دانش آموختگان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-21:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
1 رضیه اسحاقیان دکترای تخصصی طب ایرانی 91-97  تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب ایرانی و کار آزمایی بالینی تاثیر کپسول کندر (lia serrata) و کپسول زنجبیل (Zingiber officinale) بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین 45-18سال  دکتر محمد مظاهری، دکتر صفورا روح الامین، دکتر سید مصطفی قنادیان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir