دانش آموختگان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-21:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فارغ التحصیلی مقطع فراغت از تحصیل
دکتر مهرنگ هدایتی 1393 1395 فلوشیپ سم شناسی بالینی
دکتر آرمان اطرشی 1394 1396 فلوشیپ سم شناسی بالینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir