دانش آموختگان گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-5:09
Printer-friendly versionPDF version

" تا کنون هیچکدام از دانشجویان فارغ التحصیل نشده اند" 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir