 تخصص
دکتر خاطره اخانی 1392 1396 تخصص
دکتر کوروش صاحب نظر 1392 1396 تخصص
دکتر سیده طهورا حاج زرگرباشی 1392 1396 تخصص
دکتر اتوسا حکمی فرد 1391 1395 تخصص
دکتر مریم کیهانی 1391 1395 تخصص
دکتر الهه صیدایی 1391 1395 تخصص
دکتر فرداد روشندل 1391 1395 تخصص
دکتر علی فتوحی 1391 1395 تخصص
دکتر ندا پری زنگنه 1391 1395 تخصص
دكتر الهام فروغي فر
1390 1394 تخصص
دكتر زهرا طلايي 1390 1394 تخصص
دكتر محمد حسن اشجع 1390 1394 تخصص
دكتر شيوا شباني 1390 1394 تخصص
دکتر ارزو اقایی 1390 1394 تخصص
دكتر نسيم زماني 1390 1394 تخصص
دكترعليرضا مير محمد صادقي 1390 1394 تخصص
دكتر اصغر سودي 1389 1393 تخصص
دكتر محمد غلام نژاد 1389 1393 تخصص
دكتر ارش حاجيان نيا 1389 1393 تخصص
دكتر حسن ايوب 1389 1393 تخصص
دكتر سميه حقيقي پور 1389 1393 تخصص
دكتر فضل الله داوود آبادي 1389 1393 تخصص

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir