دانش آموختگان گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دوران تحصیل در گروه(phD)

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مهشید شکیبا 92-98 بررسی باند 27 کیلو دالتون و تاثیر آن بررشد سرطان سینه در موشهای BaLb/c  دکتر یوسفی

محمدرضا رضایی منش

93-96

بررسی شیوع Tqxocara  canis وToxocaraدر انسان ،سگ گربه و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96

دکتر حسین حجازی

شیما دانش پور

92-97

بررسی اثر فراکشن های مختلف مایع کیست هیداتیک بر میزان رشد تومور پستان در موش Balb/c و القاء آپوپتوز درسلول های 4T1در محیط کشت سلولی

دکتر حسین یوسفی

فاطمه رضایی انزهایی

92-97

بررسی اثر مهار-5p  miR-20a  با استفاده از فن آوری Lqcked  Nucleic  Acid در روند الفا آپوپتوز در سلول های ماکروفاژ آلوده به Toxqplasma  gondii سویه Rh

دکتر حسین حجازی

شهلا رستمی

92-97

بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک (پروتواسکولکس ،مایع کیست و فراکشن 78 کیلو دالتون آن ) بررشد تومور سرطانی ملانوما و کلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی در مل حیوانی

دکتر حسین یوسفی

شاهرخ ایزدی

92-97

بررسی فراوانی گونه های کوکسید یاهای نوپدیدروده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

دکتر حسین حجازی

فرزانه میرزایی 92-96 بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی دکتر حسین حجازی

رسول جعفری

91-97

بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی

دکتر حسین یوسفی

محمد علی محقق

91-96

شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال 1395-1394

دکتر حسین حجازی

نوشین هاشمی

90-95

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گولوکانتیم و رابطه با آن گونه عامل بیماری

دکتر مهدی بقایی

راحله رفیعی

89-95

بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

دکتر عباسعلی اسکندریان

امید مردانشاه 89-96 بررسی تنوع ژنتیکی Cryptosporidium های انسانی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ارتباط آنها با ایزوله های دامی با استفاده از RFLP-PCR و تعیین توالی مارکرهای ژنتیکی 18srRNA و GP60 در استان اصفهان دکتر حجازی

ناهید مرتضوی

89-95

طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c

دکتر حسین حجازی

حامد کلانی

89-95

بررسی تاثیر فرآورده های دفعی /ترشحی حاصل از کشت سلولی ،غیرسلولی ،عصاره انگل توکسوپلاسما گونویی (سوش RH

دکتر نادر پسته چیان

کوروش چراغی پور 89-95 بررسی امکان تهیه واکسن بر علیه سوش RH توکسوپلاسماگوندی به وسیله Apoptotic Blebs حاصل از آپوپتوز سلولهای Hela آلوده به این انگل در موش BALB/C دکتر نادر پسته چیان

صدیقه صابری

87-93

بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های غالب درZoonotic Cutaneous Leishmaniasis  مقاوم به گلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی و موش Balb/C

دکتر حسین حجازی

سیمین دخت سلیمانی فرد

87-92

بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم باتوجه به بیان ژن های GSH , AQP1 وPGPA  درایزوله های جداشده ازموارد (Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

رضا ارجمند

87-92

طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر 
Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

شروین غفاری

85-90

مقایسه میزان حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی در ضایعات لیشمانیوز جلدی مزمن و غیر مزمن

دکتر حسین حجازی

سپیده طلوعی

85-90

بررسی نقش ایمونولوژیک TIR2وTIR4 سلول های ماکروفاژ افراد مبتلا به لیشمانیوز مزمن و مقایسه با افراد غیر مزمن پس از تحریک با L.major

دکتر حسین حجازی

فرزاد پارسا

83-89

مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش PCR-RFLP

دکتر بهزاد حق پناه

محمد دبیرزاده

81-86

 

دکتر جسین حجازی

گیلدا اسلامی

81-86

cloning and Expression of gene encoding of Leishmania major TSA

دکتر حسین حجازی

نام و نام خانوادگی

دوران تحصیل در گروه(کارشناسی ارشد انگل شناسی)

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مریم طهماسبی 95-97 بررسی اثر عصاره و ترشحات لاروهای لوسیلیا سریکاتا برمهار لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی  دکتر ابطحی
محمد فلاحتی 95-97 بررسی فراوانی BLastocystis  hominis و تعیین ژنوتایپ ایزوله ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال دکتر حجازی
علیرضا نجفی راد  94-98 بررسی امکان تشخیص همزمان پلاسمودیوم  ،بابزیا و توکسوپلاسما در خون جهت ارتقاء سلامت نمونه های انتقال خون با استفاده از Nested  PCR دکتر اسکندریان 
مینا اسکندری 94-97 بررسی فراوانی کنه های خانواده اگزودیده ناقل بابزیا و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به بابزیا در منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری  دکتر ابطحی
سمیه موسوی 94-98 بررسی فراوانی نسبی ژنوتایپ های بلاستوسیستیس در افراد دارای علائم گوارشی و افراد بدون علامن در شهر اصفهان دکتر غیور
الهام حسینی 94-98 بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون، مومتازون ) برروی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت دکتر غیور
امیر رضا میردامادی 94-98 بررسی فراوانی انواع زنوتایپ های ژن هایMSP-3 پلاسمودیوم ویواکس در مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی استان اصفهان با استفاده از روش PCR دکتر غیور
سروش میرزانیا 93-98 تعیین فراوانی بالاموسیا در نمونه های خاک و آب اصفهان با روش مولکولی دکتر اسکندریان
سکینه اکبری 93-97 بررسی اثر لیشمانیایی عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرمالوسیدوم بر گونه لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم به صورت برون تنی دکتر ابطحی
مریم رحمانی دهاقانی 93-97 بررسی میانگین بیان ژن‌های آپوپتوز (Bax، Bcl-2، Caspase3) در لنفوسیت‌های گاوی و ژن Fas-L در لایه‌ی زایا-کوتیکول کیست‌های هیداتید بارور و غیربارور خانم دکتر غیور
معصومه زیوداری 93-97 بررسی آلودگی به لیشمانیا در فلبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها دکتر ابطحی
فرشته محمدی 93-96 بررسی واکنش آنتی بادی های ضد آنتی ژن های تام کیست هیداتیک، توکسوپلاسما گوندئی و تریکوموناس واژینالیس با آنتی ژن های سطحی رده های سلولی سرطانی 4T1 (Breast) و B16F10 (Melanoma) به روش فلوسیتومتری دکتر یوسفی
محسن قماشلویان 92-95 بررسی اثر استرادیول بر سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست تیمار شده با سوپرناتانت سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به Leishmania major در محیط کشت دکتر حجازی
مجتبی عظیمی 92-95 بررسی تاثیر siRNA بر روی بیان ژن دی هیدرو فولات ردوکتاز Toxoplasma gondii به عنوان هدف درمانی جدید علیه توکسوپلاسموزیس در مدل تجربی دکتر اسکندریان
پروین رمضانی 92-95 ارزیابی ظرفیت القا آپوپتوز عصاره الکلی قارچ Pleurotus ostreatus بر پروماستیگوت Leishmania major دکتر حجازی
فرناز حشمت 92-95 بررسی فراوانی انواع ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در نمونه های خاک مناطق مختلف شهر اصفهان با روش Nested PCR-RFLP دکتر پسته چیان
فاطمه غریبوند اسکندری 92-95 بررسی و مقایسه ی فراوانی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در شترهای کشتار شده در استان یزد و اصفهان در سال ۹۵- ۱۳۹۴ دکتر حجازی
سپیده طلا رمضانی نیا 92-95 بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black دکتر یوسفی
ولی یاراحمدی 92-95 بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر دکتر اسکندریان
محبوبه هادی پور 92-95 بررسي واكنش سرم بيماران مبتلا به كيست هيداتيك به آنتی ژن های دیواره کیست و پروتواسكولكس این انگل به روش وسترن بلاتينگ دکتر یوسفی
محمدرضا وفایی 91-94 تهیه و ارزیابی نانو کپسول‌های میسلی هدفمند Pluronic\F127 بارگیری شده با پریمتامین در درمان Plasmodium berghei دکتر پسته چیان
عاطفه صالحی 91-94 تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش RFLP- PCR Nested دکتر حجازی
رضا محمدی منش 91-94 بررسی آلودگی به آکانتامبا در منابع مختلف آبی شهر اصفهان به دو روش انگل شناسی و مولکولی در سال 1393 دکتر اسکندریان
هاجر یزدانی 91-94 بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روشهای انگل شناسی(فرمالین اتر و مستقیم) دکتر یوسفی
وحید رییسی 91-94 بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در مبتلایان به Leishmania major در مقایسه با گروه شاهد به روش الایزا در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ دکتر اسکندریان
آزاده حسن زاده 91-94 بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان دکتر حجازی
فرزاد صالحی مورکانی 91-94 تشخیص مقایسه ایی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان دکتر اسکندریان
اکرم سپه وند 91-94 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیادر مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های خرم آباد با استفاده از تکنیک HRM دکتر حجازی
زهرا چیذری 91-94 تعیین هویت جدایه های Leishmania در منطقه ورزنه اصفهان به روش NESTED-PCR در سال ۱۳۹۲ دکتر حجازی
فرشته جفایی نوده 91-94 بررسی تاثیر آنتی سرم های پلی اسپسیفیک ضد آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد تومور ملانوما در موش سوری دکتر یوسفی
زهرا درستی 90-93 بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین ۴ در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی دکتر یوسفی
سیدمحمد موسوی 90-92 بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) AFM دکتر پسته چیان
میلاد بدری 90-92 بررسی تاثیر پروتواسکولکس زنده و برخی از آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در موشهای C57/Black دکتر یوسفی
رقیه فرید نیا 90-92 بررسی میزان بیان ژن 12 - IL در لایه فیبروزی کیست هیداتید نمونه های گاوی و گوسفندی دکتر یوسفی
مهشید شکیبا پور 90-92 بررسی درمان لیشمانیوز جلدی با طب سوزنی در مدل حیوانی موش های BALB/c دکتر حجازی
احمد حسینی صفا 90-92   دکتر پسته جیان
غلام عباس جعفر نژاد 89-92 بررسی نحوه حضور و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی سرمی در مظنونین به توکسوپلاسموز فعال در مقایسه با گروه شاهد به روش ELISA و  دکتر اسکندریان
فاطمه قدمگاهی 89-92 بررسی سطح سرمی High Sensivity C-Reactive Protein (HS-CRP) و IgM اختصاصی ضد Toxoplasma gondii در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تستهای قبل از بارداری دکتر اسکندریان
شیما دانش پور 89-92 بررسی واکنش های متقاطع ایمنولوژیک بین آنتی ژن های گلیکوپروتئینی کیست هیداتیک و سرم بیماران مبتلا به سرطان دکتر یوسفی
فرزانه میرزایی 89-92 بررسی ژنوتایپ های Leishmania major جدا شده از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه های رفرانس شهر یزد دکتر حجازی
ساناز غلامی 88-91 بررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن SAG۱ نوترکیب توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روشهای فیزیکی و باکتریواستاتیک دکتر یوسفی
مریم مرادی 88-91 بررسی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیبB  اکینوکوکوس گرانولوزوس با روش الایزا در مقایسه با کیت استاندارد Euroimmun دکتر یوسفی
انسیه داود آبادی 88-91 ررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن ب نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش های فیزیکی و باکتریو استاتیک اصفهان- تهران دکتر یوسفی
حمیداله راسخ 88-90 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتلایان مراجعه کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش PCR-RFLP در سال۱۳۹۰ دکتر پسته چیان
فائزه محمدی 87-90 مقایسه میزان IL8، (MCP1) Monocyte Chemotactic Protein-1 و (NO) Nitric oxide در سرم افراد مبتلا به لیشمانیازیس جلدی ناشی از Leishmania major قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم دکتر حجازی
مهناز نظری دهکردی 86-90 شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک PCR دکتر پسته چیان
نوشین هاشمی 86-90 بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم و رابطه آن با گونه عامل بیماری دکتر حجازی
افشین رسولی 86-90 بررسی توزیع فراوانی کرم‌های روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان دکتر پسته چیان
علی کرمانجانی 86-90 بررسی آنتی ژنیسیتی پروتئین های سطحی پروتواسکولکس کیست هیداتید با استفاده از Mega 10 و روش Blotting دکتر پسته چیان
مرتضی ملازاده 85-88 بررسی عیار آنتی‌بادی IgG اختصاصی و میزان مقاومت القایی در برابر عفونت هیداتید، پس از ایمن‌سازی با آنتی ژن‌های سطحی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس دکتر پسته چیان
مینو تسبیحی 85-88 بررسی تاثیر لیپوزوم حاوی سیتوزین فسفات گوانین الیگو دزوکسی نوکلئوتید ( CPG ODN ) در روند بروز و بهبود ضایعات حاصل از تلقیح L.major زنده در مدل موشی دکتر حجازی
حمیدرضا مقیسه 83-86 ارزیابی آنتی ژن لیشمانیا ماژور جهت تشخیص سرمی حساس و اختصاصی لیشمانیوز احشایی به روش ELISA و IFA دکتر حجازی
کبری مختاریان 83-85 جداسازی گونه‌های لیشمانیای جداشده از بیماران منطقه قهاب محمدآباد اصفهان با استفاده از PCR دکتر حجازی
منوچهر ولی زاده 81-84 بررسی عیار آنتی‌بادی اختصاصی IgG پس از ایمونیزاسیون با آنتی ژنهای سطحی تگمنت لاروپروتواسکولکس در گوسفند دکتر حجازی
شهرزاد رزمجو 81-84 تعیین هویت گونه‌های انگل لیشمانیوز جلدی جداسازی شده از بیماران به روش NESTED-PCR با پرایمرهای کاملا اختصاصی در کانون جدید شهر شیراز از سال۱۳۸۳ دکتر حجازی
بهروز عزت پور 81-84 بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسوپلاسموزیس با استفاده از آنتی‌ژن های سطحی تاکی‌زوئیت انگل در مدل حیوانی دکتر حجازی
جهانگیر عبدی 81-84 بررسی فراوانی سستودها در سگهای ولگرد شهر اصفهان و اهمیت بهداشتی آنها دکتر حجازی
ماندانا بخشی زاده 80-83 بررسی اثرات درمانی کرم‌های آزادکننده نیتریک اکسید بر لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی دکتر حجازی
برالسادات مساوات 80-83 بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژنB  و آنتی‌ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش Blotting دکتر حق پناه
اکرم الیاسی 80-83 بررسی ارتباط ایمنوگلبولین های اختصاصی سرم IgG ) و ( IgE وائوزینوفیلی در بیماران هیداتیدوز دکتر حق پناه
مهدی قاسمی 79-83 ارزیابی روشهای سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFAT) و آگلوتیناسیون مستقیم ( DAT) و استاندارد کردن آنتی ژن مربوطه در تشخیص لیشمانیوز احشایی دکتر مقدم
کرشمه فخارزاده 79-83 ارزیابی روشهای تشخیص ایمونولوژیک و Immunoelectrodiffusion (IED) ،Indirect haemaggiution (IHA) در تشخیص ایمونوگلوبولین اختصاصی در هیداتیدوز انسانی دکتر بقایی
نام و نام خانوادگی دوران تحصیل در گروه(کارشناسی ارشد قارچ شناسی) عنوان پایان نامه استاد راهنما
اکبر آرام مهر  96-98 بررسی ارزش تشخیصی درماتوفیتوز به روش مولکولی در مقایسه با روش های رایج آزمایش مستقیم و کشت در ضایعات بالینی بیماران دکتر پروین دهقان
منیره طائی 95-98 شناسائی مولکولی گونه های کاندیدایی جدا شده از بیماران مبتلا به اشکال مختلف بالینی کاندیدیازیس با تمرکز بر گونه های نادر مانند کاندیداوریس در سال 1397 و تعیین حساسیت دارویی گونه های نادر در شهر اصفهان دکتر رسول محمدی
طاهره رحیمی  95-98 بررسی فراوانی نسبی عوامل درماتوفیتی در حیوانات اهلی مشکوک به درمامافایتوزیس در کلینک های دامپزشکی و دامداری های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک های مولکولی در سال 1397 دکتر رسول محمدی 
اصغر حیدریان  94-97 بررسی فراوانی گونه های کاندیدایی جدا شده از دهان افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان در سال 1396 و تعیین فعالیت آنزیم فسفولیپاز و پروتئیناز جدایه ها دکتر دهقان 
شهباز یوسفی 94-97 بررسی توزیع فراوانی قارچ های درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطق مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ دکتر دهقان
علی سرداری 94-97 بررسی مقاومت دارویی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به فلوکـونازول در شهرهای اصفهان و مشهد درخلال سال¬های 96-95 و ردیابی موتاسیون ژن ERG11 درگونه های مقاوم دکتر محمدی
شیما ابوطالبیان  97-94 بررسی توزیع فراوانی عوامل قارچی در بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی و تعیین حداقل غلظت مهاری ایتراکونازول نسبت به عوامل قارچی جدا شده در مراجعین به بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396-1395 دکتر چعباوی زاده
مهرناز لقمانی  97-94 شناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده از کاندیدیاز دهانی کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در اصفهان و بررسی اثر مهار کنندگی تعدادی از پروبیوتیک های تجاری و بومی بر رشد گونه های شایع  دکتر چعباوی زاده 
سحر کیانی پور 94-97 بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول دکتر دهقان
بیان کمشکی 93-96 بررسی فراوانی گونه های قارچی جدا شده از زخم های سوختگی پوست بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان دکتر چعباوی زاده
زهرا جبل عاملی 93-95 بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین و آمفوتریسین B درایزوله های بالینی کاندیدا (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا دکتر دهقان
شکوفه پولادیان 93-96   بررسی مولکولی گونه های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت ومقایسه تاثیر ترکیبات ضد قارچی کلوتریمازول، مایکونازول و نیستاتین در درمان بیماران دکتر محمدی

ابوذر کمری

93-96

بررسی فراوانی قارچ های کمیاب در غار خفاش، محل زندگی کبوتران و درختان اکالیپتوس موجود در شهر ایلام در سال ۱۳۹۵

دکتر رسول محمدی

عبدالرسول محمدی 93-97 اپیدمیولوژی وشناسایی مولکولی عوامل عفونت های قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیت های حاد ومزمن بستری در بخش گوش وحلق وبینی مراکز آموزشی و پژوهشی درمانی کاشانی والزهرای شهر اصفهان در سال دکتر رسول محمدی
فاطمه صالحی وانانی 93-97 شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده از نمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394 دکتر رسول محمدی
مهناز خیرخواه 93-95 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس‌های جداشده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا درشهر اصفهان بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) در سال 1394 دکتر رسول محمدی
حمیرا بابائی 92-95 بررسی فراوانی کاندیدادابلینینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس /دابلینینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتیک بوسیله تکنیک PCRDuplex-وتایید گونه های دابلینینسیس شناسایی شده بااستفاده از توالی یابی ناحیه دکتر رسول محمدی
نعیمه فتحی 92-95 تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه دکتر رسول محمدی
بهاره ارغوان 92-95 بررسی میزان بیان miR-146aدر ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا دکتر رسول محمدی
حمید مروتی 92-95 مطالعه تاثیر داروی سیکلوفسفاماید در بیان ژن های TLR2 و IL10 و IL17 در موش های BaLb/C مبتلا به کاندیدیازیس منتشره دکتر دهقان
امین سلطان پور 92-95 بررسی سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با افراد سالم دکتر دهقان
مهرنوش ماهرالنقش 92-94 فراوانی گونه های کاندیدا در دهان افراد تحت شیمی درمانی با ضایعات دهانی به روش PCR-RFLP و تعیین MIC فلوکونازول در ایزوله های جدا شده از بیماران دکتر دهقان
ایران نوروز میرزا آقاخانی 91-94 مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید و آتورواستاتین بر روی گونه های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول دکتر دهقان
مهدی طاهری یزدی 91-94 بررسی فراواني آلودگی قارچی کیسه های حاوی پلاکت و گلبول قرمز متراکم تولیدی در پایگاه انتقال خون استان یزد دکتر چعباوی زاده
امیدرییسی 91-94 بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در ببماران دیابتی و تعیین حساسیت داروییMICایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی دکتر دهقان
مژگان صادقی 91-94 بررسی حداقل غلظت مهاری عصاره قارچ Ganoderma lucidum بر رشد جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول دکتر چغباوی زاده
محمد بهمنی 91-95 بررسی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth دکتر دهقان
بهزاد زاهد 91-95 فراوانی عوامل شایع واژینیت کاندیدایی و تعیین گونه غالب با استفاده از روش PCR-RFLP در مراجعین به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر چغباوی زاده
محمدرضا جواهری 90-94 بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روش PCR-RFLP در مقایسه با گروه دکتر دهقان
سحرکفشدوز جباری 90-94 شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران با روش PCR-RFLP دکتر دهقان
نوید امینیان 90-93 بررسی اثر اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba) بر تشکیل بیوفیلم قارچی گونه های جداشده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول دکتر دهقان
حبیب اله اشتری 90-93 سطح اینترلوکین ۱۲ تولید شده از (Peripheral Blood Mononuclear Cell) PBMC افراد نرمال پس از تحریک با گونه‌های مختلف کاندیدا در شرایط In- دکتر دهقان
علی عینلو 90-93 کاربرد نانوذرات طلا جهت شناسایی کاندیدا گلابراتا با روش رنگ سنجی دکتر دهقان

غلامحسین رفیعی

88-90

بررسی غلظت آفلاتوکسین M1 و اکراتوکسینA  در شیر مادران روستایی شهرستان خرم بید به روش الایزا در سال۱۳۹۰

خانم دکتر پروین دهقان

محبوبه خرازی

88-91

بررسی ارتباط بین گونه‌های کاندیدا و لاکتوباسیلوس در مبتلایان به واژینیت قارچی در مقایسه با افراد سالم

خانم دکتر پروین دهقان

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir