دانش آموختگان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/19-13:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراعت از تحصيل
دكتر محمدنظري 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر شهاب شهابي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر سعيد كيقبادي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي صادقي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترحامدپارسا 91 95 تخصص جراحي عمومي
اميرحسين ايرج پور 91 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر راستين محمدي مفرد 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مصطفي رجبي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترموسي زين العابدين 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميد مللي 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر امير حسين داورپناه 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر محمدباقر حيدري 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر شهرام شيراني 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر عباسعلي دهقان 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir