دانش آموختگان گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   نام و نام خانوادگی     سال ورود     سال خروج    مقطع فراغت از تحصیل
   دکتر نگاه چعبی اهوازی         1391 1393     دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی       
 دکتر زینب صالحی 1391 1393  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر هدی مهدوی 1391 1393  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر پوریا عادلی رانکوهی 1390 1392  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر فرزانه نیکوبین 1390 1392  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر مقتدا شعوری 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر هادی فائزی 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر سیدمسعودسعیدیان 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر شاهین طاهری 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر نفیسه ارباب جلفایی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر علی صیادی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر صدیقه قاسمی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر آرمین سعیدی 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر سهیل وجدانی 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر مصطفی سروی زاده 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر نادیا نجفی زاده  1386 1388  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir