دانش آموختگان گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-5:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
1 سید علی ابطحی MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
2 مریم احمدی MsC 1390-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
3 گلزار احمدی MsC 1395-1398

بررسی و مقایسه اثر Silymarin و Betamethasone بر درصد و فعال سازی سلولهای کشنده طبیعی (NK-CD314) موجود در PBMC سه گروه خانمهای با بیماری پره اکلامپسی، بارداری موفق و افراد سالم

دکتر علیرضا عندلیب
4 لیلا احمدی MsC 1395-1398

بررسی مقایسه ای اثر کوئرستین استات و پردنیزولون بر تکثیر سلول های Th17 و بیان ژن Il17 و RORc در PBMC بیماران ام اس

دکتر فرشته آل صاحب فصول
  وجیهه استادی PhD 1390-1399

بررسی ژنتیکی و عملکردی سلول های Th 17 در بیماران مستعد به کاندیدیازیس مکرر

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
5 اسما اسلامی MsC 1395-1398

کلون کردن و بیان ژنهای سایتوکاینی اینترلوکین 11 و 13 در سلولهای بنیادی برگرفته از بافت چربی انسان

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
6 نفیسه اسمعیل PhD 1389-1392    
7 مهنوش اشجع آروان MsC

1395-1398

بررسی کلون کردن و بیان ژن های اینترفرون بتا و فاکتور مهار کننده لوسمی در سلول های بنیادین برگرفته از بافت چربی

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
8 احسان الماسی MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
9 بشرا افشار MsC 1395-1398

بررسی تأثیر Epigallocatechin-3-gallate بر میزان پروتئین HIF-1a و بیان ژن RORC

در سلولهای تک هسته­ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شرایط آزمایشگاهی

دکتر فرشته آل صاحب فصول
10 ساناز افشار MsC 1392-1395

بررسی بیان XBP1 و IRF4 لنفوسیت های B خون محیطی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی شایع متغیر CVID

دکتر نفیسه اسمعیل
11 الهام امیر چخماقی PhD 1386-1392 اطلاعاتی در گروه ندارند  
12 محبوبه انصاری MsC 1391-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
13 غزاله بردباری MsC 1390-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
14 معصومه پولادی MsC 1390-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
15 فرزانه پیغمبرزاده MsC 1393-1396

بررسی اثر سلول کشی سلولهای  NK جدا شده از خون محیطی به روش سایتوتوکسیسیتی در مقایسه با روش ایمنومگنت بر رده سلولهای سرطانی MCF7 در حضور سایتوکاین های IL 15 و IL 21 با و بدون سلول Feeder

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
16 مهتاب تاپاک MsC 1387-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
17 فاطمه تشریفی MsC 1392-1395

تعیین بیان ژن های فسفودی استراز 3A 3B و4A در بازوفیل های خالص شده افراد آلرژیک در مقایسه با افراد سالم

دکتر عباسعلی پورآذر
18 شیرین جعفری MsC 1388-1391 اطلاعاتی در گروه ندارند  
19 اعظم جمشیدیان MsC 1392-1396 اطلاعاتی در گروه ندارند  
20 علی حسن زاده MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
21 مینا حسینی MsC 1393-1396

بررسی اثر درمانی تایمکتومی بر میانگین جمعیت سلول های Tc17 و Th17 در خون محیطی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس

دکتر نفیسه اسمعیل
22 سهیلا خضرایی MsC 1389-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
23 زهرا خلیفه زاده MsC 1395-1398

بررسی تاثیر فولیک اسید بر میزان بیان پروتئین hif 1a و ژن IL17 در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر فرشته آل صاحب فصول
24 راضیه خوشنویسان PhD 1392-1398

بررسی توالی ژنتیکی ژن NOX1 توسط Next Generation Sequencing و تاثیر واریانت موتانت در تولید واسطه های فعال اکسیژن و مسیر NF-KB  در سلول های PBMCs در افراد مبتلا به IBD و مدل سلولی COS7

دکتر عباس رضایی
25 بهروز رباط جزی MsC 1393-1396

بررسی میانگین سلول های Th22 و Tc22 در خون محیطی افراد مبتلا به بیماری میاستنی گراویس قبل و بعد از عمل جراحی برداشتن تیموس

دکتر نفیسه اسمعیل
26 شکوفه رحیم پور MsC 1392-1396

مقایسه میزان بیان ژن و سطح سرمی CD226 در بیماری MS و افراد سالم

دکتر فرشته آل صاحب فصول
27 مهشید رحمتی MsC 1395-1398

بررسی بررسی مقایسه ای اثر اپی ژنین استات و متیل پردنیزولون استات بر تکثیر سلول های Th17 و بیان ژن Il17a و RORc در سلول های تک هسته ای خون محیطی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر عباسعلی پورآذر
28 ناهید رضایی MsC 1390-1397   دکتر
29 مهسا رضایی پور MsC 1392-1395

بررسی سطح سرمی sema-3A در بیماران دچار مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله ی عود و خاموشی و ارزیابیاثر miR-145 بر میزان بیان ژنsema-3A در PBMCs افراد سالم

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
30 میترا رفیعی PhD 1392-1398 بررسی اثر ویتامین D3 بر بیان رسپتور های پروژسترون و (PIBF) Progesterone Induced Blocking Factor در سلول های TCD4+ بکر و متعاقباً اثر PIBF در تمایز سلول های T تنظیمی، در خانم های مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با گروه کنترل دکتر عباس رضایی
31 میترا رفیعی MsC 1389-1392

بررسی اثر ویتامین D3 بر بیان رسپتور های پروژسترون و (PIBF) Progesterone Induced Blocking Factor در سلول های TCD4+ بکر و متعاقباً اثر PIBF در تمایز سلول های T تنظیمی، در خانم های مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با گروه کنترل

دکتر عباس رضایی
32 ریحانه رهنما PhD 1392-1398

بررسی اثر آنتی بادیهای ضد تیروپراکسیداز (آنتی TPO) موجود در سرم خانمهای مبتلا به سقط جنین مکرر (RSA) و بدون سابقه سقط جنین، بر آنژیوژنز، تکثیر و آپوپتوز سلولهای اندومتر نرمال

دکتر عباس رضایی
33 نسرین زارع PhD 1392-1397   دکتر ناهید اسکندری
34 نسرین زارع MsC 1388-1391    
35 نسرین سرشکی PhD 1392-1398 بررسی ارتباط TLR های 2 و 4 در سطح اسپرم در القا تولید Anti Paternal Cytotoxic Anti body در القا بیان مولکول های HLA کلاس I و II در سطح اسپرم و ارتباط پروبیوتیک با این فرآیند در زوج های مبتلا به سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با زوج های سالم دکتر عباس رضایی
36 نسرین سرشکی MsC 1386-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
37 شیما سلطانی MsC 1392-1395

بررسی میزان بیان ژن و سطح سرمی Midkine  و پروتئین فاز حاد التهابی (CRP) در بیماران مبتلا به سلیاک و افراد سالم در شهر اصفهان

دکتر محسن مسجدی
38 آزاده سیدجودکی MsC 1392-1395

بررسی میزان بیان ژن OX40 در خون محیطی و سطح سرمی پروتئین آن در بیماران مبتلا به پارکینسون

دکتر فرشته آل صاحب فصول
39 شهرام سیدی PhD 1384-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
40 شیما شاپوری MsC 1392-1395

Investigation of Sema3A gene expression of Multiple sclerosis patients in relapsing and remitting stages and evaluation of the effect of miR-497-5p on its expression in normal PBMCs

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
41 سرینه شاجانیان MsC 1389-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
42 مریم شریعتی MsC 1395-1398

بررسی تاثیر سیلیمارین بر عملکرد و تکثیر سلول های Treg جدا شده از بیماران MS در شرایط آزمایشگاهی

دکتر نفیسه اسمعیل
43 مهدی شهبازی PhD 1388-1394

اطلاعاتی در گروه ندارند

 
44 ناهید صداقت MsC 1391-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
45 مریم صدری MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
46 مجید عابد خجسته MsC 1391-1395 اطلاعاتی در گروه ندارند  
47 فائزه عباسی راد MsC 1392-1395

بررسی بیان BLIMP1 و BCL6 لنفوسیت های B خون محیطی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی شایع متغیر CVID

دکتر نفیسه اسمعیل
48 شیرین عبدالله کوهپایه PhD 1389-1395 اطلاعاتی در گروه ندارند  
49 زهرا عدنانی MsC 1392-1396

بررسی نقش سلول های CD+6 CD+25 foxp+3(Treg) در بیماران CVID آلرژیک مقایسه آن با بیماران CVID فاقد علائم آلرژیک

دکتر ناهید اسکندری
50 راضیه علیپور MsC 1386-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
  راضیه علیپور PhD 1392-1399

بررسی اثر میکروپارتیکل­های سرمی خون و تله­های خارج سلولی نوتروفیلی بدست آمده از بیماران لوپوس اریتروماتوز منتشر و افراد سالم بر شاخصهای التهابی و ضدالتهابی نوتروفیلها

دکتر عباسعلی پورآذر
51 هادی غضنفری MsC 1386-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
52 رضا غلامنژاد PhD 1391-1396

Evaluation of the effect of corticosteroid and antioxidant on innate immunity inflammatory factors, in order to improve the kidney transplantation outcome from brain-dead donors

دکتر عباس رضایی
53 بنفشه فاضلی MsC 1391-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
54 رحیم فرهانی MsC 1389-1392 اطلاعاتی در گروه ندارند  
55 سالومه فولادی PhD 1390-1397

بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر تکثیر و عملکرد لنفوسیتهای TCD4 از طریق گیرنده OX40 و لیگاند آن در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

دکتر محسن مسجدی
56 صادق فیض اله زاده PhD 1390-1395 اطلاعاتی در گروه ندارند  
57 مهدی قطره سامانی PhD 1389-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
58 نیلوفر کیهان مهر MsC 1392-1395

مقایسه اثر داروهای سیلی مارین و سیکلوسپورین بر تکثیر لنفوسیت های Treg و ترشح سایتوکاین TGFβ

دکتر ناهید اسکندری
59 ندا کثیری MsC 1395-1398

بررسی مقایسه ای اثر اپیژنین استات و متیل پردنیزولون استات بر روی تکثیر سلول های Th1 ، بیان ژن IFN-g  و TBX 21 در PBMC افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر عباسعلی پورآذر
60 مزدک گنجعلی خانی حاکمی PhD 1384-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
  نوشین لطفی PhD 1395-1399

بررسی اثرات مهار GM-CSF بر فنوتایپ و عملکرد مونوسیتهای خون محیطی انسان

دکتر نفیسه اسمعیل
61 مصطفی مانیان MsC 1389-1392 اطلاعاتی در گروه ندارند  
62 حسین متدین PhD 1391-1397

بررسی اثر سلولهای اپی تلیال پرده آمنیون روی لنفوسیتهای TCD4+ زنان مبتلا به سقط جنین مکرر خود به خودی با علت ناشناخته

دکتر عباس رضایی
63 سمانه محمدزاده PhD 1390-1397

ارزیابی عملکرد لنفوسیتهای T در پاسخ به PD1 ترشحی از سلولهای رده سرطانی MDA-MB231 ترانسفکت شده

دکتر علیرضا عندلیب
64 وحید محمد شاهرخی PhD 1390-1395 بررسی اثر واکسن Derp2 (آنتی ژن مایت خانگی) به همراه ادجوانت های CPG,MPLA,BCG در پیشگیری از ایجاد آسم آتوپیک حاد در موش Balb/c دکتر ناهید اسکندری
65 مریم محمدگنجی MsC 1392-1395

ارزیابی میزان آپوپتوز در رده سلولی  HL-60با دخالت Galectin9 به دنبال مهار بیان ژن TIM-3  با استفاده از miR-326

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
66 نبی اله محمدی MsC 1391-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
67 نگار مرآتیان MsC 1392-1395

بررسی بیان مولکول  T cell Immunoglobulin and Mucin domain 3 بر سطح مونوسیت های خون محیطی خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر خود به خود در مقایسه با خانم های باردار وغیر باردار سالم

دکتر نفیسه اسمعیل
68 فریبا مزروعی MsC 1390-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
69 اسداله مسیبیان MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
70 اکرم مصلحی MsC 1390-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
71 معصومه معصومی MsC 1388-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
72 کامران مقدس MsC 1387-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
73 یاسر مقدم MsC 1392-1396

Evaluation of the effect of TIM-3 suppression by miR-498 and It’s effect on proliferation of HL60 cell line

دکتر علیرضا عندلیب
74 حلیمه مولایی نژاد MsC 1390-1393 اطلاعاتی در گروه ندارند  
75 حمیدرضا میرزایی MsC 1386-1390 اطلاعاتی در گروه ندارند  
76 افشین نامدار PhD 1388-1394 اطلاعاتی در گروه ندارند  
77 آناهیتا نجفعلی زاده MsC 1393-1396

مقایسه اثر سایتوتوکسیسیتی سلول های کشنده طبیعی خون محیطی توسط دو روش کمپلمان آنتی بادی و ایمونومگنت بر روی رده سلولهای سرطان لوسمی میلوئیدی حاد (AML) در حضور سایتوکاین های IL18 و IL15 همراه یا بدون سلول Feeder

دکتر نفیسه اسمعیل
78 مریم نقاش زرگریان MsC 1395-1398 بررسی اثر نانوکورکومین بر میزان بروز گیرنده های مهاری PD-1 و TIM-3 و بیان ژن Bcl-xl در نمونه سلولهای تک هسته­ای خون محیطی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستیک دکتر فرشته آل صاحب فصول
79 پرنیان نوابی MsC 1395-1398 طراحی و ساخت قطعه تک زنجیره ناحیه متغیر (scFv) آنتی بادی علیه (IL2Ra)CD25 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
80 فرشته نوابی MsC 1393-1397 اطلاعاتی در گروه ندارند  
81 الهه نوری جاوید MsC 1388-1391 اطلاعاتی در گروه ندارند  
82 الهه واعظ مقدم MsC 1392-1396

بررسی اثر سلیمارین بر روی سلول های Th17 جدا شده از نمونه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شرایط آزمایشگاهی

دکتر نفیسه اسمعیل
83 ویدا همایونی PhD 1389-1395

Determination of Optimized Condition for Production of Camel Antibody (Nanobody) Against TIM-3 Using Phage Display Technology

دکتر عباس رضایی
84 رضا یزدانی PhD 1391-1395

بررسی میزان آپوپتوز و بیان مولکول های مسیر پیام دهی PI3k/AKT/FOXO در سلول های B خون محیطی بیماران دچار CVID در مقایسه با افراد سالم

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
85 رضا یزدانی MsC 1389-1391 اطلاعاتی در گروه ندارند  
86 یعقوب یزدانی PhD 1384-1389 اطلاعاتی در گروه ندارند  
87 زهرا یوسفی PhD 1392-1398

بررسی اهمیت گیرنده اختصاصی لنفوسیت بی انسانی /IRTA5 FCRL1 بعنوان هدفی جهت تشخیص یا ایمونوتراپی لنفوم های غیرهوچکین لنفوسیت B از جمله لنفوم بزرگ سلول B منتشر

دکتر ناهید اسکندری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir