دانش آموختگان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/24-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
89 دکتر محمدرضا اسدالهیان 96 99 تخصص
88 دکترکوروش اقدامی 96 99 تخصص
87 دکترعلیرضا امیری 96 99 تخصص
86 دکتر امین حسن خانی 96 99 تخصص
85 دکترعلی دلائلی 96 99 تخصص
84 دکتر محسن سالمی 96 99 تخصص
83 دکتر میثامه شاهنظری 96 99 تخصص
82 دکتر خاطره غزنوی 96 99 تخصص
81 دکتر امید غیور 96 99 تخصص
80 دکتر امیرحسین فامیل چیت گریان 96 99 تخصص
79 دکتر حسینعلی مردانی 96 99 تخصص
78 دکتر مهدیه السادات موسی کاظمی 96 99 تخصص
77 دکتر ندا نصری 96 99 تخصص
76 دکتر الهه نصری 96 99 تخصص
75 دکتر مرضیه ولی 96 99 تخصص
74 دکتر محمدمهدی کرمانی نژاد 95 99 تخصص
73 دکتر سیروس درخشان 95 99 تخصص
72 دکتر محمد گلبان 95 99 تخصص
71 دکتر مصطفی فرقانی 95 98 تخصص
70 دکتر لعبت ادیب 95 98 تخصص
69 دکتر مریم بهروان 95 98 تخصص
68 دکتر علی بیگدلی 95 98 تخصص
67 دکتر زهرا حسینی 95 98 تخصص
66 دکتر خسرو رحیمی 95 98 تخصص
65 دکتر آذردخت رحیمی تیک 95 98 تخصص
64 دکتر محمد شرف صالح 95 98 تخصص
63 دکتر امید شکوهی 95 98 تخصص
62 دکتر مهدی عطایی 95 98 تخصص
61 دکتر فریدون فروتن 95 98 تخصص
60 دکترعلیرضا فقیهی 95 98 تخصص
59 دکتر مریم متقی 95 98 تخصص
58 دکتر کیوان ناصح 95 98 تخصص
57 دکتر سیدامیررضا هوشمند 95 98 تخصص
56 دکتر حمید شعبانی 94 98 تخصص
55 دکتر شادی حسن 94 98 تخصص
54 دکتر نوشین ادیب 94 98 تخصص
53 دکتر صفورا مظفری 94 98 تخصص
52 دکتر سهیلا کوهستانی ریزی 94 98 تخصص
51 دکتر حمید شعبانی 94 98 تخصص
50 دکتر رضا صدیق 94 98 تخصص
49 دکتر مهدي ابراهيمي 94 97 تخصص
48 دکتر آرش نيكونژاد 94 97 تخصص
47 دکتر مهدي احمدپور 94 97 تخصص
46 دکترسيد مهدي ميرحسيني 94 97 تخصص
45 دکتر محمدعلي معمارزاده 94 97 تخصص
44 دکتر مهدي بت شكن 94 97 تخصص
43 دکتر احمد عزيزالهي 94 97 تخصص
42 دکتراميربهادر برومند جزي 94 97 تخصص
41 دکتر ساناز خليليان 94 97 تخصص
40 دکترمريم ايلبگي زاده 94 97 تخصص
39 دکتراعظم ابراهيمي علويجه 94 97 تخصص
38 دکترمريم جاويد 94 97 تخصص
37 دکترطيبه چلمقاني 94 97 تخصص
36 دکترفواد صفدري نژاد 94 97 تخصص
35 دکترهما سعادتی 94 97 تخصص
34 دکترسعید امیرصدری 94 97 تخصص
33 دکتر حسن امامی 93 97 تخصص
32 دکتر ابراهیم جمعه 92 96 تخصص
31 دکتر الهام اسماعیلی 92 96 تخصص
30 دکتر کورروش اخباری 93 96 تخصص
29 دکتر ایمان مقدس 93 96 تخصص
28 دکتر سعید حقیقی 93 96 تخصص
27 دکتر نرگس شاهوردی 93 96 تخصص
26 دکتر عبدالرحمن پرنا 93 96 تخصص
25 دکتر حسین کافی کنگ 93 96 تخصص
24 دکتر ابوالفضل تشیعی 93 96 تخصص
23 دکتر سپیده خزائی 93 96 تخصص
22 دکتر سالومه حیدری 93 96 تخصص
21 دکتر داوود محمدی 93 96 تخصص
20 دکتر الهام شهبازی 93 96 تخصص
19 دکتر محسن زمانی 93 96 تخصص
18 دکتر علیرضا غلامیان 93 96 تخصص
17 دکتر رضا آذریان 93 96 تخصص
16  دکتر الهام وریانی 93 96 تخصص
15 دکتر عیار احمدی 92 95 تخصص
14 دکتر مطهره انوری 92 95 تخصص
13 دکترملیحه مظاهري 92 95 تخصص
12 دکترمحمدحسین مقامي 92 95 تخصص
11 دکتر علی اکبر جنگجو 92 95 تخصص
10 دکتر محمدرضا شریعتی 92 95 تخصص
9 دکتر سیروس نعمتی 92 95 تخصص
8 دکتر شیوا صمصام شریعت 92 95 تخصص
7 دکتر نازیلا نجفی 92 95 تخصص
6 دکتر غلامرضا سبزی 92 95 تخصص
5 دکتر محسن عوض پور 92 95 تخصص
4 دکتر راضیه باقری 92 95 تخصص
3 دکتر امیر شیروانی 92 95 تخصص
2 دکتر عباس موسوی 92 95 تخصص
1 دکتر بهروز زرگر خرازی 91 95 تخصص

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir