دانش آموختگان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراعت از تحصيل
دكتر ابراهيم اسكندري 95 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر حميدطالب زاده 94 96 فوق تخصص جراحي توراكس
دكترسعيد باعزت 93 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر محمدرضا مقدم نيا 93 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر محمد مولايي 92 96 تخصص جراحي عمومي
دكترآرش مهراز 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر پژمان پوراذري 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا كاوياني 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكترخديجه گرگي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر سيدوحيد طباطبايي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر بهزاد حداد 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر اسداله روشني 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر نهيان مرادي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر محمدنظري 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر شهاب شهابي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر سعيد كيقبادي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي صادقي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترحامدپارسا 91 95 تخصص جراحي عمومي
اميرحسين ايرج پور 91 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر راستين محمدي مفرد 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مصطفي رجبي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترموسي زين العابدين 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميد مللي 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر امير حسين داورپناه 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر محمدباقر حيدري 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر شهرام شيراني 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر عباسعلي دهقان 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir