دانش آموختگان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/05-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دکتر ابراهیم جمعه 92 96 تخصص
دکتر الهام اسماعیلی 92 96 تخصص
دکتر کورروش اخباری 93 96 تخصص
دکتر ایمان مقدس 93 96 تخصص
دکتر سعید حقیقی 93 96 تخصص
دکتر نرگس شاهوردی 93 96 تخصص
دکتر عبدالرحمن پرنا 93 96 تخصص
دکتر حسین کافی کنگ 93 96 تخصص
دکتر ابوالفضل تشیعی 93 96 تخصص
دکتر سپیده خزائی 93 96 تخصص
دکتر سالومه حیدری 93 96 تخصص
دکتر داوود محمدی 93 96 تخصص
دکتر الهام شهبازی 93 96 تخصص
دکتر محسن زمانی 93 96 تخصص
دکتر علیرضا غلامیان 93 96 تخصص
دکتر رضا آذریان 93 96 تخصص
 دکتر الهام وریانی 93 96 تخصص
دکتر عیار احمدی 92 95 تخصص
دکتر مطهره انوری 92 95 تخصص
دکترملیحه مظاهري 92 95 تخصص
دکترمحمدحسین مقامي 92 95 تخصص
دکتر علی اکبر جنگجو 92 95 تخصص
دکتر محمدرضا شریعتی 92 95 تخصص
دکتر سیروس نعمتی 92 95 تخصص
دکتر شیوا صمصام شریعت 92 95 تخصص
دکتر نازیلا نجفی 92 95 تخصص
دکتر غلامرضا سبزی 92 95 تخصص
دکتر محسن عوض پور 92 95 تخصص
دکتر راضیه باقری 92 95 تخصص
دکتر امیر شیروانی 92 95 تخصص
دکتر عباس موسوی 92 95 تخصص
دکتر بهروز زرگر خرازی 91 95 تخصص

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir