دانش آموختگان گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   نام و نام خانوادگی     سال ورود     سال خروج    مقطع فراغت از تحصیل
دکتر محسن طاهری 1397 1402 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر محسن رضایی 1397 1402 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر محمود ملکی  1397 1402 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر امیر حسین رایگانی 1396 1401 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر ندا محمدی 1396 1401 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر زینب عندلیب 1396 1401 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر رویا مبینی  1396 1401 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر سوسن عندلیبی 1395 1399 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر حمید قهرمانی 1394 1398 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر علی ابراهیمی  1394 1398 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر مانیا رجب زاده 1394 1398 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر زهرا نادری 1394 1398 دستیار رشته رادیوانکولوزی
دکتر مهسا کیانی نیا 1393 1397 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر رضا مقاره عابد 1393 1397 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر زکیه وسگری 1393 1397 دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر رفاق شرهانی 1392 1396  دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
دکتر علی اصغرشاکری 1392 1396  دکترای تخصصی رادیوانکولوژی
   دکتر نگاه چعبی اهوازی         1391 1393     دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی       
 دکتر زینب صالحی 1391 1393  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر هدی مهدوی 1391 1393  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر پوریا عادلی رانکوهی 1390 1392  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر فرزانه نیکوبین 1390 1392  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر مقتدا شعوری 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر هادی فائزی 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
 دکتر سیدمسعودسعیدیان 1389 1391  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر شاهین طاهری 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر نفیسه ارباب جلفایی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر علی صیادی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر صدیقه قاسمی 1388 1390  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر آرمین سعیدی 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر سهیل وجدانی 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر مصطفی سروی زاده 1387 1389  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 
دکتر نادیا نجفی زاده  1386 1388  دکترای تخصصی رادیوتراپی ـ انکولوژی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir