دانش آموختگان گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/01-13:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
مهشيد بهرامي 1392 1396 تخصص
مجيد حاجي زاده 1392 1396 تخصص
محمد رضا رضائي 1392 1396 تخصص
هدا سادات شريف 1392 1396 تخصص
اميرحسين صرامي 1392 1396 تخصص
فربد فراست 1392 1396 تخصص
نفيسه نصر 1392 1396 تخصص
ميلاد وكيلي 1392 1396 تخصص
سميه فتحي 1392 1396 تخصص
الهام قرباني 1392 1396 تخصص
مريم تاكي 1392 1396 تخصص
هبه خضره 1391 1396 تخصص
دكتر پيمان هاشمي 1391 1395 تخصص
دكتردانيال گلبيدي 1391 1395 تخصص
دكترمحمد مومني 1391 1395 تخصص
دكترشادي نوري 1391 1395 تخصص
دكترغزاله جمالي پور صوفي 1391 1395 تخصص
دكترفريد شيرواني 1391 1395 تخصص
دكترامير نصرتي 1391 1395 تخصص
دكتر مهديه بشاش 1391 1395 تخصص
دكترمريم خادم 1390 1394 تخصص
دكتر احسان اميني 1390 1394 تخصص
دكتر مرضيه شريف زاده 1390 1394 تخصص
دكتر ليلا جلالي منفرد 1390 1394 تخصص
دكت الهام وارسته 1390 1394 تخصص
دكتر سيما كمال 1390 1394 تخصص
دكتر اكبرطالب 1390 1394 تخصص
دكتر ساره برومند 1390 1394 تخصص
دكتر آرش تقوي 1390 1394 تخصص
دكتر احمد مرادي 1390 1394 تخصص

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir