دانش آموختگان گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج عکس
زینب ثریانژادمربی 1391 1395  
مریم انصاری 1391 1395
مرضیه یعقوبی پور 1391 1395  
ملیحه خلیلی بندلی 1391 1395
ساجده جعفری فشارکی 1391 1395  
مرجان نوربخش 1391 1395  
فائزه فرهت 1391 1395  
الهام کارگرزاده 1391 1395
زهرا دیانی 1391 1395  
آزاده خورسندی 1391 1395  
سارا اسدی 1391 1395  
آمال تارجن 1391 1395  
فرانک رزاقی 1391 1395  
رویا جهانمردی 1391 1395  
نسرین فریادرس 1390 1394  
محبوبه محمدخانی 1390 1394  
نصرت قاندی 1390 1394  
زهرا کمرانی 1390 1394  
نسترن زمانی 1390 1394  
هدی ایروانی 1390 1394  
آتنا خیام باشی 1390 1394  
لیلا موسوی سرشت 1390 1394  
مریم حسینی روزبهانی 1390 1394  
مهرنوش خسروی 1390 1394  
هلیا کمال 1390 1394  
اعظم ظفر بخش 1390 1394  
محبوبه استکی 1389 1393  
فرزانه گدازنده ها 1389 1393  
وحیده سادات هاشمی 1389 1393  
بهناز بنی هاشمی 1389 1393  
بهاره ملک زاده 1389 1393  
ندا مقاره عابد 1389 1393  
مرضیه توکلی 1389 1393  
سمیرا شیاری 1389 1393  
محبوبه آزاده راه 1389 1393  
فاطمه قاسمی 1389 1393  
سمیه شهسواری 1389 1393  
اعظم ظفربخش 1389 1393  
زهرا شیخ سلیمان 1389 1393  
مونس کازرونی زاده 1389 1393  
بهاره بدو شریف 1388 1392  
لیلا هاشمی 1388 1392  
مرضیه رضایی 1388 1392  
زینب حاموش 1388 1392  
یلدا جفریده 1388 1392  
صفیه اسحاقیان 1388 1392  
لاله صادقی 1388 1392  
الهه خوروش 1388 1392  
سمیه خانجانی 1388 1392  
مریم افقهی 1388 1392  
مهرناز مهدی پور 1388 1392  
مرضیه صادقی 1388 1392  
سمیه شیخ علیان 1388 1392  
       

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir