دانش آموختگان گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/06-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع فراغت از تحصیل دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه  استاد راهنما ایمیل
51 طاهره علیپور کارشناسی ارشد 1396-1399 بررسی فراوانی سویه های اشرشیاکلی انترواگریگیتیو (EAEC)، هیبریدهای انترواگریگیتیو-اروپاتوژنیک (EAEC/UPEC) و ژن های مهم ویرولانس درایزوله های جدا شده از نمونه های  بالینی انسان دربیمارستان های امام حسین و شریعتی شهر اصفهان سال 98  خانم دکتر فرخنده پورسینا

Tahoora.alipoor96@gmali.com

50 آزاده ترقیان Ph.D 1394-1399 بررسی مقایسه‌ای الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، تایپ کپسولی و فاکتورهای ویرولانس جدایه های کلبسیلاپنومونیه  هایپرویرولانت و کلاسیک در عفونت‌های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه  در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان در سال 1398 آقای دکتر حسین فاضلی

a.taraghian@resident.mui.ac.ir

49 مریم خلیلی کارشناسی ارشد 1396-1399 بررسی میزان فراوانی مننگوآنسفالیت های ویروسی ناشی از ویروس های هرپس سیملکس ویروس تیپ یک و دو، ویروس واریسلا- زوستر، اکوویروس و پاراکوویروس با روش Multiplex PCR در کودکان زیر ده سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 99-98  خانم دکتر شراره مقیم

maryamkh862@gmail.com

48 مرضیه صفری Ph.D 1393-1399 بررسی تنوع ژنتیکی مرتبط با ژن های مقاومت به داروهای خط اول غیر تزریقی و دوم تزریقی و تایپینگ ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم منطقه ای استان اصفهان با استفاده از روش های مولکولار آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی marziehhsafari@gmail.com
47 امین صادقی کارشناسی ارشد 1396-1399

بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت کینولونی وابسته به پلاسمید و سروگروپ‌‌های آنتی‌ژن O در جدایه‌های اشرشیا کلی بیماری‌زای دستگاه ادراری جدا شده از بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مبتلا به عفونت‌های ادراری در بیمارستان های نور و حضرت علی اصغر (ع)  اصفهان در سال 1398

آقای دکتر سیداصغر هوایی a.sadeghi252@gmail.com
46 امیرحسین فیاضی کارشناسی ارشد 1396-1399 بررسی مقایسه ای فراوانی اینتگرون های کلاس یک و دو و سیستم افلاکس پمپ AcrAB-TolC در جدایه های اشرشیا کلی اوروپاتوژنیک به دست آمده از بیماران پیوند کلیه و سایر بیماران مبتلا به عفونت ادراری بیمارستان های نور و حضرت علی‌اصغر(ع) و الزهرا (س) اصفهان در سال 1398 آقای دکتر سیداصغر هوایی Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
45 مهرداد حلاجی Ph.D 1394-1399 بررسی مقایسه‌ای تنوع ژنتیکی جدایه‌های بالینی اشرشیاکلی بدست آمده از بیماران پیوند کلیه و سایر بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نور و حضرت علی‌اصغر(ع) و الزهرا(س) اصفهان در سال 1398 آقای دکتر سیداصغر هوایی mehrdad.md69@gmail.com
44 ژینا وزیرزاده Ph.D 1393-1399 بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به Dyspepsia با استفاده از روش هیبریدیزاسیون در موضع با استفاده از پروب های فلوئورسنت (FISH) و تایپینگ مولکولی جدایه ها در اصفهان
97-96
خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده J.vazirzadeh@gmail.com
43 رامین دیباج Ph.D 1392-1398 بررسی تنوع اکتینومایستهای مهم پزشکی جدا شده از منابع حیوانی مرتبط با انسان و محیط پیرامون آنها با استفاده از روش های فنوتیپیک و مولکولی در اصفهان  آقای دکتر حسن شجاعی Ramin.dibaj@gmail.com
42 سیده سعیده ابراهیمی کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی اثر توام باکتریوفاژ و آنتی بیوتیک برروی بیوفیلم Acine tobacter. baumannii مقاوم به دارو خانم دکتر شراره مقیم ebrahimi.saide@gmail.com
41 الهام حقیقی فر  کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی فراوانی نسبی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین higBA وrelBE  دراسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و تشکیل دهنده بیوفیلم جدا شده از عفونت زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام موسی کاظم  شهراصفهان در سال 1397 آقای دکتر حسین فاضلی el.haghighifar@gmail.com
40 مهرداد زالی پور Ph.D 1392-1398 بررسی تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان های منتخب اصفهان 96-95 آقای دکتر سیداصغر هوایی mzalipoor@gmail.com
39 بهنام سی سخت پور کارشناسی ارشد 1394-1398 بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتربومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی  خانم دکتر شراره مقیم sisakhtpourb@gmail.com
38 سمیه جهانی شرافت Ph.D 1391-1398 مطالعه تغییرات کمی کلستریدیوم و باکتریوئیدس در بافت سرطانی روده بزرگ در مقایسه با بافت سالم و ارزیابی توان آنها در القای جهش زایی و تغییر بیان ژن در کشت سلولی 

خانم دکتر شراره مقیم

خانم دکتر حاجیه خانم قاسمیان صفایی

Jahani_somayeh@yahoo.com
37 طیبه شکبیا دستگردی کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96 خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده t.shakiba59@yahoo.com
36 صبا جلالی فر کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی sabaJalalifar6@gmail.com
35 هاجر محمدی برزلیقی Ph.D 1391-1398 تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus آقای دکتر حسین فاضلی Hajar_mohamadi@yahoo.com
34 احد محمودی منفرد کارشناسی ارشد 1395-1398 بررسی فراوانی ژنهایblaPER-1 و csuE و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم در سویه های آسینتوباکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای منتخب آموزشی اصفهان، 1396 آقای دکتر جمشید فقری  
33 مهدی مقدم پور Ph.D 1392-1398 بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان آقای دکتر جمشید فقری mehdimoghadampoor@yahoo.com
32 یلدا استادی کارشناسی ارشد 1394-1397 بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396 آقای دکتر جمشید فقری  
31 فائزه قاضی عسگر کارشناسی ارشد 1394-1397 بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان خانم دکتر فرخنده پورسینا  
30 مهدی شعبانی کارشناسی ارشد 1393-1397 بررسی تاثیر miRNAhas-7704mimic  بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی خانم دکتر شراره مقیم  
29 مهرداد محمدی کارشناسی ارشد 1395-1397 بررسی فراوانی و تنوع ژنتیکی بوکا ویروس انسانی و عفونت های ویروسی همراه RSV و روتا ویروس در کودکان زیر سه سال مبتلا به عفونتهای گوارشی و تنفسی ویروسی حاد در بیمارستان امام حسین شهر اصفهان در سالهای 96-95 خانم دکتر شراره مقیم  
28 مسعود کیخا کارشناسی ارشد 1394-1397  بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی  
27 لیلا قیطانی کارشناسی ارشد 1393-1397 بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز و ژن bla-KPC در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و تعیین اثر سینرژیسمی مروپنم و کلیستین در مهار رشد آنها در سال 1396 آقای دکتر حسین فاضلی  
26 سپهر نوید کارشناسی ارشد 1393-1396 جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایست های بیماری زا در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج آقای دکتر حسن شجاعی  
25 حسین صداقت Ph.D 1391-1396 تایپینگ ملکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان  آقای دکتر سید اصغر هوایی   
24 علی اکبر رضایی Ph.D 1391-1396 تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394 آقای دکتر جمشید فقری  
23 داود آزادی Ph.D 1391-1396 جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایستهای (مایکوباکتریوم، نوکاردیا و رودوکوکوس) با توانایی Bioremediation از اکوسیستمهای خاص ایران آقای دکتر حسن شجاعی  
22 دنیا زارع کارشناسی ارشد 1393-1396 بررسی خصوصیات ژنوتایپی متالوبتالاکتامازهای bla-IMP ، bla-VIM و bla-SPM در انتروباکتریاسه های دارای مقاومت گسترده (XDR) جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان و بیمارستان امام شهر تهران در سال 1395 آقای دکتر حسین فاضلی  
21 شیما سپهرپور کارشناسی ارشد 1393-1396 ردیابی حضور ژن های کد کننده سیستم های توکسین- آنتی توکسین MqsR/MqsA و Ghot/Ghos و تشکیل بیوفیلم در سویه های بالینی مقاوم و حساس اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان  خانم دکتر فرخنده پورسینا  
20 مهدی خورشیدی کارشناسی ارشد 1393-1396 جداسازی و شناسایی فنوتیپیک و مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی موجود در عفونتهای بیماران دیابتی شهر اصفهان در سال 1395 آقای دکتر حسن شجاعی  
19 نعمت اله رحیمی کارشناسی ارشد 1392-1396 تعیین فراوانی ژنهای بیماریزای esp ، gel E و قدرت تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های انتروکوکی جدا شده از ادرار در بیمارستان های الزهراء (س) و غرضی اصفهان خانم دکتر فرخنده پورسینا  
18 سمیرا محمدی مبارکه کارشناسی ارشد 1392-1395 مقایسه و تعیین مناسبترین روش جدا سازی DNA مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس با استفاده از تکنیک Multiplex Real Time PCR ژن ITS آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی  
17 ملیحه کریمی کارشناسی ارشد 1392-1395 تایپینگ ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از سواپ بینی پرسنل بخش مختلف بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با روش SCC mec typing آقای دکتر سید اصغر هوایی   
16 پوریا نصیرمقدس کارشناسی ارشد 1392-1395 بررسی فراوانی موتاسیون ژن های mucA و alg44 در باکتری های سودوموناس آئروجینوزا موکوئیدی و غیر موکوئیدی جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) خانم دکتر حاحیه قاسمیان صفایی  
15  زهرا طاها نسب کارشناسی ارشد 1392-1395 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن های bla CTX-M و bla TEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 94-93   آقای دکتر جمشید فقری  
14 سید ابوالفضل حسینی نسب کارشناسی ارشد 1392-1395 بررسی مولکولی ژنهای  کوئوروم سنسینگ ( lasR و  (pqsRدر سویه های مقاوم و حساس  سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم(ع)   حاجیه خانم قاسمیان صفایی  
13 نفیسه ملکی کارشناسی ارشد 1392-1395 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان   آقای دکتر جمشید فقری  
12 فاطمه ریاحی Ph.D 1390-1395 بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان بااستفاده از روش تایپینگ 24 لوکوسMIRU-VNTR آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی  
11 سینا مباشر زاده Ph.D 1390-1394 بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به جامعه در کودکان سنین 6-2 سال با روش Multi Locus Sequence Typing (MLST)  آقای دکتر حسن شجاعی  
10 میثم روزبهانی کارشناسی ارشد 1391-1394 بررسی ویژگی های ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد توکسین پنتون والنتین جداشده از بیماران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در تابستان1392 آقای دکتر سید اصغر هوایی   
9 راضیه دهبانی پور کارشناسی ارشد 1391-1394 بررسی موتاسیون در ژنهای gyrA و parC اشریشیاکلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهراء(س) اصفهان در سال 92-93 آقای دکتر جمشید فقری  
8 محمدحسین رضائیان کارشناسی ارشد 1391-1394 بررسی تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دامهای اصفهان به روش PCR-RFLPژنhsp65و تعیین توالی ژن16 S rRNA آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی  
7 راضیه کمال دولت آبادی کارشناسی ارشد 1391-1393 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaVEB و blaPER و blaSHV در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92 آقای دکتر حسین فاضلی  
6 آزاده  ترقیان کارشناسی ارشد 1391-1393 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaSHV و blaVEB در جدایه های بالینی آسینتوباکتربومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92 آقای دکتر حسین فاضلی  
5 زینب بابایی کارشناسی ارشد 1391-1393 شناسایی گونه های جداسازی شده کلی فرم در فیلترهای شنی تصفیه خانه آب اصفهان به روش فنوتیپیک و PCR-Sequensing ژنهای lacZ  و lamB آقای دکتر حسین فاضلی  
4 حسینعلی راهدار کارشناسی ارشد 1391-1393 شناسایی و بررسی فیلوژنتیک نوکاریاهای موجود در منابع محیطی بیمارستانهای استان اصفهان براساس متدولوژی Moltilocous sequencing analysis آقای دکتر سید اصغر هوایی  
3 مریم  احمدپور کارشناسی ارشد 1391-1393 بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون - ولنتین (pvl)و ارتباط آن ها با ژن mecA و تایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در بیمارستان الزهرا اصفهان آقای دکتر سید اصغر هوایی   
2 حمید واعظ Ph.D 1389-1393 بررسی تایپ مولکولی و موتاسیون ژن های تنظیمی افلاکس پمپ (mexR و nfxB) در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان، 1392 خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی  
1 امیرمرتضی ابراهیم زاده Ph.D 1389-1393 تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان و تهران در سال 1392 آقای دکتر سید اصغر هوایی   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir