دانش آموختگان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-21:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل
- - - -
- - - -

«گروه هنوز دانش آموخته ندارد. »

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir