دانش آموختگان گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج تاریخ دفاع مقطع فراغت از تحصیل
صادق فیض اله زاده 1390 1395 95/9/22 PhD
وحید محمدی شاهرخی 1390 1395 95/9/20 PhD
رضا یزدانی 1392 1395 95/8/1 PhD
ویدا همایونی 1389 1395 95/7/26 PhD
ربابه سیفی 1392 1395 95/7/5 MSC
شیرین عبداله کوهپایه 1389 1395 95/6/29 PhD
پریا علیدادیانی 1392 1395 95/6/28 MSC
سمانه مصطفوی 1392 1395 95/6/27 MSC
مجید عابد خجسته 1392 1395 95/5/25 MSC
فهیمه دادخواه 1392 1394 94/12/19 MSC
ناهیدصداقت 1392 1394 94/12/17 MSC
فریبا مزروعی 1392 1394 94/3/26 MSC
نبی اله محمدی 1392 1394 94/11/28 MSC
معصومه فولادیان 1392 1394 94/3/25 MSC
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir