دانش آموختگان گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل ایمیل
رامین دیباج 1392 1398 Ph.D Ramin.dibaj@gmail.com
سیده سعیده ابراهیمی 1395 1398 کارشناسی ارشد ebrahimi.saide@gmail.com
الهام حقیقی فر  1395 1368 کارشناسی ارشد el.haghighifar@gmail.com
مهرداد زالی پور 1392 1398 Ph.D mzalipoor@gmail.com
بهنام سی سخت پور 1394 1398 کارشناسی ارشد sisakhtpourb@gmail.com
سمیه جهانی شرافت 1391 1398 Ph.D Jahani_somayeh@yahoo.com
طیبه شکبیا دستگردی 1395 1398 کارشناسی ارشد t.shakiba59@yahoo.com
صبا جلالی فر 1395 1398 کارشناسی ارشد sabaJalalifar6@gmail.com
هاجر محمدی برزلیقی 1391 1398 Ph.D Hajar_mohamadi@yahoo.com
احد محمودی منفرد 1395 1398 کارشناسی ارشد  
مهدی مقدم پور 1392 1398 Ph.D mehdimoghadampoor@yahoo.com
یلدا استادی 1394 1397 کارشناسی ارشد  
فائزه قاضی عسگر 1394 1397 کارشناسی ارشد  
مهدی شعبانی 1393 1397 کارشناسی ارشد  
مهرداد محمدی 1395 1397 کارشناسی ارشد  
مسعود کیخا 1394 1397 کارشناسی ارشد  
لیلا قیطانی 1393 1397 کارشناسی ارشد  
سپهر نوید 1393 1396 کارشناسی ارشد  
حسین صداقت 1391 1396 Ph.D  
علی اکبر رضایی 1391 1396 Ph.D  
داود آزادی 1391 1396 Ph.D  
دنیا زارع 1393 1396 کارشناسی ارشد  
شیما سپهرپور 1393 1396 کارشناسی ارشد  
مهدی خورشیدی 1393 1396 کارشناسی ارشد  
نعمت اله رحیمی 1392 1396 کارشناسی ارشد  
سمیرا محمدی مبارکه 1392 1395 کارشناسی ارشد  
ملیحه کریمی 1392 1395 کارشناسی ارشد  
پوریا نصیرمقدس 1392 1395 کارشناسی ارشد  
 زهرا طاها نسب 1392 1395 کارشناسی ارشد  
سید ابوالفضل حسینی نسب 1392 1395 کارشناسی ارشد  
نفیسه ملکی 1392 1395 کارشناسی ارشد  
فاطمه ریاحی 1390 1395 Ph.D  
سینا مباشر زاده 1390 1394 Ph.D  
میثم روزبهانی 1391 1394 کارشناسی ارشد  
راضیه دهبانی پور 1391 1394 کارشناسی ارشد  
محمدحسین رضائیان 1391 1394 کارشناسی ارشد  
راضیه کمال دولت آبادی 1391 1393 کارشناسی ارشد  
آزاده  ترقیان 1391 1393 کارشناسی ارشد  
زینب بابایی 1391 1393 کارشناسی ارشد  
حسینعلی راهدار 1391 1393 کارشناسی ارشد  
مریم  احمدپور 1391 1393 کارشناسی ارشد  
حمید واعظ 1389 1393 Ph.D  
امیرمرتضی ابراهیم زاده 1389 1393 Ph.D  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir