دانش آموختگان گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصيلي سال ورود سال خروج عنوان پايان نامه استاد راهنما
91 مريم معتمدي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی مقایسه ای تاثیر UFH,LMWH ومیانگین نیازLMWH دربیماران باردار با دریچه فلزی قلب در 14 هفته ابتدای بارداری دكتر موحدي دكتر سجاديه
90 الهام غلاميان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 مقایسه پیامدهای کلینیکی کولپوکولیزیس (lefort )  برای پرولاپس رحمی واژنی  واستفاده از  پساری برای پرولاپس رحمی  واژنی دكتر حاج هاشمي
89 مينا قائداميني دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 مقایسه اثرآندومتریال اسکراچینگ در فاز فولیکولار با فاز لوتئال در بیماران تحت IUI دكتر نقشينه دكتر تهراني
88 مريم كلاته جاري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی نتایج تشخیصی و درمانی بیماران مراجعه کننده با پاپ اسمیرHSIL  به درمانگاه انکولوژی دکترتاج السادات علامه
87 نجمه آنديده دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی سطح AMH سرم خون قبل و بعد از سالپنگوستومی وسالپنژکتومی دربیماران دچار EP دکترروح الامین
86 زهرا فروغي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی دقت و ارزش تشخیصی وحساسیت  سونوگرافی درمقابل هیستروسکوپی درتشخیص SCD دكتر زهرا علامه دكتر روح الامين
85 مريم دهقان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی دوساله نتایج سیتولوژی وکولپوسکوپی وپاتولوژی بیماران مراجعه کننده باپاپ اسمیراگوس دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی والزهرا دکترتاج السادات علامه
84 ريحانه وليان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی اثرمصرف مداوم داینوژست mg  2 و مصرف مداوم قرص جلوگیری از بارداری ( دوزپایین قرص منوفازیک ) درکاهش عود علائم پس از جراحی لاپاراسکوپیک اندومتریوز در بیماران مراجعه کننده به مراکزآموزشی درمانی الزهرا و بهشتی طی سالهای 97-94 دکترروح الامین 
83 شقايق محموديان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی و MRI در تشخیص پیش از زایمان پلاسنتااکرتا ومقایسه با یافته های بالینی حین جراحی دکترزهراعلامه
82 زهرا تشكر دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی ارزش تشخیصی MRI درافتراق توده های خوش خیم وبدخیم تخمدانی درمقابل پاتولوژی دکترفریبابهنام فر
81 مريم ترابي پور دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 تاثیر فیزیوتراپی عضلات کف لگن در عملکرد جنسی و بی اختیاری ادراری بعد از زایمان دكتر حاج هاشمي دكتر موحدي
80 الهام ارشد دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی دقت پایپل در زنان پس از یائسگی دکتربهنام فر
79 لادن مسگري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی دقت پایپل در زنان پس از یائسگی دکتربهنام فر
78 مائده ابراهيميان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 ارزیابی پیامدهای زایمان در زنان بارداری که از روشهای غیردارویی جهت کنترل درد زایمان طبیعی استفاده می کنند.(Evaluating the delivery outcome in pregnant women using nonpharmacologic approach to manage labour pain ) دكتر موحدي دكتر خاني
77 زينب نوابي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1394 1398 بررسی مقایسه ای شیاف پروژسترون و دوفاستون درموفقیت IUI دكتر نقشينه
76 ليلا تقي يار دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی مقایسه ای اثر متوتروکسات تک دوز با چند دوز در درمان بیماران مبتلا به حاملگی خارج رحمی مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی الزهرا و بهشتی در سال 96 و 95 دكتر خاني دكتر بهنام فر
75 شيوا دانشپور دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی ارتباط و ارزش تشخیصی نتایج سیتولوژی حفره آندومتربا نتایج نهایی پاتولوژی پس از هیسترکتومی و یا سالپنگواووفورکتومی دربیماران کاندید هیسترکتومی ویا  سالپنگواووفورکتومی مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی درسال 1395- 1394 دکترتاج السادات علامه
74 محبوبه محمدي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی پیامدهای سیر زایمان طبیعی در آب دكتر خاني
73 مينا احمدي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 مقایسه نتایج هیستروسالپنگوگرافی به دنبال درمان بیماران مبتلا به حاملگی خارج رحمی با سالپنگوستومی به طریق لاپاراسکوپی یا لاپاراتومی یا درمان مدیکال دکترروح الامین دکترخانی
72 مهرنوش صولتي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی و تعیین عوامل پروگنوستیک در out come مادری و نوزادی بارداریهای مادران واجد بیماریهای قلبی دکترموحدی
71 سارا حق شناس دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی عوارض عمل جراحی هیستروسکوپی – میومکتومی با و بدون وازوپرسین دكتر روح الامين
70 الهام مدني دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 مقایسه اثرات بی حسی کمباین (اسپاینال + اپیدورال ) در روند و پیامد زایمان طبیعی دکترموحدی  دکترهاشمی
69 نهال اعظمي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 ارزش پیش گویی کننده اندکسهای مقاومتی Mca/uma  در عوارض نوزادان مادران مبتلا به فشارخون حاملگی دکترشهشهان دکترزارعان
68 ندا معظم دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 مقایسه ارزش پیش بینی مثبت تریاژ پاپ اسمیرAscus با استفاده از HPV TEST  و کولپوسکپی بیوپسی دکتربهنام فر
67 فاطمه اسماعيليان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 بررسی مقایسه ای سونوگرافی و تومورمارکر CA125 درپیشگویی تشخیص بدخیمی توده های ادنکس دكتر روح الامين دكتر بهنام فر
66 بنفشه دهقان خليلي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1393 1397 مقایسه Dydrogesterone   با پروژسترون تزریقی در  early pregnancy دکترقهیری
65 فروغ يزداني دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 میزان موفقیت بارداری در سیکل های IUI متعاقب sampling اندومتر دکترمردانیان
64 افشان فرشادمهر دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 مقایسه تزریق کلسیم ومصرف کابرگولین درپیشگیری از ohss در زنان High Risk تحریک شده جهت تخمک گذاری دكتر تهراني دكتر مستاجران
63 كامليا حيدري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 مقایسه میزوپروستول با سوندداخل رحمی ازنظر رایپنینگ سرویکس دكتر دانش
62 مريم ناظمي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 بررسی مقایسه ای سونوگرافی واژینال پس از هیستروسکوپی تشخیصی ولاپاراسکوپی درارزیابی بازبودن لوله ها در زنان نابارور دكتر مردانيان دكتر روح الامين
61 شهرزاد شعباني نيا دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 بررسی ارتباط اندکس ضربان شریان رحمی در هفته های 30 تا 34 بارداری با پیامدهای پریناتال دکترزارعان
60 متينا جعفري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 نمونه برداری گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر اندومتر کم خطر دکتربهنام فر
59 الهام قريشي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 اثر دهیدرواپی اندرسترون در پیامد IVF در خانمهای بیشتر از 35 سال مراجعه کننده به کلینیک نازایی بهشتی و مرکزنازایی اصفهان دكتر تهراني دكتر مستاجران
58 بهاره رهبري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 بررسی اثران استیل سیستئین به همراه لتروزول برای القای تخمک گذاری موفق دربیماران نابارور مبتلا به pco دكتر تهراني دكتر مستاجران
57 سعيده كردجزي دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 بررسی مقایسه ای اثرتزریق پره واسکولار وازوپرسین بامیزوپروستول رکتال درکاهش میزان خونریزی ناشی از جراحی میومکتومی دكتر قهيري
56 هاجر جباري دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 ارزیابی عملکرد تخمدان در زنانیکه تحت عمل جراحی هیسترکتومی با و بدون سالپنژکتومی قرار میگیرند دکتر بهنام فر
55 مرجان نوربخش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396    
54 فرزانه احمدپور دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1392 1396 بررسی  رزرو تخمدان پس ازسیستکتومی لاپاروسکوپیک اندومتریوما با یا بدون تزریق وازوپرسین دكتر روح الامين
53 زینب ثریانژادمربی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395    
52 مریم انصاری دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی اثربخشی مکمل ویتامین دی در کاهش اندازه میوم های رحمی در خانمهای با کمبود ویتامین دی دکتر حاج هاشمی
51 مرضیه یعقوبی پور دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 ارتباط مصرف لبنیات با کیفیت اسپرم در مردان نابارورمراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی دکتر مردانیان
50 ملیحه خلیلی بندلی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی سطح غلظت25هیدروکسی ویتامین D وآدیپونکتین در خون مادر وورید شریان نافی در بارداریهای با و بدون دیابت بارداری

دکتر الهام نقشینه-

دکتر روح الامین

49 ساجده جعفری فشارکی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی اثر تجویز omega-3 بر روی AUB در بیماران مبتلا به PCO مراجعه کننده به درمانگاههای الزهرا و بهشتی دکتر بهناز خانی
48 مرجان نوربخش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395    
47 فائزه فرهت دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395    
46 الهام کارگرزاده دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 ارتباط میزان Leptin و تغییرات کالرداپلر uterine artery  در تریمستر دوم و پروگنوز بارداری دکتر الهه زارعان
45 زهرا دیانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395    
44 آزاده خورسندی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 تاثیر مواجهه با نورآفتاب و مکمل  ویتامینD در مادران باردار یا کمبود  ویتامینDمراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کشور دكتر مريم حاج هاشمي
43 سارا اسدی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی سطح ویتامین D در میزان حاملگی بیماران IVF شده دکترفاطمه مستاجران
42 آمال تارجن دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395    
41 فرانک رزاقی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی مقایسه تشخیص تهاجم جفت در استفاده از مارکرهای  SFLT1 وVGF و سونوگرافی  کالرداپلر عروق جفت دكتر الهام نقشينه
40 رویا جهانمردی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1391 1395 بررسی شیوع کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به PCO دکتر محرابیان دکترمحمدی زاده
39 نسرین فریادرس دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
38 محبوبه محمدخانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
37 نصرت قاندی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
36 زهرا کمرانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
35 نسترن زمانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
34 هدی ایروانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
33 آتنا خیام باشی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
32 لیلا موسوی سرشت دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
31 مریم حسینی روزبهانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
30 مهرنوش خسروی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
29 هلیا کمال دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
28 اعظم ظفر بخش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1390 1394    
27 محبوبه استکی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
26 فرزانه گدازنده ها دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
25 وحیده سادات هاشمی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
24 بهناز بنی هاشمی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
23 بهاره ملک زاده دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
22 ندا مقاره عابد دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
21 مرضیه توکلی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
20 سمیرا شیاری دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
19 محبوبه آزاده راه دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
18 فاطمه قاسمی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
17 سمیه شهسواری دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
16 اعظم ظفربخش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
15 زهرا شیخ سلیمان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
14 مونس کازرونی زاده دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1389 1393    
13 بهاره بدو شریف دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
12 لیلا هاشمی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
11 مرضیه رضایی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
10 زینب حاموش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
9 یلدا جفریده دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
8 صفیه اسحاقیان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
7 لاله صادقی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
6 الهه خوروش دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
5 سمیه خانجانی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
4 مریم افقهی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
3 مهرناز مهدی پور دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
2 مرضیه صادقی دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    
1 سمیه شیخ علیان دكتراي تخصصي زنان و مامايي 1388 1392    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir